В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Бюджет
Достъп до обществена информация
Защита на личните данни
Декларации
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 Деловодство    График на делата  
 
График на разглеждане на делата в
Апелативен съд Велико Търново
от 08.11.2018 до 30.11.2018.
Заседание на 09.11.2018 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 ВДЧНД 00410/2018 10.00
Заседание на 12.11.2018 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 НВОХД 00319/2018 09.00
2 НВОХД 00320/2018 09.00
3 НВОХД 00332/2018 09.00
4 НВОХД 00361/2018 09.00
5 НВОХД 00365/2018 09.00
6 НВОХД 00378/2018 09.30
7 ВЧНД 00383/2018 09.45
8 ВЧНД 00409/2018 10.30
9 ВНОХД 00346/2018 11.30
Заседание на 13.11.2018 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 ВТД 00301/2018 09.30
2 ВТД 00291/2018 10.00
Заседание на 14.11.2018 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 ВТД 00288/2018 10.00
2 ВТД 00299/2018 10.15
3 ВТД 00309/2018 10.30
4 ВТД 00317/2018 10.30
5 ВТД 00324/2018 10.45
6 ВТД 00286/2018 11.00
7 ВТД 00294/2018 11.00
8 ВТД 00306/2018 11.30
Заседание на 19.11.2018 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 НВОХД 00384/2018 09.00
2 НВОХД 00405/2018 09.00
3 ВЧНД 00370/2018 09.30
4 ВНОХД 00333/2018 11.00
5 ВНОХД 00372/2018 13.00
Заседание на 20.11.2018 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 ВТД 00293/2018 10.00
2 ВТД 00321/2018 10.00
3 ВТД 00190/2018 10.30
4 ВТД 00233/2018 10.30
Заседание на 26.11.2018 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 НВЧД 00353/2018 09.00
2 ВНОХД 00400/2018 10.00
3 ВНОХД 00292/2018 10.30
4 ВНОХД 00386/2018 11.00
Заседание на 27.11.2018 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 ВГРД 00389/2018 09.30
2 ВТД 00300/2018 09.30
3 ВГРД 00382/2018 10.00
4 ВТД 00292/2018 10.00
5 ВТД 00316/2018 10.00
6 ВТД 00351/2018 10.00
7 ВТД 00021/2018 10.30
8 ВТД 00305/2018 10.30
Заседание на 28.11.2018 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 ВГРД 00407/2018 10.00
2 ВТД 00274/2018 10.00
3 ВГРД 00403/2018 10.30
4 ВГРД 00423/2018 11.00
5 ВГРД 00401/2018 11.15
5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР