В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Бюджет
Защита на личните данни
Достъп до обществена информация
Декларации
Други
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 Пресслужба    Видеоразпределение на дела  
 ВИДЕО ДНЕВНИК на Разпределение на делата

За ВИДЕО ДНЕВНИК на Разпределение на делата

натиснете ТУК

 Във Видео дневника ще видите запис на електронното случайно разпределение на някои от делата в Апелативен съд Велико Търново. Услугата е в тестов период.

Дневникът ще се отвори в нов прозорец, ако имате активна програма, която блокира изскачащи прозорци, трябва да и разрешите показването на страницата.
Може да използвате и комбинацията Ctrl + ляв бутон на мишката.5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР