В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Бюджет
Достъп до обществена информация
Защита на личните данни
Декларации
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 Деловодство    Решени дела  
 Решени дела по месеци
Справки

 

За публикувани съдебни актове
по месец на постановяване на съдебния акт
натиснете
ТУК

 

За справка са налични делата, образувани в Апелативен съд Велико Търново след 01.01.2008 година

Бланката за търсене ще се отвори в нов прозорец, ако имате активна програма, която блокира изскачащи прозорци, трябва да и разрешите показването на страницата.
Може да използвате и комбинацията Ctrl + ляв бутон на мишката.

5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР