В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Достъп до обществена информация
Декларации по ЗПУКИ
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 Структура  
 СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА СЪДА
Състав и структура на съда

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЯНКО ЯНЕВ

 

 

 

 

 

Заместник председател

Мая Маркова

 

 

Заместник председател
Лидия Чобанова

 

 

 

 

 

Наказателно отделение

Съдии, разглеждащи наказателни дела

Мая Маркова

Йорданка Неделчева

Румян Жеков

Милчо Ванев

Петя Стоянова

 Корнелия Колева

Красен Георгиев

 

 

Гражданско отделение

Съдии, разглеждащи граждански и търговски дела

Янко Янев

Лидия Чобанова

Поликсена Георгиева

Даниела Делисъбева

Илияна Попова

Пенка Китанова

Христина Даскалова

Галя Маринова

Емануил Еремиев

 

 

 

 

 

 

Съдебна администрация

Ръководни длъжности

Съдебен администратор – Дочка Узунова

Главен счетоводител – Петинка Стоянова

Административен секретар – Ирина Сидерова

 

 

 

 

 

Съдебни помощници

 

 

 

 

 

 

Специализирана съдебна администрация

 • Служба Регистратура”
  • Обща регистратура
 • Служба Съдебни секретари”
 • Служба Деловодство”
  • Наказателно деловодство;
  • Гражданско деловодство
 • Служба Връчване на призовки и съдебни книжа”

 

 

 

 

 

Обща администрация

 • Служба Финансова дейност  и снабдяване”
 • Служба „Информационно обслужване и технологии”
 • Пресслужба

 

 

 

 

 

Технически длъжности

 

 

 

 

 

 

 

5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР