В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Бюджет
Защита на личните данни
Достъп до обществена информация
Декларации
Други
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 Деловодство    График на делата  
 
График на разглеждане на делата в
Апелативен съд Велико Търново
от 04.10.2019 до 31.10.2019.
Заседание на 07.10.2019 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 НВОХД 00236/2019 09.00
2 ВНОХД 00246/2019 10.30
3 ВНОХД 00266/2019 11.00
4 ВНОХД 00269/2019 11.30
Заседание на 08.10.2019 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 ВГРД 00019/2019 10.00
Заседание на 10.10.2019 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 ВЧНД 00199/2019 11.00
Заседание на 14.10.2019 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 ВНОХД 00281/2019 10.30
2 ВНОХД 00251/2019 11.00
3 ВНОХД 00173/2019 11.30
Заседание на 15.10.2019 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 ВТД 00215/2019 10.00
2 ВТД 00241/2019 10.00
3 ВТД 00242/2019 10.00
4 ВТД 00266/2019 10.00
5 ВТД 00248/2019 10.30
6 ВТД 00265/2019 10.30
Заседание на 16.10.2019 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 ВТД 00290/2019 09.45
2 ВГРД 00268/2019 10.00
3 ВТД 00254/2019 10.00
4 ВТД 00120/2018 10.30
5 ВТД 00230/2019 10.30
6 ВТД 00267/2019 10.30
7 ВТД 00206/2019 11.00
8 ВТД 00282/2019 11.00
Заседание на 21.10.2019 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 ВЧНД 00279/2019 09.00
2 НВОХД 00290/2019 09.00
3 ВНОХД 00276/2019 09.30
4 ВНОХД 00283/2019 10.00
5 ВНОХД 00239/2019 10.30
6 ВНОХД 00252/2019 11.00
7 ВНОХД 00280/2019 11.30
8 ВНОХД 00060/2019 13.00
Заседание на 22.10.2019 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 ВГРД 00231/2019 10.00
2 ВГРД 00306/2019 10.00
3 ВТД 00274/2019 10.00
4 ВГРД 00230/2019 10.30
5 ВГРД 00315/2019 10.30
6 ВТД 00191/2019 10.30
7 ВТД 00228/2019 10.30
8 ВТД 00231/2019 10.30
9 ВНОХД 00165/2019 14.00
Заседание на 28.10.2019 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 ВНОХД 00289/2019 10.00
2 ВГРД 00323/2019 10.30
Заседание на 29.10.2019 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 ВТД 00216/2019 09.30
2 ВТД 00156/2019 10.00
3 ВТД 00257/2019 10.00
4 ВТД 00264/2019 10.00
5 ВГРД 00300/2019 10.30
6 ВТД 00289/2019 10.30
7 ВТД 00414/2018 11.00
Заседание на 30.10.2019 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 ВГРД 00338/2019 10.00
2 ВТД 00294/2019 10.00
3 ВТД 00316/2019 10.00
4 ВГРД 00344/2019 10.30
5 ВТД 00331/2019 10.45
6 ВГРД 00333/2019 11.00
7 ВГРД 00359/2019 11.15
5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР