В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Бюджет
Достъп до обществена информация
Защита на личните данни
Декларации
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 Пресслужба    Бюлетин  
 

15 април 2019 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 83/2019 – 09.30 часа
Подсъдим по процеса е: С. А. С. (р. 1987г.)

Със своя присъда от 06.02.2019 г. по НОХД 366/2018 г., Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимия С. А. С. от гр. Габрово за виновен в това, че на 04.01.2016 г в гр. Велико Търново, пред Е. Д. М., експерт в ОД на „Държавен фонд Земеделие“ – В. Търново, отдел „Регионална разплащателна агенция“, в заявка за второ плащане по мярка 112 – „Създаване на стопанства за млади фермери“ от „Програма за развитие на селските райони“ 2007-2013, представил неверни сведения, че е дотигнал отглеждане на червен калифорнийски червей на площ от 720 кв. м. в животновъден обект в имот в с. Копчалиите, общ. Габрово, при достигнати в действителност 10 кв. м., в документи към Заявката за плащане, с цел да получи средства, предоставени от ЕС на Българската държава – сумата от 24 446 лева.
На основание чл. 248а, ал. 2, вр. с ал.1, чл. 36 и чл. 54 от НК, първоистанционният съд осъдил подсъдимия на 1 година и 7 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 3500 лева.
Делото в Апелативен съд е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

Въззивно наказателно от общ характер дело 16/2019 – 10.00 часа
Подсъдими по процеса са: И.Ж. Ш. (р. 1984г.), М. Р. И. (р. 1969г.) и А. С. П. (р.1961г.)


Със своя присъда от 19.09.2018 г. по НОХД 306/2017 г., Окръжен съд – Русе признал подсъдимите И. Ж. Ш. и М. Р. И. за невинни в това, на 04.07.2011 г. за времето от 03.00 до 06.00 ч. в гр. Русе, на Околовръстното шосе, в близост до КАТ-МВР, в качеството си на длъжностни лица – младши автоконтрольори I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ при сектор „Пътна полиция“, към отдел „Охранителна полиция“ на ОДМВР-гр. Русе, осъществяващи административно контролна дейност, в съучастие помежду си, по време на извършване на пътна полицейска проверка на С. Д. Д. (румънски гражданин), да са поискали и приели от последния дар, които не им се следва – 100 румънски леи, с левова равностойност 46,31 лева, за да не извършат действие по служба – да съставят акт за установяване на административно наруешение по чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП – управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред, допуснато от приятел на С. Д. Д., поради което и на основание чл. 304 от НПК ги оправдава по повдигнатите им обвинения за престъпление по чл. 302 т. 1. вр. чл. 301 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК.
Със същата присъда, Окръжен съд – Русе признал подсъдимия А.С. П. за невинен в това, че на 27.08.2011 г., около 22.00 часа, в гр. Русе, на изхода в посока гр. Плевен, в близост до магазин „Метро“, в качеството си на длъжностно лице – мл. автоконтрольор I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ при сектор „Пътна полиция“, към отдел „Охранителна полиция“ на ОДМВР-гр. Русе, осъществяват административно контролна дейност, по време на извършване на пътна полицейска проверка на И. Л. И. да е поискал от същия дар, който не му се следва – сумата от 100 лева, за да не извърши действие по служба – да състави акт за установяване на административно нарушение по чл. 182 ал. 1, т. 3 от ЗДвП – превишаване на скоростта за движение от 21 до 30 км./ч., допуснато от И. Л. И., поради което и на основание чл. 304 от НПК го оправдал по повдигнатото му обвинение за осъществен състав на престъпление по чл. 302, т. 1, вр. чл. 301 ал. 1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Русе.


Въззивно наказателно от общ характер дело 60/2019 – 10.30 часа
Подсъдими по процеса са: П. Б. И. (р. 1955 г. ), Р. Р. Б. (1963г.) и Н. К. И. (р.1969г.)

Със своя присъда от 08.10.2018 г., по НОХД 152/2017 г. Окръжен съд – Русе е признал подсъдимите П.Р. И. и Р. Р. Б. за невинни в това, за времето от 12.30 ч. до 14.00 ч. на 23.09.2011 г. на главен път Е 70 на изхода на гр. Русе в посока гр. Варна, в качеството си на длъжностни лица – полицейски органи – младши автоконтрольори I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ при сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ на ОДМВР – Русе, осъществяващи административно контролна дейност, в съучастие като съизвършители, по време на пътна полицейска проверка на С. Д. Д. (румънски гражданин), да са поискали и приели от него дар, който не им се следва – 20 евро, с левова равностойност 39.12 лева, за да не извършат действие по служба – да не съставят акт за установяване на административни нарушения по чл. 179 ал 3. т. 4 от ЗДвП, по чл. 182 от ЗДвП и по чл. 183, ал .4, т. 7 от ЗДвП.
Със същата присъда, П. Р. И. е признат за невинен и в това, на 15.09.2011 г. да е поискал и приел от С. Д. Д. дар, който не му се следва – 100 румънски леи, с левова равностойност 45,52 лева, за да не извърши действие по служба – да не му състави акт за установяване на административно нарушение по чл. 182 ал. 1 т. от ЗДвП.
Със същата присъда, Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Н. К. И. за невинен в това, на 23.09.2011 г., около 10.30 ч., на главен път E-85 между 7-ми и 9-ти километър в посока гр. Русе, гр. Бяла, в качеството си на длъжностно лице – полицейски орган, полицай, младши автоконтрольор I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ при сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ на ОД на МВР гр. Русе, осъществяващ административно контролна дейност, по време на извършване на пътна полицейска проверка на С. Д. Д. да е поискал и приел от същия дар, който не му се следва – сума от 100 румънски леи, с левова равностойност от 45,52 лева, за да не извърши действие по служба – да не състави акт за установява на административно нарушение по чл. 179 ал. 3, т. 4 от ЗДвП.
На основание чл. 304 от НПК, Окръжен съд – Русе оправдал тримата подсъдими по повдигнатите им от Прокуратурата обвинения по чл. 302, т. 1 вр. чл. 301 ал. 1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Русе.


Въззивно наказателно от общ характер дело 112/2019 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: И. А. А. (р.1957г.)


Със своя присъда от 22.02.2019 г. по НОХД 11/2019 г. Окръжен съд – Габрово е признал подсъдимия И. А. А. от с. Скалско, общ. Дряново, за виновен в това, че на 01.06.2018 г., около 17.30 ч., в кухненското помещение в къща в с. Скалско, умишлено умъртвил брат си М. А. А. от гр. Дряново, използвайки хладно оръжие – ловджийски нож, с което го пробол два пъти в лявата част на гръдния кош и един път в лявата горна част на гърба, като наранил черен и ляв бял дроб на пострадалия, прерязал междуребрената артерия и му причинил тежка масивна кръвозагуба и травматично – хеморагичен шок, довели до смъртта на пострадалия, поради което и на основание чл. 115 от НК, вр. чл. 58а ал. 1 от НК го осъдил на 12 години лишаване от свобода.
Със същата присъда, признал подсъдимия за виновен и в това, че по същото време и място, се заканил на майка си А. М. А. с убийство (при убийството на брат си и заявил „Казах ви, че ще ви ликвидирам, ще ви убия“, ударил я с юмрук в лицето, насочил към нея нож и след убийството я попитал „Искаш ли и теб да наръгам“ и замахнал към нея с мотика без да я удря) и това заканване е възбудило у пострадалата основателен страх за осъществяването му, поради което и на основание чл. 144 ал. 3, вр. ал. 1 от НК вр. чл. 58а ал.1 от НК го осъдил на 3 години и 4 месеца за това деяние.
На основание чл. 23 ал. 1 от НК определил едно общо наказание, което подсъдимият да изтърпи, а именно 12 години лишаване от свобода при строг режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимия и частните обвинители.

10 април 2019 г. (сряда)

Въззивно наказателно от общ характер дело 53/2019 – 14.00 часа
Подсъдими по процеса са: И. В. П. (р. 1972г.) и Й. Т. Й. (р 1996г.)


Със своя присъда от 02.11.2018 г. по НОХД 47/2017 Окръжен съд Велико Търново е признал подсъдимия И.В. П. (р. 1981 г.) от гр. Стражица за виновен в това, че на 08.06.2015 г. на кръстовището между ГП I-4 (София-Варна) с път гара Джулюница – с. Джулюница, при управление на МПС – лек автомобил БМВ 7 ЕР РЕЙХЕ с великотърновска регистрация (собственост на Р.М.П. от гр. Стражица) при движение в посока гр. Варна, нарушил правилата за движение по пътищата, регламентирани в чл. 15 ал. 1, чл. 20 ал. 1 и чл. 21 ал. 2 вр. ал. 1 от ЗДвП, вр. чл. 47 ал. 3 от ППЗДвП (Указващи водачът да се движи възможно най-вдясно по платното за движение, да контролира непрекъснато превозното средство, което управлява, при техническа възможност да не напуска дясната лента за движение и да навлиза в средната пътна лента, както и при наличие на знак Б26, забраняващ движение в съответния пътен участък със скорост на 60 километра в час, да не надвишава тази скорост), като се движил със 112,7 км./ч., вследствие на което допуснал пътно произшествие, при независимо съпричиняване с водач на автомобил „Дайхацу Куоре Л80” и по непредпазливост причинил смъртта на Д. Й. Л. (р. 1996г.), тежка телесна повреда на Д. М. П. (р. 1998г.) и средни телесни повреди на С. Д. Г. (р. 1996г.) и Й. Т. Й. (р. 1996г.) (всички пътували в лек автомобил „Дайхацу Куоре Л80), както и средна телесна повреда на Г. Х. Д. (р. 1980г., пътувал в лек автомобил БМВ 7 ЕР РЕЙХЕ), като след деянието направил всичко зависещо от него за оказване на помощ на пострадалите лица.
На основание чл. 343а, ал. 1 б. „г‘, вр. чл. 343 ал. 4, вр. ал. 3, б „б”, вр ал. 1 б. „б” и „в”, вр. чл. 342 ал. 1 пр 3 от НК, вр. чл. 36 и чл. 54 и чл. 58а от НК, Окръжен съд му определил наказание от 3 години лишаване от свобода, изтърпяването на които на основание чл. 66 ал. 1 отложил с изпитателен срок от 5 години (условно)
На основание чл. 343г от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 5 години.
Със същата присъда ОС Велико Търново е признал подсъдимия Й. Т. Й. (р. 1996г.) от с. Бряговица за виновен в това, че на 08.06.2015 г. на кръстовището между ГП I-4 (София-Варна) с път гара Джулюница – с. Джулюница, при управление на лек автомобил „Дайхацу Куоре Л80” (с великотърноска регистрация, собственост на водача), при движение по път гара Джулюница-с. Джулюница, нарушил чл. 50 от ЗДвП, във вр. чл. 45 ал. 2, вр. чл. 46 ал. 2 от ППЗДвП, като на кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, като водач на ППС, движещ се по път без предимство, сигнализиран с пътен знак Б2 – „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство”, не пропуснал лек автомобил БМВ 7 ЕР РЕЙХЕ, управляван от И. В. П., който се движел по ГП I-4, вследствие на което, в условия на независимо съпричиняване, допуснал пътно произшествие, в резултат на което, по непредпазливост, причинил смъртта на Д. Й. Л. (р. 1996г.), тежка телесна повреда на Д. М. П. (р. 1998г.) и средна телесна повреда на С.Д. Г. (р. 1996г) (всички пътували в лек автомобил „Дайхацу Куоре Л80), както и средна телесна повреда на Г. Х. Д. (р. 1980г., пътувал в лек автомобил БМВ 7 ЕР РЕЙХЕ)
На основание чл. 343 ал. 4, вр. ал. 3, б „б”, вр ал. 1 б. „б” и „в”, вр. чл. 342 ал. 1 пр 3 от НК, вр. чл. 36 и чл. 54 и чл. 58а от НК, Окръжен съд му определил наказание от 3 лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил с изпитателен срок от пет години (условно)
На основание чл. 343г от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 5 години.
Делото в Апелативен съд Велико Търново е образувано по протест на Окръжна прокуратура Велико Търново, въззивни жалби от защитниците на подсъдимите и въззивни жалби от частните обвинители.

8 април 2019 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 79/2019 – 09.30 часа
Подсъдим по процеса е: Г. М. К. (р.1980г.)


Със своя присъда от 10.01.2019 г. по НОХД 26/2018 г., Окръжен съд – Ловеч признал подсъдимия Г. М. К. от гр. Троян, за виновен в това, че на 28.01.2018 г., за времето от 02.00 до 02.30 ч., в гр. Троян, ж.к. „Лъгът“, умишлено умъртвил К. Д. К. (на 35 г.) от гр. Троян, като и нанесъл с нож 24 прободни рани в гръдната и коремната област и деянието е извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост.
На основание чл. 116 ал. 1, т. 6, предл. 2 и 3, вр. чл. 115 от НК, първоинстанционният съд го осъдил на 18 години лишаване от свобода, като на основание чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие) редуцирал същото наказание с 1/3 и наложил на подсъдимия наказание от 12 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 92/2019 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: Ш. Е. М. (р.1991г.)


Със своя присъда от 03.01.2019 г., по НОХД 663/2018 г. Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Ш. Е. М. за виновен в това, че на 10.06.2017 г., в гр. Русе, на бул. „България“, при управление на МПС – мотоциклет „Ямаха“, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно чл. 20 ал. 2, изр. 2 от ЗДвП – като водач на превозно средство не изпълнил задължението си да намали скоростта и да спре, когато е възникнала опасност за движението – намиращата се след предпазната еластична ограда с намерение да пресече пешеходка и чл. 116 от ЗДвП – като водач на ППС не изпълнил задължението си да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, в резултат на което по непредпазливост причинил смъртта на Е. М. И. (р.1966г.) от гр Русе.
На основание чл. 343 ал. 1, б „в“, вр. чл. 342 ал. 1, пр. 3 и чл. 58а от НК, Окръжен съд – Русе осъдил подсъдимия на 2 години лишаване от свобода, изтърпяването на което наказание на основание чл. 66 ал.1 от НК отложил с изпитателен срок от 5 години.
На основание чл. 343г от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 5 години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 101/2019 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: С. Х. Й. (р. 1979г.)


Със своя присъда от 31.01.2019 г., по НОХД 945/2018 г. Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимата С. Х. Й., руска гражданка със статут на постоянно пребиваваща в Република България за виновна в това, че на 25.11.2017 г. в гр. Плевен, умишлено умъртвила С. Л. Б. (р.1968г.) от гр. Плевен, като деянието е извършено по особено мъчителен за убития начин и с особена жестокост, поради което и на основание чл. 116 ал. 1 т. 6, пр. 2 и пр. 3, вр. чл. 115 от НК я осъдил на 20 години лишаване от свобода, което наказание на основание чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), редуцирал с 1/3 и наложил на подсъдимата да изтърпи наказание от 13 години и 4 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим.
Със същата присъда подсъдимата е осъдане и да заплати на гражданските ищци Л. П. Б. и Д. Ц. Б. по 50 000 лева за всеки от тях, като обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди в резултат на престъплението, ведно със законната лихва.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимата.

Въззивно наказателно от общ характер дело 375/2018 – 11.30 часа
Подсъдим по процеса е: О. А. (1967г.)


Със своя присъда от 08.06.2018 г. по НОХД 35/2018 г. Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимия О. А. от гр. Истнабул, Република Турция за виновен в това, че на 01.12.2017 г. около 15.00 часа, на път I-5 км 74+400, при управление на товарен автомобил – влекач, марка „Мерцедес Аксор“ с унгарска регистрация, собственост на Ozsunar Logistics Hungary с прикачено полуремарке, собственост на Ozunar Uluslarararsinak Lojist – Р. Турция, движейки се в посока Велико Търново, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно:
- чл. 42 ал. 1, т. 2 – не се убедил, че има видимост и свободен път на разстояние, достатъчно за изпреварване и че може да заеме място в пътното платно пред изпреварваните ППС, без да ги принуждава да променят скоростта си или посоката си на движение.
- чл. 42 ал. 2 т. 2. от ЗДвП – при извършване на изпреварването навлязъл в пътната лента, предназначена за насрещното движение, като създал опасност и пречки за ППС, движещи се по нея.
- чл. 42 ал. 2 т. 3 от ЗДвП – при извършване на изпреварването не се убедил, че като се движи с безопасна скорост, може да извърши изпреварване за кратко време.
и в резултат на посочените нарушения допуснал пътнотранспортно произшествие, като ударил с челна лява част на влекача челна дясна част на насрещно движещия се товарен автомобил марка УАЗ 452, собственост на ВиК „Йовковци“ ООД, като причинил по непредпазливост смъртта на правоспособния водач на буса И. Р. И. (1959г.) и средна телесна повреда на возещия се до водача С. А. Б. (р.1967г.), поради което и на основание чл. 343 ал. 4, вр. ал. 3, б „б“, предл. 1, вр. чл. 343 ал. 1 б „в“, вр. чл. 342 ал. 1, пр. 3 от НК, чл. 36 и чл. 54 от НК и чл. 55 ал. 1 от НК, първоинстанционният съд го осъдил на 1 година лишаване от свобода при общ режим, като на основание чл. 343г. от НК го лишил от право да управлява МПС за срок от 2 години.
Със същата присъда, подсъдимият бил признат за невинен да е извършил деянието в наручние на чл. 6 ал. 1 от ЗДвП, да е избягал от местопроизшествието и да не е уведомил компетенната служба на МВР за инцидента, поради което първоинстанционният съд го оправдал по тези части от обвинението на прокуратурата.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Велико Търново и въззивни жалби от защитника на подсъдимия и от частните обвинители.

- престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, предл. 2, предл. 3 б „б“, предл. 1, вр. с чл. 343 ал. 1 б „в“, вр. чл. 342 ал. 1, пр. 3 от НК

25 март 2019 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 75/2019 – 09.00 часа
Подсъдим по процеса e: В. Ц. И. (р. 1986г.)

Със своя присъда от 13.12.2018 г. по НОХД 927/2018 г., Окръжен съд – Плевен признал подсъдимия В. Ц. И. от гр. Червен бряг за виновен в това, че на 22.01.2018 г. , в гр. Червен бряг, умишлено умъртвил Юлиян О. С. от гр. София (р.1965г.), като деянието е извършено предумишлено и по особено мъчителен за убития начин, поради което и на основание чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. 2 и т. 9, вр. с чл. 115 от НК, го осъдил на 18 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване. На основание чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), намалил така определеното наказание с 1/3 и наложил на подсъдимия наказазние 12 години лишаване от свобода при първоначален строг режим.
Със същата присъда, подсъдимият е осъден да заплати по 50 000 хиляди лева на всеки от гражданските ищци Н. И. С., С. Ю. О и Р. Ю. О., като обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди в резултат от престъплението, ведно със законната лихва.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимия и от частните обвинители и граждански ищци.


Въззивно наказателно от общ характер дело 18/2019 – 09.30 часа
Подсъдими по процеса са: И. Й. С. (р.1985г.) и С. Й. С. (р.1985г.)

Със своя присъда от 26.06.2018 г., по НОХД 259/2017 г. Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимия И. Й. С. от гр. Павликени за виновен в това, че на 18.01.2016 г., в гр. Велико Търново отнел като извършител чужди движими вещи – сумата от 250 лева от владението на К. Я. Б. от гр. Велико Търново, с намерението противозаконно да ги присвои, като след заварване на мястото на престъплението, за да запази владението на откраднатите вещи, възпроизвел изстрели с огнестрелно оръжие (пистолет), срещу К. Б. от Велико Търново, А. А. Х. от гр. София и А. С. А. от гр. Велико Търново, като деянието е придружено с опит за убийството на К. Б, поради което и на основание чл. 199 ал. 2, т. 2, пр. 2-ро, чл. 198, ал. 3 от НК, вр. чл. 36 и чл. 55 ал. 1 т. 1 ( наличие на многобройни или изключителни смекчаващи вината обстоятелства) от НК, му наложи наказание в размер на 7 години лишаване от свобода. Подсъдимият И. Й. С. е признат за невинен да е извършил горното деяние в съучастие с подсъдимия С. Й. С., поради което е оправдан по обвинението по чл. 20 ал. 2 от НК. Подсъдимият И. Й. С. е признат за виновен в това, че до 18.01.2016 г., в гр. Велико Търново, държал огнестрелно оръжие – пистолет и пет броя боеприпаси без да има за това надлежно разрешително, поради което и на основание чл. 339 ал. 1 от НК, вр. чл. 36 и чл. 54 от НК е осъден на 3 години лишаване от свобода.
На основание чл. 23 ал.1 от НК, Окръжен съд – Велико Търново определи едно общо наказание за подсъдимия И. Й. С., а именно по-тежкото от тях – 7 години лишаване от свобода, което подсъдимият да изтърпи при първоначален строг режим. Той е осъден и да заплати на К. Б. сумата от 10 000 лева като обезщетение за неимуществени вреди и сумата от 250 лева имуществени вреди, които гражданският ищец е претърпял в резултат на престъплението, ведно със законната лихва. Съдът отхвърли предявения от Карамфил Б иск за разликата на уважения размер до предявения от 200 000 лева, а също така и отхвърли изцяло предявения от А. С. А. граждански иск за сумата от 20 000 лева като неоснователни и недоказани.
Със същата присъда, Окръжен съд – Велико Търново признал подсъдимия С. Й. С. за виновен в това, че 18.01.2016 г. в гр. Велико Търново, при условията на опасен рецидив, в съучастие като извършител с И. Й. С. от гр. Павликени, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – входна врата на офис, извършил опит за отнемане на чужди движими вещи – сумата от 250 лева от владението на К. Я. Б., с намерението противозаконно да ги присвои. На основание чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл. 195 ал. 1, т. 3, вр. чл. 29 ал.1 б „б“ и вр. сл. 36 и чл. 54 му наложи наказание от 4 години лишаване от свобода, които да се изтърпят при първоначален строг режим. Подсъдимият е признат за невинен по първоначалното му обвинение по чл. 199 ал. 2, т. 2 пр. 2 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е обраузвано на основание въззивен протест на Окръжна прокуратура – Велико Търново и на въззивни жалби от защитниците на двамата подсъдими, както и от частните обвинители.

Въззивно наказателно от общ характер дело 227/2018 – 11.30 часа
Подсъдим по процеса е: Б. К. И. (р.1970г.)


Със своя присъда от 20.02.2018 г., по НОХД 466/2017 г. Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Б. К. И. от гр. Русе за невиновен в това, че за периода от 06.03.2009 г. до 13.05.2009 г., включително, в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление, на 20 пъти, като управляващ „Олд Трейд“ ООД -гр. Русе, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери – ДДС в размер на 108 699, 18 лева, дължими от „Олд Трейд“ ООД, като повтвърдил неистина в подадени справки-декларации за ДДС, осъществил счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство и съставил и използвал документ с невярно съдържание, като данъчните задължения са в особено големи размери.
На основание чл. 304 от НПК, Окръжен съд – Русе оправдвал подсъдимия по повдигнатото му обвинение за осъществен състав по чл. 255 ал.3, вр. ал. 1 т. 2, пр. 1, т. 5, т. 6, вр. чл. 26 от НК
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Русе.

20 март 2019 г. (сряда)

Въззивно наказателно от общ характер дело 25/2019 – 13.30 часа
Подсъдим по процеса е: С. Н. С. (р.1968г.)

Със своя присъда от 15.03.2017 г. по НОХД 395/2017 г. Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия С. Н. С. от гр. Русе за невинен в това, че в периода от 09.03.2007 г. до 08.06.2012 г. включително. в гр. Русе, в качеството си на управител на „Лубрика“ ООД –гр. Русе, поради незнание и немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, свързана с производството на смазочни материали в химическата промошленост от посоченото дружество, да е нарушил разпоредбите на ЗЗБУТ, Наредба № 11 от 27.12.2004г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера; Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба № Із-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; Наредба № I-209/22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; Наредба № Із-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар; Инструкция за безопасна работа с продукта n-Хексан издадена на основание чл.101 ал.2 т.2 и т.4 от Наредба №7/23.09.1999г и Лист за безопасност на материала, с което да е причинил смъртта на Д. Ж. С. (р.1953г.)
На основание чл. 304 от НПК, първоинстанционният съд оправдал подсъдимия изцяло по повдигнатото му обвинение по чл. 123, ал.1 от НК.
На основание протест на Окръжна прокуратура – Русе, в Апелативен съд – Велико Търново е било образувано ВНОХД 211/2018 г., с решение по което, въззивният съд е потвърдил присъдата на Окръжен съд – Русе. На основание касационен протест, Върховният касационен съд е разгледал делото и е отменил решението на ВТАС, като е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

18 март 2019 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 16/2019 – 09.30 часа
Подсъдими по процеса са: И. Ж. Ш. (р. 1984г.), М. Р. И. (р. 1969г.) и А. С. П. (р.1961г.)


Със своя присъда от 19.09.2018 г. по НОХД 306/2017 г., Окръжен съд – Русе признал подсъдимите И. Ж. Ш. и М. Р. И. за невинни в това, на 04.07.2011 г. за времето от 03.00 до 06.00 ч. в гр. Русе, на Околовръстното шосе, в близост до КАТ-МВР, в качеството си на длъжностни лица – младши автоконтрольори I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ при сектор „Пътна полиция“, към отдел „Охранителна полиция“ на ОДМВР-гр. Русе, осъществяващи административно контролна дейност, в съучастие помежду си, по време на извършване на пътна полицейска проверка на С. Д. Д. (румънски гражданин), да са поискали и приели от последния дар, които не им се следва – 100 румънски леи, с левова равностойност 46,31 лева, за да не извършат действие по служба – да съставят акт за установяване на административно наруешение по чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП – управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред, допуснато от приятел на С. Д. Д., поради което и на основание чл. 304 от НПК ги оправдава по повдигнатите им обвинения за престъпление по чл. 302 т. 1. вр. чл. 301 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК.
Със същата присъда, Окръжен съд – Русе признал подсъдимия А. С. П. за невинен в това, че на 27.08.2011 г., около 22.00 часа, в гр. Русе, на изхода в посока гр. Плевен, в близост до магазин „Метро“, в качеството си на длъжностно лице – мл. автоконтрольор I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ при сектор „Пътна полиция“, към отдел „Охранителна полиция“ на ОДМВР-гр. Русе, осъществяват административно контролна дейност, по време на извършване на пътна полицейска проверка на И. Л. И. да е поискал от същия дар, който не му се следва – сумата от 100 лева, за да не извърши действие по служба – да състави акт за установяване на административно нарушение по чл. 182 ал. 1, т. 3 от ЗДвП – превишаване на скоростта за движение от 21 до 30 км./ч., допуснато от И. Л. И., поради което и на основание чл. 304 от НПК го оправдал по повдигнатото му обвинение за осъществен състав на престъпление по чл. 302, т. 1, вр. чл. 301 ал. 1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Русе.


Въззивно наказателно от общ характер дело 467/2018 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: А. Х. А. (р.1945г.)

Със своя присъда от 02.04.2018 г., по НОХД 46/2017 г. Окръжен съд – Габрово е признал подсъдимия А. Х. А. за виновен в това, че в условията на продължавано престъпление, като пълномощник и представляващ „Джамо комерс“ ЕООД, с. Скалско, община Дряново и като пълномощник и представляващ „Декана“ ЕООД гр. Габрово, избегнал установяването и плащането на данъчни задължния в особено големи размери, както следва:
- От „Джамо комерс“ ЕООД за 2008 г. корпоративен данък в размер на 3 727,58 лева и ДДС в размер на 3 528,7 лева; за 2009 г. – корпоративен данък в размер на 18 652,10 лева и ДДС в размер на 70 651,89 лева; за 2010 – корпоративен данък в размер на 2092,29 лева и ДДС в размера на 7925,33 лева.
- От „Декана“ ЕООД за 2010 г. корпоративен данък в размер на 42 929,03 лева и ДДС в размер на 66 693,70 лева; за 2011 год. корпоративен данък в размер на 21 588,51 лева и ДДС в размер на 43 177,02 лева; за 2012 г. корпоративен данък в размер на 10 347,30 лева и ДДС в размер на 20 694,60 лева, като не подал пред ТД на НАП офис гр. Габрово за посочените данъчни периоди данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО и справки-декларации по чл. 125 от ЗДДС, а в подадената Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2008 г., за „Джамо комерс“ ЕООД от 31.03.2009 г., затаил истината, като декларирал занижен финасов резултат, като общият размер на избегнатия за установяване и неплатен корпоративен данък е 99 336,81 лева, а ДДС – 212671,24 лева, или общо за двете дружества – сумата от 312 008,05 лева.
На основание чл. 255, ал. 3, вр. с ал. 1 т. 1 и т. 2 вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, първоинстанционният съд го осъдил на 3 години лишаване от свобода. На основание чл. 66 ал.1 от НК отложил изтърпяването на така определеното наказание с изпитателен срок от пет години (условно).
На основание чл. 45 от ЗЗД, осъдил подсъдимия да заплати на държавата сумата от 312 008,05 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резулат от престъплението.
На основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия, в Апелативен съд – Велико Търново било образувано ВНОХД 208/2017 г, с решение по което, въззивният съд изменил частично присъдата на ОС-Габрово, което го признал за невинен по отношение на разликата между сумата 281 519,19лв и първоначалния размер. След обжалване, делото било изпратено във ВКС, който отменил решението на въззивния съд и го върнал за ново разглеждане от друг състав на ВТАС.


Въззивно наказателно от общ характер дело 60/2019 – 10.30 часа
Подсъдими по процеса са: П. Б. И. (р. 1955 г. ), Р. Р. Б. (1963г.) и Н. К. И. (р.1969г.)


Със своя присъда от 08.10.2018 г., по НОХД 152/2017 г. Окръжен съд – Русе е признал подсъдимите П. Р. И. и Р. Р. Б. за невинни в това, за времето от 12.30 ч. до 14.00 ч. на 23.09.2011 г. на главен път Е 70 на изхода на гр. Русе в посока гр. Варна, в качеството си на длъжностни лица – полицейски органи – младши автоконтрольори I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ при сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ на ОДМВР – Русе, осъществяващи административно контролна дейност, в съучастие като съизвършители, по време на пътна полицейска проверка на С. Д. Д. (румънски гражданин), да са поискали и приели от него дар, който не им се следва – 20 евро, с левова равностойност 39.12 лева, за да не извършат действие по служба – да не съставят акт за установяване на административни нарушения по чл. 179 ал 3. т. 4 от ЗДвП, по чл. 182 от ЗДвП и по чл. 183, ал .4, т. 7 от ЗДвП.
Със същата присъда, П. Р. И. е признат за невинен и в това, на 15.09.2011 г. да е поискал и приел от С. Д. Д. дар, който не му се следва – 100 румънски леи, с левова равностойност 45,52 лева, за да не извърши действие по служба – да не му състави акт за установяване на административно нарушение по чл. 182 ал. 1 т. от ЗДвП.
Със същата присъда, Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Н. К. И. за невинен в това, на 23.09.2011 г., около 10.30 ч., на главен път E-85 между 7-ми и 9-ти километър в посока гр. Русе, гр. Бяла, в качеството си на длъжностно лице – полицейски орган, полицай, младши автоконтрольор I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ при сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ на ОД на МВР гр. Русе, осъществяващ административно контролна дейност, по време на извършване на пътна полицейска проверка на С. Д. Д. да е поискал и приел от същия дар, който не му се следва – сума от 100 румънски леи, с левова равностойност от 45,52 лева, за да не извърши действие по служба – да не състави акт за установява на административно нарушение по чл. 179 ал. 3, т. 4 от ЗДвП.
На основание чл. 304 от НПК, Окръжен съд – Русе оправдал тримата подсъдими по повдигнатите им от Прокуратурата обвинения по чл. 302, т. 1 вр. чл. 301 ал. 1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Русе.


Въззивно наказателно от общ характер дело 285/2018 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: В. К. П. (р. 1961г.)

Със своя присъда от 23.05.2017 г. по НОХД 159/2016, Окръжен съд - Ловеч е признал подсъдимия В. К. П. от гр. Велико Търново за виновен в това, че на 19.12.2014 г., около 18.50 ч. в село Сопот, област Ловеч, на ул. „Софийска“, при управление на лек автомобил „Фиат Пунто“, негова собственост, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 21 ал. 1, пр. 2 от ЗДвП („При избора на скоростта на движение, на водача на ППС е забранено да превишава следните стойности на скоростта на движение – за ППС от категория „В“ в населено място – 50 км./ч.“), като се движел със скорост 80,5 км./ч. и чл. 15 ал. 1 от ЗДвП („На пътя, водачът на ППС се движи възможно най-вдясно по платното за движение, а когато пътните ленти са очертани с пътна маркировка, използва най-дясната свободна лента“) – движил се в насрещната лента и по непредпазливост и в условията на независимо съпричиняване с неизвестен извършител, причинил смъртта на П. В. К. (р. 1934г.) от с. Сопот.
На основание чл. 343, ал. 1, б „в“, пр. 1-во, вр. с чл. 342 ал. 1, пр. 3 от НК, Окръжен съд – Ловеч наложил на подсъдимия наказание от 3 години лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК, отложил изпълнението му с изпитателен срок от пет години. (условно)
На основание чл. 343г. лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 3 години от влизане на присъдата в сила.
На основание въззивна жалба от подсъдимия, в Апелативен съд – Велико Търново било образувано ВНОХД 377/2018, с решение по което, въззивният съд потвърдил изцяло присъдата на първоинстанционния съд. На основание касационни жалби от защитника и подсъдимия му, делото е било изпратено във Върховния касационен съд, който отменил решението на ВТАС и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на Апелативен съд – Велико Търново.


Въззивно наказателно от общ характер дело 292/2018 – 11.30 часа
Подсъдим по процеса е: Д. Х. А. (р.1988г.)

Със своя присъда от 21.05.2018 г. по НОХД 212/2018 г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Д. Х. А. за виновен в това, че на 19.10.2014 г., в с. Ценово, обл. Русе, при управление на МПС – лек автомобил „Мерцедес Е250Д“, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно по чл. 21 ал. 2, вр. ал. 1 от ЗДвП („При избиране скоростта на движение на водача на ППС е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч. – 50 км./ч. за ППС, категория „В“, в населено място. Когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава е различна от посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак ) и като водач на ППС, категория „В“ не изпълнил задължението си да не превишава посочената с пътен знак „В26“ скорост от 40км./ч. и управлявал автомобила със скорост 84,2 км./ч., като в резултат на това причинил по непредпазливост смъртта на Т. Г. Х. (р. 1947г.).
На основание чл. 343 ал. 1 б „в“, вр. чл. 342, ал. 1 и чл. 54 и чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), Окръжен съд - Русе осъдил подсъдимия на 2 години лишаване от свобода при общ режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание протест на Окръжна прокуратура – Русе, въззивна жалба от подсъдимия и въззивни жалби от частните обвинители.


Въззивно наказателно от общ характер дело 372/2018 – 13.00 часа
Подсъдим по процеса е: Г. П. С. (р. 1969г.)


Със своя присъда от 02.02.2018 г., по НОХД 258/2016 г., Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимия Г. П. С. за невинен в това, за времето от неустановена дата през 1997 г. до 05.01.2009 г. да е извършвал без съответното рарешение по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение разрешение, като на 17 пъти предоставил на различни лица различни суми като кредит, в общ размер на 109 500 лева, при различен лихвен процент. На основание чл. 304 от НПК, първоинстанционният съд го оправдал по повдигнатото му от Окръжна прокуратура – Велико Търново обвинение по чл. 252, ал. 1, пр. 1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Велико Търново.

11 март 2019 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 53/2019 – 10.00 часа
Подсъдими по процеса са: И. В. П. (р. 1972г.) и Й. Т. Й. (р 1996г.)

Със своя присъда от 02.11.2018 г. по НОХД 47/2017 Окръжен съд Велико Търново е признал подсъдимия И. В. П. (р. 1981 г.) от гр. Стражица за виновен в това, че на 08.06.2015 г. на кръстовището между ГП I-4 (София-Варна) с път гара Джулюница – с. Джулюница, при управление на МПС – лек автомобил БМВ 7 ЕР РЕЙХЕ с великотърновска регистрация (собственост на Р.М.П. от гр. Стражица) при движение в посока гр. Варна, нарушил правилата за движение по пътищата, регламентирани в чл. 15 ал. 1, чл. 20 ал. 1 и чл. 21 ал. 2 вр. ал. 1 от ЗДвП, вр. чл. 47 ал. 3 от ППЗДвП (Указващи водачът да се движи възможно най-вдясно по платното за движение, да контролира непрекъснато превозното средство, което управлява, при техническа възможност да не напуска дясната лента за движение и да навлиза в средната пътна лента, както и при наличие на знак Б26, забраняващ движение в съответния пътен участък със скорост на 60 километра в час, да не надвишава тази скорост), като се движил със 112,7 км./ч., вследствие на което допуснал пътно произшествие, при независимо съпричиняване с водач на автомобил „Дайхацу Куоре Л80” и по непредпазливост причинил смъртта на Д. Й. Л. (р. 1996г.), тежка телесна повреда на Д. М. П. (р. 1998г.) и средни телесни повреди на С. Д. Г. (р. 1996г.) и Й. Т. Й. (р. 1996г.) (всички пътували в лек автомобил „Дайхацу Куоре Л80), както и средна телесна повреда на Г. Х. Д. (р. 1980г., пътувал в лек автомобил БМВ 7 ЕР РЕЙХЕ), като след деянието направил всичко зависещо от него за оказване на помощ на пострадалите лица.
На основание чл. 343а, ал. 1 б. „г‘, вр. чл. 343 ал. 4, вр. ал. 3, б „б”, вр ал. 1 б. „б” и „в”, вр. чл. 342 ал. 1 пр 3 от НК, вр. чл. 36 и чл. 54 и чл. 58а от НК, Окръжен съд му определил наказание от 3 години лишаване от свобода, изтърпяването на които на основание чл. 66 ал. 1 отложил с изпитателен срок от 5 години (условно)
На основание чл. 343г от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 5 години.
Със същата присъда ОС Велико Търново е признал подсъдимия Й. Т. Й. (р. 1996г.) от с. Бряговица за виновен в това, че на 08.06.2015 г. на кръстовището между ГП I-4 (София-Варна) с път гара Джулюница – с. Джулюница, при управление на лек автомобил „Дайхацу Куоре Л80” (с великотърноска регистрация, собственост на водача), при движение по път гара Джулюница-с. Джулюница, нарушил чл. 50 от ЗДвП, във вр. чл. 45 ал. 2, вр. чл. 46 ал. 2 от ППЗДвП, като на кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, като водач на ППС, движещ се по път без предимство, сигнализиран с пътен знак Б2 – „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство”, не пропуснал лек автомобил БМВ 7 ЕР РЕЙХЕ, управляван от И. В. П., който се движел по ГП I-4, вследствие на което, в условия на независимо съпричиняване, допуснал пътно произшествие, в резултат на което, по непредпазливост, причинил смъртта на Д. Й. Л. (р. 1996г.), тежка телесна повреда на Д. М. П. (р. 1998г.) и средна телесна повреда на С.Д. Г. (р. 1996г) (всички пътували в лек автомобил „Дайхацу Куоре Л80), както и средна телесна повреда на Г. Х. Д. (р. 1980г., пътувал в лек автомобил БМВ 7 ЕР РЕЙХЕ)
На основание чл. 343 ал. 4, вр. ал. 3, б „б”, вр ал. 1 б. „б” и „в”, вр. чл. 342 ал. 1 пр 3 от НК, вр. чл. 36 и чл. 54 и чл. 58а от НК, Окръжен съд му определил наказание от 3 лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил с изпитателен срок от пет години (условно)
На основание чл. 343г от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 5 години.
Делото в Апелативен съд Велико Търново е образувано по протест на Окръжна прокуратура Велико Търново, въззивни жалби от защитниците на подсъдимите и въззивни жалби от частните обвинители.


Въззивно наказателно от общ характер дело 23/2019 – 11.30 часа
Подсъдими по процеса са: Г. Г. М. (р.1968г.) и А. К. А. (р. 1974г.)


Със своя присъда от 24.10.2018 г. по НОХД 534/2017 г. Окръжен съд – Русе е признал подсъдимите Г. Г. М. и А. К. А. (и двамата от от гр. Русе) за виновни в това, че, в периода от 16.04.2004 г. до 02.09.2008 г. в гр. Варна, след предварителен сговор помежду си, на седем пъти прикрили произхода, движението и действителните права върху имущество, а именно – недвижим имот, представляващ нива с площ 9.2 декара в землището на с. Близнаци, обл. Варна, като извършили сделки с нотариални актове и договори, като знаели, че имуществото е придобито чрез престъпления по чл. 316, вр. чл. 308 ал. 1; чл. 309 ал. 1 от НК и деянието е извършено повече от два пъти от две лица, сговорили се предварително – престъпление по чл. 253 ал. 3, т. 1, пр. 1 и т. 2, вр ал. 1, пр. 3.
Със същата присъда, подсъдимият А. К. А. е признат за виновен и в това, че в периода от 12.12.2008 г. до 13.03.2009 г. в гр. Русе, при условията на продължавано престъпление, на два пъти, в качеството си на упълномощено лице на ЕТ „Т. П.“ – Русе, чрез използване на неистински документи и такива с невярно съдържание, направил опит да получи от държавния бюджет чрез ТД на НАП – Русе неследваща се парична сума в големи размери – 21 550,30 лв (представляваща възстановяване на суми по ЗДДС), като деянието останало недовършено по независещи от него причини – престъпление по чл. 256 ал. 1 пр. 1 и пр.2 вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 18 ал. 1 и чл. 54 от НК.
На основание чл. 36 и чл. 54 от НК, Окръжен съд – Русе осъдил подсъдимия Г. Г. М. на 1 година лишване от свобода, изпълнението на което наказание на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил с изпитателен срок от 3 години (условно), както и да заплати 5000 лева глоба в полза на държавата.
На основание чл. 36, чл. 54 и чл. 23 ал. 1 от НК, първоинстанционният съд осъдил подсъдимия А. К. А. да изтърпи едно общо наказание измежду определените за двете деяния, а именно 2 години лишаване от свобода, изтърпяването на което наказание отложил с изпитателен срок от 4 години (условно), както и да заплати 5000 лева глоба в полза на държавата.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия А. К.А.

06 март 2019 г. (сряда)

Въззивно наказателно от общ характер дело 24/2019 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса e: Д. В. Д. (р. 1966г.)


Със своя присъда от 23.05.2017 г. по НОХД 30/2016 г., Окръжен съд - Габрово е признал подсъдимия Д. В. Д. от гр. Габрово за виновен, в това, че през периода м. март 2008 г. - м. декември 2009 г. в гр. Габрово, без съответно разрешение извършвал по занятие банкови сделки по смисъла на чл. 2 ал. 1 от ЗКИ, за които се изисква такова разрешение - отпускане на кредити (заеми), срещу лихва, като предоставил кредити в български лева с главница общо в размер на 17 700 лева на различни лица, срещу задължение на същите да му върнат получените в заем суми ведно с договорената върху тях лихва, както следва:
- през пролетта на 2008 г. в гр. Габрово предоставил на О. С. Б. кредит в размер на 2000 лева със срок за връщане един месец при лихва в размер 1000 лева и по 100 лева за всеки месец просрочие.
- в края на декември 2009 г. в гр. Габрово предоставил на О. С. Б. кредит в размер на 1000 лв., при лихва 1000 лева и по 100 лева на месец до връщането на заема
- на 06.03.2008 г. в гр. Габрово предоставил на С. В. К. кредит в размер на 5000 лева при лихва 15 000 лева, със срок за връщане до 06.06.2008г.
- на 02.12.2008 г. в гр. Габрово, предоставил на Н. Н. В. кредит в размер на 9 700 лева, при лихва в размер на 5 000 лева , със срок на връщане 4 години,
като от описаната дейност получил значителни неправомерни доходи в размер на 12 100 лева, поради което и на основание чл. 252, ал. 2 предл. 2, вр. с ал. 1 и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд го осъдил на 5 години лишаване от свобода при общ режим и 5000 лева глоба, както и да заплати сумата от 12 100 лева, придобита чрез престъплението.
Със същата присъда, подсъдимият е признат за невинен да е предоставил на 13.03.2009 г. на И. В. Д. кредит в размер на 2000 лева при лихва от 1000 лева, както и през периода януари 2010 г. до м. юни 2011 г. да е извършвал по занятие банкови сделки, като и с тази дейност да е получил значителни неправомерни доходи в размер над 12 100 лева до сумата от 52 520 лева, поради което го оправдава по така повдигнатото му обвинение.
На основание протест на Окръжна прокуратура – Габрово, в Апелативен съд – Велико Търново било образувано ВНОХД 272/2017 г., с решение по което въззивният съд изменил присъдата на ОС-Габрово, като намалил наказанието на подсъдимия. След подаден протест, делото било изпратено във Върховния касационен съд, който със свое решение от 16.01.2019 г. отменил решението на ВТАС и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

26 февруари 2019 г. (вторник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 25/2019 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: С. Н. С. (р.1968г.)


Със своя присъда от 15.03.2017 г. по НОХД 395/2017 г. Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия С. Н. С. от гр. Русе за невинен в това, че в периода от 09.03.2007 г. до 08.06.2012 г. включително. в гр. Русе, в качеството си на управител на „Лубрика“ ООД –гр. Русе, поради незнание и немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, свързана с производството на смазочни материали в химическата промошленост от посоченото дружество, да е нарушил разпоредбите на ЗЗБУТ, Наредба № 11 от 27.12.2004г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера; Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба № Із-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; Наредба № I-209/22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; Наредба № Із-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар; Инструкция за безопасна работа с продукта n-Хексан издадена на основание чл.101 ал.2 т.2 и т.4 от Наредба №7/23.09.1999г и Лист за безопасност на материала, с което да е причинил смъртта на Д. Ж. С. (р.1953г.)
На основание чл. 304 от НПК, първоинстанционният съд оправдал подсъдимия изцяло по повдигнатото му обвинение по чл. 123, ал.1 от НК.
На основание протест на Окръжна прокуратура – Русе, в Апелативен съд – Велико Търново е било образувано ВНОХД 211/2018 г., с решение по което, въззивният съд е потвърдил присъдата на Окръжен съд – Русе. На основание касационен протест, Върховният касационен съд е разгледал делото и е отменил решението на ВТАС, като е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

25 февруари 2019 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 393/2019 – 10.00 часа
Подсъдимa по процеса е: К. И. И. (р.1995г.)

Със своя присъда от 12.07.2018 г., по НОХД 411/2017 г. Окръжен съд – Ловеч е признал подсъдимата К. И. И. от гр. Етрополе за виновна в това, че на 08.11.2014 г., около 22.00 часа, в с. Голяма Брестница, област Ловеч на улица „Жидевица“, умишлено умъртвила А. Й. З. (р.1965г.) от с. Градежница, поради което и на основание чл. 115 от НК я осъдил да изтърпи 10 години лишаване от свобода при строг режим.
Със същата присъда, подсъдимата е осъдена да заплати на гражданските ищци С.А. К., Р. А. З. и М.В.М. сумата от по 60 000 лева на всяка от тях, представляваща обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди в резултат от престъплението.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимата и въззивни жалби от частните обвинители.

Въззивно наказателно от общ характер дело 16/2019 – 10.30 часа
Подсъдими по процеса са: И. Ж. Ш. (р. 1984г.), М. Р. И. (р. 1969г.) и А. С. П. (р.1961г.)


Със своя присъда от 19.09.2018 г. по НОХД 306/2017 г., Окръжен съд – Русе признал подсъдимите И. Ж. Ш. и М. Р. И. за невинни в това, на 04.07.2011 г. за времето от 03.00 до 06.00 ч. в гр. Русе, на Околовръстното шосе, в близост до КАТ-МВР, в качеството си на длъжностни лица – младши автоконтрольори I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ при сектор „Пътна полиция“, към отдел „Охранителна полиция“ на ОДМВР-гр. Русе, осъществяващи административно контролна дейност, в съучастие помежду си, по време на извършване на пътна полицейска проверка на С. Д. Д. (румънски гражданин), да са поискали и приели от последния дар, които не им се следва – 100 румънски леи, с левова равностойност 46,31 лева, за да не извършат действие по служба – да съставят акт за установяване на административно наруешение по чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП – управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред, допуснато от приятел на С. Д. Д., поради което и на основание чл. 304 от НПК ги оправдава по повдигнатите им обвинения за престъпление по чл. 302 т. 1. вр. чл. 301 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК.
Със същата присъда, Окръжен съд – Русе признал подсъдимия А.С. П. за невинен в това, че на 27.08.2011 г., около 22.00 часа, в гр. Русе, на изхода в посока гр. Плевен, в близост до магазин „Метро“, в качеството си на длъжностно лице – мл. автоконтрольор I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ при сектор „Пътна полиция“, към отдел „Охранителна полиция“ на ОДМВР-гр. Русе, осъществяват административно контролна дейност, по време на извършване на пътна полицейска проверка на И. Л. И. да е поискал от същия дар, който не му се следва – сумата от 100 лева, за да не извърши действие по служба – да състави акт за установяване на административно нарушение по чл. 182 ал. 1, т. 3 от ЗДвП – превишаване на скоростта за движение от 21 до 30 км./ч., допуснато от И. Л. И., поради което и на основание чл. 304 от НПК го оправдал по повдигнатото му обвинение за осъществен състав на престъпление по чл. 302, т. 1, вр. чл. 301 ал. 1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Русе.


Въззивно наказателно от общ характер дело 38/2019 – 11.30 часа
Подсъдим по процеса е: М. Ц. И. (р.1964г.)

Със своя присъда от 20.12.2018 г. по НОХД 26/2018 г., Окръжен съд – Габрово признал подсъдимия М. Ц. И. от гр. Севлиево, за виновен в това, че на 30.05.2017 г. в гр. Севлиево, пред супермаркет на „Стелит 1“ ЕООД, в ж.к. „Д-р Ат. Москов“, причинил на И. Ю. Ж. (мъж от гр. Севлиево) средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на лява бедрена кост, довела до трайно затрудняване на движението на долния ляв крайник, с което извършил престъпление по чл. 129 ал. 1 от НК и на основание чл. 54 от НК, първоинстанционният съд го осъдил на 6 месеца лишаване от свобода, изпълнението на което наказание, на основание чл. 66 ал.1 от НК отложил с изпитателен срок от 3 години. (условно)
Със същата присъда, подсъдимият е признат за невинен по обвинението в това, по същото време и място, в следствие на умишлено нанесена средна телесна повреда на И. Ю. Р. от гр. Севлиево, да е причинил по непредпазливост смъртта на последния, чрез развилата се в последствие мастна емболия в кръвоносните съдове на белите дробове, довела до сърдечна недостатъчност, поради което съдът го оправдал по повдигнатото му по-тежко обвинение по чл. 124 ал. 1 пр. 2, вр. с чл. 129 ал. 1 от НК.
Със същата присъда са отхвърлени като неоснователни и предявените от Ю. И. Ю, О. И. Ю, М. И. Ю и С. И. Ю граждански искове, всеки на стойност 20 000 лева, представляващи неимуществени вреди, вследствие от смъртта на бащата на гражданските ищци.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

18 февруари 2019 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 18/2019 – 09.30 часа
Подсъдими по процеса са: И. Й. С. (р.1985г.) и С. Й. С. (р.1985г.)


Със своя присъда от 26.06.2018 г., по НОХД 259/2017 г. Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимия И. Й. С. от гр. Павликени за виновен в това, че на 18.01.2016 г., в гр. Велико Търново отнел като извършител чужди движими вещи – сумата от 250 лева от владението на К. Я. Б. от гр. Велико Търново, с намерението противозаконно да ги присвои, като след заварване на мястото на престъплението, за да запази владението на откраднатите вещи, възпроизвел изстрели с огнестрелно оръжие (пистолет), срещу К. Б. от Велико Търново, А. А. Х. от гр. София и А. С. А. от гр. Велико Търново, като деянието е придружено с опит за убийството на К. Б, поради което и на основание чл. 199 ал. 2, т. 2, пр. 2-ро, чл. 198, ал. 3 от НК, вр. чл. 36 и чл. 55 ал. 1 т. 1 ( наличие на многобройни или изключителни смекчаващи вината обстоятелства) от НК, му наложи наказание в размер на 7 години лишаване от свобода. Подсъдимият И. Й. С. е признат за невинен да е извършил горното деяние в съучастие с подсъдимия С. Й. С., поради което е оправдан по обвинението по чл. 20 ал. 2 от НК. Подсъдимият И. Й. С. е признат за виновен в това, че до 18.01.2016 г., в гр. Велико Търново, държал огнестрелно оръжие – пистолет и пет броя боеприпаси без да има за това надлежно разрешително, поради което и на основание чл. 339 ал. 1 от НК, вр. чл. 36 и чл. 54 от НК е осъден на 3 години лишаване от свобода.
На основание чл. 23 ал.1 от НК, Окръжен съд – Велико Търново определи едно общо наказание за подсъдимия И. Й. С., а именно по-тежкото от тях – 7 години лишаване от свобода, което подсъдимият да изтърпи при първоначален строг режим. Той е осъден и да заплати на К. Б. сумата от 10 000 лева като обезщетение за неимуществени вреди и сумата от 250 лева имуществени вреди, които гражданският ищец е претърпял в резултат на престъплението, ведно със законната лихва. Съдът отхвърли предявения от К. Б иск за разликата на уважения размер до предявения от 200 000 лева, а също така и отхвърли изцяло предявения от А. С. А. граждански иск за сумата от 20 000 лева като неоснователни и недоказани.
Със същата присъда, Окръжен съд – Велико Търново признал подсъдимия С. Й. С. за виновен в това, че 18.01.2016 г. в гр. Велико Търново, при условията на опасен рецидив, в съучастие като извършител с И. Й. С. от гр. Павликени, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – входна врата на офис, извършил опит за отнемане на чужди движими вещи – сумата от 250 лева от владението на К. Я. Б., с намерението противозаконно да ги присвои. На основание чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл. 195 ал. 1, т. 3, вр. чл. 29 ал.1 б „б“ и вр. сл. 36 и чл. 54 му наложи наказание от 4 години лишаване от свобода, които да се изтърпят при първоначален строг режим. Подсъдимият е признат за невинен по първоначалното му обвинение по чл. 199 ал. 2, т. 2 пр. 2 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е обраузвано на основание въззивен протест на Окръжна прокуратура – Велико Търново и на въззивни жалби от защитниците на двамата подсъдими, както и от частните обвинители.


Въззивно наказателно от общ характер дело 323/2018 – 11.00 часа
Подсъдими по процеса са: Н. Л. Ч. (р. 1972г.), В. С. Н. (р. 1976г.)

Със своя присъда от 07.04.2017 г. по НОХД 602/2015, Окръжен съд - Плевен е признал подсъдимите Н. Л. Ч., В. С. Н. П. Ц. Ц. тримата от гр. София, за невиновни в това, на 18.05.2011 г. в гр. Левски, обл. Плевен, на подобект "Площадкова канализация за дъждовни и битови отпадъчни води за административна сграда и захранващ водопровод", в обект "Завод за производство на стоманени профили в УПИ II, кв. 159а по плана на гр. Левски", собственост на "СИЛВА МАШ" ЕООД - гр. Ловеч, представляващ строеж, по смисъла на параграф 5, т. 38 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, поради немарливо изпълнение на правно-регламентирана дейност - строително-монтажни (земни) работи, представляваща източник на повишена опасност, Николай Л. Ч. (в качеството си на едноличен собственик и управител на "ПАЙП СИСТЕМ" ЕООД -гр. София), В.С. Н. ( в качеството технически ръководител на части "Монтаж на тръбопроводна инсталация" и "Монтаж на вкопана канализация", както и определен за длъжностно лице за провеждане на ежедневен инструктаж на същия обект) и П. Ц. Ц., (изпълняващ функции по безопасност и здраве при работа, определен и за длъжностно лице за провеждане на начален инструктаж и инструктаж на работното място на същия обект ) в условията на независимо съпричинителство помежду им, нарушили разпоредби, разписани в ЗЗБУТ, Наредба 2 от МИЗБУТ, Наредба РД-7-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на безопасни условия на труд, Наредба 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенцията на тези рискове,
вследствие на което, по непредпазливост да са причинили смъртта на В. К. П. (р. 1980г.) от гр. София, заемащ длъжността "общ работник" в "ПАЙП СИСТЕМ" ЕООД - гр. София, съгласно трудов договор.
На основание чл. 304 от НПК, ОС-Плевен оправдал тримата подсъдими по така повдигнатите им обвинения по чл. 123, ал. 1, пр. 2 от НК.
На основание въззивен протест, в Апелативен съд - Велико Търново било образувано ВНОХД 251/2017г., с решение по което, ВТАС потвърдил присъдата на ОС-Плевен. След касационен протест, ВКС потвърдил решението в частта, в което въззивният съд оправдал подсъдимия П. Ц. Ц., но отменил решението в частта, касаеща другите двама подсъдими и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на ВТАС в тази му част.


Въззивно наказателно от общ характер дело 447/2018 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: П. С. И. (р.1947г.)


Със своя присъда от 15.10.2018 г. по НОХД 216/2018 г., Окръжен с

5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР