В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Бюджет
Защита на личните данни
Достъп до обществена информация
Декларации
Други
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 Деловодство  
 

Информация за делата гледани от Великотърновски апелативен съд
можете да получите в деловодството на съда, което се намира на 3-ти етаж в Съдебната палата или на телефони:
 
               Деловодство наказателни дела – 062/ 600-735
               Деловодство граждански и търговски дела – 062/601-407
 
 
За да получите информация за дадено дело трябва да знаете поне номера на делото в съответния окръжен съд или на същото дело в апелативен съд, или да посочите името на жалбоподателите.
 
Справки по делата може да направите и от интернет страницата на Апелативен съд Велико Търново
         
        Само страните и техните представители имат пълен достъп до делото.
        Съдебните служители не дават правни съвети. За професионална юридическа помощ търсете адвокат.
        Съдиите не приемат граждани и не дават правни консултации.

 

 

Работно време: 8:30 - 17 часа,

Почивни дни – събота и неделя

 

 

 

 

 

 

 

 

 5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР