В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Достъп до обществена информация
Декларации по ЗПУКИ
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 Деловодство    График на делата  
 
График на разглеждане на делата в
Апелативен съд Велико Търново
от 01.12.2017 до 31.12.2017.
Заседание на 04.12.2017 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 НВОХД 00477/2017 09.00
2 НВОХД 00497/2017 09.00
3 НВОХД 00500/2017 09.00
4 НВОХД 00512/2017 09.00
5 ВНОХД 00476/2017 09.30
6 ВНОХД 00225/2017 12.00
7 ВНОХД 00491/2017 15.00
Заседание на 05.12.2017 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 ВТД 00330/2017 10.00
2 ВТД 00250/2017 10.30
3 ВТД 00255/2017 10.30
4 ВТД 00343/2017 11.00
Заседание на 06.12.2017 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 ВТД 00338/2017 10.00
2 ВГРД 00237/2017 10.30
3 ВТД 00193/2017 11.00
Заседание на 11.12.2017 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 НВОХД 00498/2017 09.00
2 НВОХД 00509/2017 09.00
3 НВЧД 00510/2017 09.00
4 ВЧНД 00480/2017 09.30
5 ВНОХД 00503/2017 10.00
6 ВНОХД 00388/2017 12.00
7 ВНОХД 00330/2017 14.00
Заседание на 12.12.2017 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 ВГРД 00466/2017 09.30
2 ВТД 00350/2017 09.30
3 ВТД 00363/2017 09.30
4 ВГРД 00456/2017 10.00
5 ВГРД 00457/2017 10.00
6 ВТД 00331/2017 10.30
7 ВТД 00353/2017 10.30
8 ВТД 00278/2017 11.00
9 ВТД 00374/2017 11.00
Заседание на 13.12.2017 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 ВТД 00287/2017 10.00
2 ВТД 00329/2017 10.00
3 ВТД 00373/2017 10.00
4 ВТД 00334/2017 10.30
5 ВТД 00224/2017 10:30
6 ВТД 00303/2017 11.00
7 ВТД 00355/2017 11.00
Заседание на 18.12.2017 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 НВОХД 00518/2017 09.00
2 НВОХД 00519/2017 09.00
Заседание на 20.12.2017 година
N по ред Вид дело № на делото Час на гледане
в съдебна зала №10
1 ВТД 00092/2017 11.00
5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР