В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Бюджет
Достъп до обществена информация
Защита на личните данни
Декларации
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 Пресслужба    Бюлетин  
 

19 декември 2018 г. (сряда)

Въззивно наказателно от общ характер дело 20/2018 – 11.00 часа
Подсъдимa по процеса e: Н. Б. (р.1959г.)

Със своя присъда от 29.09.2016 г. по НОХД 95/2016 г. Окръжен съд Ловеч е признал подсъдимата Н. Б. (р. 1959г.) за виновна в това, че на 22 април 2015 г. в гр. Тетевен, Ловешка област, в отделение „АГ” при МБАЛ „Д-р Ангел Пешев” ЕООД – гр. Тетевен, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – упражняване на медицинска професия, при водене на раждане от Н. И. Г. от с. Глогово, обл. Ловеч, съгласно Наредба 19 и Медицински стандарт „Акушерство и гинекология” , като дежурен лекар, акушер-гинеколог с призната специалност по акушерство и гинекология, нарушила чл. 80 от Закона за здравето във връзка с Правилата за добра медицинска практика – Медицински стандарт „Акушерство и гинекология”, утвърден с Наредба 19, като:
- Въвела парентерално (вътрешно) лекарствения продукт „Окситоцин” с голяма концентрация и форсирала въвеждането му на родилката Н. И. Г. (Нарушение на глава XI, т.1.2.10 от Наредбата)
- Не проследила състоянието на родилката и не разпознала наличието на състояние „тесен таз и съмнение за пелви-фетална диспропорция” (Нарушение на глава XII, т. 2.2.5.8 и т. 2.2.5.8.8 от Наредбата),
като причинила по непредпазливост смъртта на З. П. Г. (р. 2015г, дете на родилката), поради което и на основание чл. 123, ал. 1, предл. 2-ро от НК, първоинстанционният съд определил наказание 2 години лишаване от свобода за Н. Б., изпълнението на което на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил условно с изпитателен срок от три години. На основание чл. 37, ал. 1, т. 7, предл. 1 от НК, ОС-Ловеч постановил подсъдимата да бъде лишена от право да упражнява лекарска професия за срок от 2 години.
Срещу така постановената присъда в ОС-Ловеч са постъпили въззивни жалби от подсъдимата и от частните обвинители, чрез техните процесуални представители, на основание на които в Апелативен съд – Велико Търново било образувано ВНОХД 380/2016 г., по което въззивният съд на 29.03.2017 г. постановил решение, с което изменил присъдата на ОС-Ловеч само в частта за наложеното й наказание „лишаване от право да упражнява лекарска професия” за срок от две години от влизане на присъдата в сила, вместо което Апелативен съд - Велико Търново я лишава от правото да упражнява лекарска професия като акушер-гинеколог за срок от две години, считано от влизане на присъдата в сила.
След обжалване на решението пред Върховният касационен съд, ВКС постановил решение, с което отменил решението на Апелативен съд – Велико Търново и върнал делото за разглеждане от друг състав на същия съд.

17 декември 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 388/2018 – 10.00 часа
Подсъдими по процеса са: М. В. П. (р.1979г.) и А. П. П. (р.1982г.)

Със своя присъда от 26.06.2018 г., по НОХД 508/2017 г. Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия М. В. П. от гр. Плевен за виновен в това, че през нощта на 25.07.2016 срещу 26.07.2016 г. в землището на с. Каменец, обл. Плевен, с цел да принуди Д. Ц. Д. да поеме имуществено задължение в размер на 15 000 лева го заплашил с насилие (престъпление по чл. 213а, ал. 1 от НК), да извърши нещо противно на волята му – да консумира прясно уловена риба, като употребил за това сила и заплашване (престъпление по чл. 143 ал. 1 от НК) и в това, че в съучастие като извършител с Б. И. Б., И. Б. Б., З. Б. Б. и други неизвестни извършители, причинил на Д. Ц. Д. средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на страничен израстък на поясния прешлен (престъпление по чл. 129 ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК).
На основание чл. 23 ал. 1 от НК, първоинстанционният съд определил на подсъдимия едно общо наказание, измежду наложените му за отделните престъпни деяния, а именно 4 години лишаване от свобода при първоначелен общ режим, както и да заплати 2000 лева глоба в полза на държавата.
Подсъдимият е признат за невинен в това по същото време и място, в съучастие като извършител с А. П. П., Й. С. А., Б. И. Б., И. Б. Б., З. Б. Б., Х. П. П. и други неизвестни извършители да е отнел чужди движими вещи – сумата от 200 лева от владението на собственика Д. Ц. Д. с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване и деянието да е придружено с две средни телесни повреди на пострадалия, както и за това по същото време и място, в съучастие с горепосочените лица да е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред – да е употребявал нецензурни изрази и закани, поради което и на основание чл. 304 от НПК е оправдан по повдигнатите му от прокуратурата обвинения по чл. 199 ал. 1 т. 3 от НК и чл. 325 ал. от НК (грабеж и хулиганство)
Със същата присъда, Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимият А. П. П. от с. Буковлък, обл. Плевен за невинен в това на 25 срещу 26.07.2016 г. в землището на с. Каменец, обл. Плевен, в съучастие като извършител с М. В. П., Й. С. А., Б. И. Б., И. Б. Б., З. Б. Б., Х. П. П. и други неизвестни извършители да е отнел чужди движими вещи – сумата от 200 лева от владението на собственика Д. Ц. Д. с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване, като деянието е придружено с причиняване на две средни телесни повреди на пострадалия; за това, в условиятан а повторност да е извършил непристойни действия – нецензурни реплики и закани, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото; да е заплашвал с насилие Д. Ц. Д. с цел да принуди последния да поеме задължение в размер на 15 000 лева и да е принудил последния да върши нещо против волята му – да яде сурова прясно уловена риба, като употребил за това сила и заплашване, поради което и на основание чл. 304 от НПК, Окръжен съд – Плевен оправдал подсъдимия по всички повдигнати му от прокуратурата обвинения по чл. 199 вр. чл. 198 от НК, чл. 325 ал. 3 от НК, чл. 213а ,ал. 3 от НК и чл. 143 ал. 1 от НК
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Плевен и въззивни жалби от подсъдимия и от частния обвинител.


Въззивно наказателно от общ характер дело 400/2018 – 10.30 часа
Подсъдим по процеса е: Р. Б. Ц. (р. 1981г.)

Със своя присъда от 04.09.2018г. г. по НОХД 336/2018 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия Р. Б. Ц. от гр. Луковит за виновен в това, че на 18.02.2018 г. в гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“, ул. „Цар Самуил“, направил опит да даде подкуп: дар – банкнота с номинал 20 лева на длъжностни лица – полицейски орган – Д. А. Х. и К. Ч. П. – младши автоконтрольори I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ на сектор „Пътна полиция“ към „Охранителна полиция“ при ОДМВР – гр. Плевен, за да не извършат действие по служба – да не му съставят акт за административно нарушение за това, че управлява без поставен обезопасителен колан, с който автомобилът е оборудван (чл. 137А от ЗДвП) и за това, че превозва пътника Н. И. Н. на предната седалка, без поставен обезопасителен колан (чл.183(4) т. 7 от ЗДвП), като деянието останало недовършено по независещи от дееца причини.
На основание чл. 304 ал. 1, вр. чл. 18, вр. чл. 54, първоинстанционният съд го осъдил на 3 месеца лишаване от свобода, както и да заплати 1000 лева глоба в полза на държавата. На основание чл. 66 ал. 1 отложил изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от три години. (условно)
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.


10 декември 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 393/2018 – 10.30 часа
Подсъдимa по процеса е: К. И. И. (р.1995г.)


Със своя присъда от 12.07.2018 г., по НОХД 411/2017 г. Окръжен съд – Ловеч е признал подсъдимата К. И. И. от гр. Етрополе за виновна в това, че на 08.11.2014 г., около 22.00 часа, в с. Голяма Брестница, област Ловеч на улица „Жидевица“, умишлено умъртвила А. Й. З. (р.1965г.) от с. Градежница, поради което и на основание чл. 115 от НК я осъдил да изтърпи 10 години лишаване от свобода при строг режим.
Със същата присъда, подсъдимата е осъдена да заплати на гражданските ищци С.А. К., Р. А. З. и М.В.М. сумата от по 60 000 лева на всяка от тях, представляваща обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди в резултат от престъплението.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимата и въззивни жалби от частните обвинители.


Въззивно наказателно от общ характер дело 302/2018 – 13.30 часа
Подсъдим по процеса е: Й. С. П. (р. 1980г.)


Със своя присъда от 12.06.2018 г. по НОХД 347/2018, Окръжен съд - Плевен е признал подсъдимия Й. С. П. от гр. Кнежа за виновен в това, че на 13.01.2017 г., на пътя гр. Долни Дъбник – гр. искър, на пътен участък II-13, в землището на гр. Долни Дъбник, община Плевен, при управление на лек автомобил „Форд Транзит“, нарушил правилата за движение по пътщата – чл. 21 ал. 1 предл. 2 от ЗДвП („При избиране скоростта на движение на водача на ППС е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч. за ППС от категория „В“ извън населено място – 90км/ч.“), като обвиняемият управлявал лекия автомобил със скорост 116.95км./ч., като навлязъл със страничната лява част на купето на лекия си автомобил в лентата за насрещно движение и предизвикал ПТП, в резултат на което по непредпазливост причинил смъртта на И. Н.
На основание чл. 343 ал. 1 б „в“, пр. 1, вр. с чл. 342 ал. 1, пр. 3, вр. чл. 54 от НК и чл. 58а (съкратено съдебно следствие) от НК, първоинстанционният съд е наложил наказание от 2 години и 8 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим, като на основание чл. 343г. от НК, подсъдимият е лишен и от право да управлява МПС за срок от 4 години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от защитника на подсъдимия и от частните обвинители и граждански ищци.

26 ноември 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 400/2018 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: Р. Б. Ц. (р. 1981г.)

Със своя присъда от 04.09.2018г. г. по НОХД 336/2018 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия Р. Б. Ц. от гр. Луковит за виновен в това, че на 18.02.2018 г. в гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“, ул. „Цар Самуил“, направил опит да даде подкуп: дар – банкнота с номинал 20 лева на длъжностни лица – полицейски орган – Д. А. Х. и К. Ч. П. – младши автоконтрольори I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ на сектор „Пътна полиция“ към „Охранителна полиция“ при ОДМВР – гр. Плевен, за да не извършат действие по служба – да не му съставят акт за административно нарушение за това, че управлява без поставен обезопасителен колан, с който автомобилът е оборудван (чл. 137А от ЗДвП) и за това, че превозва пътника Н. И. Н. на предната седалка, без поставен обезопасителен колан (чл.183(4) т. 7 от ЗДвП), като деянието останало недовършено по независещи от дееца причини.
На основание чл. 304 ал. 1, вр. чл. 18, вр. чл. 54, първоинстанционният съд го осъдил на 3 месеца лишаване от свобода, както и да заплати 1000 лева глоба в полза на държавата. На основание чл. 66 ал. 1 отложил изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от три години. (условно)
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 292/2018 – 10.30 часа
Подсъдим по процеса е: Д. Х. А. (р.1988г.)


Със своя присъда от 21.05.2018 г. по НОХД 212/2018 г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Д. Х. А. за виновен в това, че на 19.10.2014 г., в с. Ценово, обл. Русе, при управление на МПС – лек автомобил „Мерцедес Е250Д“, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно по чл. 21 ал. 2, вр. ал. 1 от ЗДвП („При избиране скоростта на движение на водача на ППС е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч. – 50 км./ч. за ППС, категория „В“, в населено място. Когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава е различна от посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак ) и като водач на ППС, категория „В“ не изпълнил задължението си да не превишава посочената с пътен знак „В26“ скорост от 40км./ч. и управлявал автомобила със скорост 84,2 км./ч., като в резултат на това причинил по непредпазливост смъртта на Т.Г. Х. (р. 1947г.).
На основание чл. 343 ал. 1 б „в“, вр. чл. 342, ал. 1 и чл. 54 и чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), Окръжен съд - Русе осъдил подсъдимия на 2 години лишаване от свобода при общ режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание протест на Окръжна прокуратура – Русе, въззивна жалба от подсъдимия и въззивни жалби от частните обвинители.


Въззивно наказателно от общ характер дело 386/2018 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: С. Е. С. (р. 1993г.)


Със своя присъда от 22.03.2018 г. по НОХД 595/2016 г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия С.Е. С. за виновен в това, че на 10.06.2015 г., в село Писанец, обл. Русе, направил опит умишлено да умъртви Н.Р.Р. (жена, р.1991г.) от гр. Търговище, като деянието останало недовършено поради независещи от дееца причини.
На основание чл. 115, вр. с чл. 18 ал. 1 и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд го осъдил на 10 години и 6 месеца лишаване от свобода за това деяние.
Същият е признат за виновен и в това, че на 09.06.2015 г. в гр. Търговище, противозаконно отнел чуждо МПС – лек автомобил „Ауди А3“ на стойност 2000 лева, от владението на М. Р. М. (р.1992г.) от гр. Търговище, без нейно съгласие, с намерението да го ползва, ползвал го и то било изоставено без надзор в с. Писанец, като за отнемането на това МПС е употребена сила, поради което и на основание чл. 346 ал. 5, вр. с ал. 2, т. 1, пр. 1 и пр. 2, вр. ал. 1 и чл. 54 от НК, първоинстанционият съд определил наказание от 4 години лишаване от свобода за това деяние, както и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 години.
Със същата присъда, Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия за невинен в това на 09.06.2015 г. да е отвлякъл Н. Р. Р., поради което и на основание чл. 304 от НПК го оправдал изцяло по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 142 ал. 1 от НК
На основание чл. 23 ал. 1 и ал. 2 от НК, ОС-Русе наложил на подсъдимия едно общо наказание за двете деяния, а именно по-тежкото от тях – 10 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим, като присъединява към него наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 години.
Подсъдимият е осъден да заплати на пострадалата Н. Р. Р. сумата от 15 000 лева, представляващо обезщетение за причинените и неимуществени вреди в резултат от престъплението по чл. 115 от НК вр. с чл. 18 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Русе и въззивна жалба от защитника на подсъдимия.

19 ноември 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 333/2018 – 11.00 часа
Подсъдими по процеса са: Д. Р. М. (р. 1969г.), А. Ю. Ю. (р. 1983г.), М. Ю. Ю. (р.1985г.) и Г. И. Д. (р.1984г.)


Със своя присъда от 23.05.2018 г. по НОХД 674/2017 г., Окръжен съд – Русе е признал четиримата подсъдими за виновни в това, че на 25.04.2017 г., в гр. Русе, в землищата на селата Червена вода и Николово, обл. Русе, отвлекли другиго – С. А. Б. (мъж от гр. Русе), като деянието е извършено от две или повече лица и е извършено по начин, опасен за здравето на отвлечения – престъпление по чл. 142, ал. 3, т. 4, пр. 2, вр. ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от НК.
Със същата присъда, подсъдимите А. Ю. Ю. и М. Ю. Ю. са признати за виновни и в това, че в съучастие помежду си като извършители причинили другиму – на С. А. Б. средна телесна повреда, изразяваща се в счупвания на 9-11-то ребра в дясно, довела до трайно затруднение на движението на снагата за срок от повече от 30 дни – престъпление по чл. 129 ал. 2, пр. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК. Двамата също така са признати за виновни и в това, че в съучастие помежду си като извършители се заканили с убийство на С. А. Б. и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му – престъпление по чл. 144 ал.3 вр. с чл.20 ал.2
На основание чл. 58а ал. 1 от НК (съкратено съдебно следствие) и след групиране по реда на чл. 23 ал. 1 от НК по отношение на подсъдимите А. Ю. Ю. и М. Ю.Ю., Окръжен съд – Русе осъдил подсъдимите както следва:
Подсъдмият Д. Р. М. – 5 години лишаване от свобода при строг режим.
Подсъдимият А. Ю. Ю. – 8 години лишаване от свобода при първоначален строг режим
Подсъдимият М. Ю. Ю. – 8 години лишаване от свобода при първоначален строг режим
Посдъимият Г. И. Д. – 6 години и 8 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимите и защитниците им.

Въззивно наказателно от общ характер дело 372/2018 – 13.00 часа
Подсъдим по процеса е: Г. П. С. (р. 1969г.)

Със своя присъда от 02.02.2018 г., по НОХД 258/2016 г., Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимия Г. П. С. за невинен в това, за времето от неустановена дата през 1997 г. до 05.01.2009 г. да е извършвал без съответното рарешение по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение разрешение, като на 17 пъти предоставил на различни лица различни суми като кредит, в общ размер на 109 500 лева, при различен лихвен процент. На основание чл. 304 от НПК, първоинстанционният съд го оправдал по повдигнатото му от Окръжна прокуратура – Велико Търново обвинение по чл. 252, ал. 1, пр. 1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Велико Търново.

12 ноември 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 346/2018 – 11.30 часа
Подсъдим по процеса e: Е. С. Б. (р.1993г.)

Със своя присъда от 14.01.1993г. по НОХД 241/2018 г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Е. И. Б. за виновен в това, че на 28.05.2016 г., на път III – с. Николово, обл. Русе, с. Червена вода, обл. Русе, в землището на с. Николово, обл. Русе, в района на км. 4+800, при управление на МПС – лек автомобил „БМВ 320И“ нарушил правилото за движение по пътищата по чл. 20 ал. 2, изр. 1 от ЗДвП – като водач на ППС и след като бил длъжен при избиране скоростта на движението, не се съобразил с релефа на местността и с конкретните условия на видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие, с което по непредпазливост причинил средна телесна повреда на две лица – на П. Ц. С. (р.1996г.) от с. Нова Черна, обл. Силистра и на С. Н. Я. (р.1993г.) от гр. Тутракан, както и смърт на едно лице – Е. Е. Ю. (р.1994г.), починала на 30.05.2016 г..
На основание чл. 343, ал. 4, вр. с ал. 3. б „б“, вр с ал. 1 б „в“, вр. с чл. 342 ал. 1 пр. 3 и чл. 58а ал. 1 от НК (съкратено съдебно следствие), първоинстанционният съд го осъдил на 8 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален строг режим.
На основание 343г. от НК, Окръжен съд – Русе лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 10 години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимия и от частен обвинител

05 ноември 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 343/2018 – 10.00 часа
Подсъдими по процеса са: Е.И. Б. (р. 1974г.) и Ж. М. Х. (р. 1952г.)


Със своя присъда от 09.05.2018 г. по НОХД 299/2016 г., Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимият Е.И. Б. за виновен в това, че на 29.06.2010 г., в склад за изкупуване на черни и цветни метали на „Мултитрейд” ЕООД – гр. Велико Търново, находящ се в гр. Свищов на ул. „Отец Паисий”, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, в качеството си на управител на „Мултитрейд” ЕООД, , нарушил норми и правила по охрана и безопасност на труда -
чл. 284 ал. 1 от КТ, чл. 277 ал. 1 и ал. 2 от КТ, чл. 127 ал. 1 т. 5 от КТ, чл. 166 от Наредба 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и работно оборудване, в следствие на което и при условия на съпричиняване с пострадалия, причинил по непредпазливост смъртта на О.И. С., жител на гр. Свищов.
На основание чл. 123 ал. 1, вр. чл. 36 и чл. 54, Окръжен съд – Велико Търного го осъдил на 2 години лишаване от свобода, изпълнението на което наказание на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил с изпитателен срок от 3 години (условно).
Със същата присъда, Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимата Ж. М. Х. за невинна в това, на същата дата и място, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, в качестовто си в качеството си на „управител-склад” на „Мултитрейд” и орган за безопасност и здраве при работа, да е нарушила норми и правила по охрана и безопасност на труда (чл. 33 и чл. 10, ал. 1 от ЗЗБУТ), в следствие на което да е причинила по непредпазливост смъртта на Осман И. С., поради което първоинстанционният съд на основание чл. 304 от НПК я оправдал по повдигнатото и от прокуратурата обвинение по чл. 123 ал. 1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Велико Търново и въззивна жалба от подсъдимия Е. И. Б.
(О. И. С. загинал на 29.06.2010 г. докато извършвал дейности по рязане с оксижен на празна метална цистерна, която преди предаването и в пункта се е използвала за съхраняване на гориво, като според обвинението, не е била почистена и подготвена предварително съгласно нормативните изисквания. В хода на рязането, цистерната експлодирала, причинявайки смъртта на работника)


Въззивно наказателно от общ характер дело 302/2018 – 10.30 часа
Подсъдим по процеса е: Й. С. П. (р. 1980г.)


Със своя присъда от 12.06.2018 г. по НОХД 347/2018, Окръжен съд - Плевен е признал подсъдимия Й.С. П. от гр. Кнежа за виновен в това, че на 13.01.2017 г., на пътя гр. Долни Дъбник – гр. искър, на пътен участък II-13, в землището на гр. Долни Дъбник, община Плевен, при управление на лек автомобил „Форд Транзит“, нарушил правилата за движение по пътщата – чл. 21 ал. 1 предл. 2 от ЗДвП („При избиране скоростта на движение на водача на ППС е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч. за ППС от категория „В“ извън населено място – 90км/ч.“), като обвиняемият управлявал лекия автомобил със скорост 116.95км./ч., като навлязъл със страничната лява част на купето на лекия си автомобил в лентата за насрещно движение и предизвикал ПТП, в резултат на което по непредпазливост причинил смъртта на Иво Н.
На основание чл. 343 ал. 1 б „в“, пр. 1, вр. с чл. 342 ал. 1, пр. 3, вр. чл. 54 от НК и чл. 58а (съкратено съдебно следствие) от НК, първоинстанционният съд е наложил наказание от 2 години и 8 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим, като на основание чл. 343г. от НК, подсъдимият е лишен и от право да управлява МПС за срок от 4 години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от защитника на подсъдимия и от частните обвинители и граждански ищци.


Въззивно наказателно от общ характер дело 298/2018 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: К.-К. В. И. (р. 1969г.)

Със своя присъда от 25.05.2018 г. по НОХД 868/2014 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия К.-К. В. И. от гр. Пловдив за виновен в това, че в периода 18.01.2002 г. – 30.08.2008 г. в гр. Плевен, при условията на продължавано престъпление, придобил и държал по открити банкови сметки в лева и валута – долари и евро на обща стойност 155 210 лева, за които знаел, че са придобите чрез тежки умишлени престъпления по чл. 209, чл. 210, чл. 206 и чл. 212 от НК (измами и обсебване).
На основание чл. 253 ал. 4, вр. ал. 2, пр. 1 пр. 3, пр. 4, вр. с ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 и ал. 3 и чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК (пране на пари), Окръжен съд – Плевен осъдил подсъдимия на 1 година и 6 месеца лишаване от свобода при общ режим, както и да заплати глоба в размер на 20 000 лева.
Със същата присъда подсъдимият е осъден и да заплати в полза на държавата сумата от 155 776,94 лева, представляваща предмета на престъплението по чл. 253, ал. 4, вр. с ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 26 ал. 1 и ал. 3 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

29 октомври 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 291/2018 – 09.30 часа
Подсъдим по процеса е: П. Е. Д. (р.1953г.)


Със своя присъда от 13.02.2018 г. по НОХД 317/2017, Окръжен съд - Русе е признал подсъдимия П. Е. Д., поданик на Кралство Великобритания, със статут на постоянно пребиваващ в Република България, живущ в с. Виноград, обл. Велико Търново, за виновен в това, че на 20.10.2015 г., в с. Сваленик, обл. Русе, при управление на МПС – лек автомобил „Мерцедес Е240“, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 20 ал. 2 от ЗДвП и по непредпазливост причинил смъртта на Г. Г. В. от с. Сваленик, обл. Русе.
На основание чл. 343, ал. 1, б „в“, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК, чл. 54 ал. 1 от НК го осъдил на 3 години лишаване от свобода, изтърпяването на което наказание на основание чл. 66 ал. 1 отложил с изпитателен срок от пет години. (условно) На основание чл. 343 г. от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 3 години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Русе и въззивни жалби от подсъдимия и частните обвинители.


Въззивно наказателно от общ характер дело 315/2018 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: Ж.-С. Е. Д. (р.1946г.)


Със своя присъда от 21.05.2018 г. по НОХД 607/2017, Окръжен съд - Ловеч е признал подсъдимия Ж.-С.Е.Д. от с. Кърпачево, обл. Ловеч за виновен в това, че до 30.04.2008 г. в ТД на НАП-Велико Търново, офис Ловеч, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по чл. 48 ал. 1 от ЗДДФЛ, като не подал годишна данъчна декларация по чл. 50 ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ за доходи, получени през 2007 г., като физическо лице по чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, в размер на 199 175 евро (равностнойност 389 552,44лв.), като укритите данъчни задължения са в особено големи размери – 92 808,59 лева.
На основание чл. 255 ал. 3, вр. ал. 1, т. 1 от НК, първоинстанциониият съд го осъдил на 3 години лишаване от свобода и конфискация на една втора от едноетажна масивна сграда – гражд ЗП 15 кв. м. и масивна селскостопанска сграда ЗП 92кв.м., находящи се в поземлен имот в с. Кърпачево.
На основание чл. 66 ал. 1 от НК, отложил изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от 5 години. (условно)
Със същата присъда, подсъдимият е осъден да заплати сумата от 92808.59 лева на ТД на НАП като обезщетение за имуществени вреди в резултат от престъплението.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

Въззивно наказателно от общ характер дело 296/2018 – 10.30 часа
Подсъдими по процеса са: Р. Д. Б. (р.1980г.) , М. И. Е. (р.1988г.) и Б. Г. Г. (р. 1982г.)


Със своя присъда от 27.04.2018 г. по НОХД 74/2018 г., Окръжен съд – Ловеч е признал подсъдимите Р. Д. Б. от гр. Златица, М. И. Е. от гр. София и Б. Г. Г. от гр. София за виновни в това, че на 19.12.2016 г., в с. Български извор, обл. Ловеч, в съучастие помежду си като извършители, чрез взломяване на метална каса отнели от владението на И. И. М. (р. 1936г.) от с. Български извор сумата от 25 000 лева, златни монети и златни бижута, всичко на обща стойност 33 440 лева, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като грабежът е придружен с убийството на И. И. М., и по отношение на Р. Д. Б. е извършен в условията на опасен рецидив.
На основание чл. 199, ал. 2, т. 2, предл. 1, вр. чл. 198, ал. 1, (по отношение на Р. Д. Б. и във вр. с чл. 199 ал. 1, т. 4), вр. с чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), Окръжен съд – Ловеч е определил наказания за подсъдимите, както следва:
- За Р. Д. Б. – 25 години лишаване от свобода при първоначален строг режим.
- За М. И. Е. и Б. Г. Г. – 13 години лишаване от свобода за всеки от тях, които да изтърпят при първоначален строг режим
Със същата присъда, тримата са осъдени да заплатят солидарно помежду си на гражданските ищци Т. М. М. и А. И. К. сумата от 33 440 лева като обезщетение за претърпените от гражданските ищци имуществени вреди и по 150 000 лева за всяка от двете, като обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди в резултат от престъплението.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимите и от частните обвинители и граждански ищци.
Въззивно наказателно от общ характер дело 292/2018 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: Д. Х. А. (р.1988г.)

Със своя присъда от 21.05.2018 г. по НОХД 212/2018 г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Д. Х. А. за виновен в това, че на 19.10.2014 г., в с. Ценово, обл. Русе, при управление на МПС – лек автомобил „Мерцедес Е250Д“, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно по чл. 21 ал. 2, вр. ал. 1 от ЗДвП („При избиране скоростта на движение на водача на ППС е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч. – 50 км./ч. за ППС, категория „В“, в населено място. Когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава е различна от посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак ) и като водач на ППС, категория „В“ не изпълнил задължението си да не превишава посочената с пътен знак „В26“ скорост от 40км./ч. и управлявал автомобила със скорост 84,2 км./ч., като в резултат на това причинил по непредпазливост смъртта на Т. Г. Х. (р. 1947г.).
На основание чл. 343 ал. 1 б „в“, вр. чл. 342, ал. 1 и чл. 54 и чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), Окръжен съд - Русе осъдил подсъдимия на 2 години лишаване от свобода при общ режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание протест на Окръжна прокуратура – Русе, въззивна жалба от подсъдимия и въззивни жалби от частните обвинители.

22 октомври 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 311/2018 – 10.00 часа
Подсъдими по процеса са: Д. Е. Т. М. (р.1993г.) и А. И. Ф. (р. 1974г.)


Със своя присъда от 20.06.2018 г. по НОХД 235/2018, Окръжен съд - Русе е признал подсъдимата Д. Е. Т. М. от гр. Русе за виновна в това, че на 13.05.2017 г., в гр. Русе, използвала данни от платежен инструмент – дебитна карта, издадена от УниКредит Булбанк, без съгласието на титуляря – А. С. С. (мъж от гр. Русе), като деянието не съставлява по-тежко престъпление и получената сума е в размер на 220 лева. На основание чл. 249 ал. 1, пр. 2 от НК и чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК, първоинстанционният съд я осъдил на 1 година лишаване от свобода и глоба в размер на 220 лева в полза на държавата. На основание чл. 66 ал. 1 от НК, отложил изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ с изпитателен срок от 3 години (условно).
Със същата присъда, подсъдимата А. И. Ф. от гр. Русе е призната за невинна в това да е извършила същото деяние в съучастие с подсъдимата Джорджа Е. Т. М. и на основание чл. 304 от НПК е оправдана по повдигнатото и от прокуратурата обвинение по чл. 249 ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20 ал. 2 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание протест от Окръжна прокуратура – Русе.


Въззивно наказателно от общ характер дело 333/2018 – 11.00 часа
Подсъдими по процеса са: Д. Р. М. (р. 1969г.), А. Ю. Ю. (р. 1983г.), М. Ю. Ю. (р.1985г.) и Г. И. Д. (р.1984г.)


Със своя присъда от 23.05.2018 г. по НОХД 674/2017 г., Окръжен съд – Русе е признал четиримата подсъдими за виновни в това, че на 25.04.2017 г., в гр. Русе, в землищата на селата Червена вода и Николово, обл. Русе, отвлекли другиго – С. А. Б. (мъж от гр. Русе), като деянието е извършено от две или повече лица и е извършено по начин, опасен за здравето на отвлечения – престъпление по чл. 142, ал. 3, т. 4, пр. 2, вр. ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от НК.
Със същата присъда, подсъдимите А. Ю. Ю. и М. Ю. Ю. са признати за виновни и в това, че в съучастие помежду си като извършители причинили другиму – на С. А. Б. средна телесна повреда, изразяваща се в счупвания на 9-11-то ребра в дясно, довела до трайно затруднение на движението на снагата за срок от повече от 30 дни – престъпление по чл. 129 ал. 2, пр. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК. Двамата също така са признати за виновни и в това, че в съучастие помежду си като извършители се заканили с убийство на С. А. Б. и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му – престъпление по чл. 144 ал.3 вр. с чл.20 ал.2
На основание чл. 58а ал. 1 от НК (съкратено съдебно следствие) и след групиране по реда на чл. 23 ал. 1 от НК по отношение на подсъдимите А.Ю. Ю. и М. Ю.Ю., Окръжен съд – Русе осъдил подсъдимите както следва:
Подсъдимият Д. Р. М. – 5 години лишаване от свобода при строг режим.
Подсъдимият А.Ю. Ю. – 8 години лишаване от свобода при първоначален строг режим
Подсъдимият М. Ю. Ю. – 8 години лишаване от свобода при първоначален строг режим
Подсъдимият Г. И. Д. – 6 години и 8 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимите и защитниците им.

Въззивно наказателно от общ характер дело 317/2018 – 11.30 часа
Подсъдими по процеса са: Г. М. Е. (р.1982г.) и И. В. П. (р.1975г.)

Със своя присъда от 15.02.2018 г. по НОХД 629/2016 г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Г. М. Е. за виновен в това, че на 27.06.2012 г. в гр. Русе, като управляващ и представляващ юридическото лице „Тех-Нет“ ЕООД, гр. Русе, в подадени до Община Русе декларации, приложени към оферта за участие в обществена поръчка от 27.06.2012 г. с обект „доставка“ и предмет „Доставка на оборудване“ с четири обособени позиции (Доставка на техническо оборудване, художествено пространствено оборудване, софтуер и модели и макети), в изпълнение на договор, сключен между Община Русе и МРРБ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. – „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции“, в рамките на проект „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансабмъл“, предоставил неверни сведения, за да получи средства от фондове – ЕФРР, предоставени от ЕС на българската държава по ОП „Регионалн развитие“, като деецът получил средства в размер на 594 115,60 лева (на 25.06.2014г.)
На основание чл. 248а, ал. 5, вр. с ал. 3, пр. 1, вр. с ал. 2, пр. 1 и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд го осъдил на 2 години лишаване от свобода, изпълнението на което наказание, на основание чл. 66 ал. 1 отложил с изпитателен срок от 3 години (условно).
Със същата присъда признал подсъдимият И. В. П. от гр. Бяла за виновен в това, че на 20.06.2012 г., в гр. Русе, като управляващ и представляващ юридическо лице – „Крис Груп“ ЕООД, в подадени до Община Русе декларации по същата обществена поръчка, предоставил неверни сведения, за да получи средства от еврофондове.
На основание чл. 248а, ал. 3, пр. 1, вр. ал. 2, пр. 1 и чл. 54 от НК го осъдил на 1 година лишаване от свобода, изпълнението на което наказание на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил с изпитателен срок от 3 години (условно), както и да заплати 2000 лева глоба в полза на държавата.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от защитниците на подсъдимите.


Въззивно наказателно от общ характер дело 342/2018 – 14.00 часа
Подсъдими по процеса са: И. В. З. (р.1984г.), В. Н. Н. (р.1985г.), Т.Р. М. (р.1996г.) и Н. С. М. (р. 1984г.)


Със своя присъда от 06.07.2018 г. по НОХД 87/2018 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимите И. В. З. от гр. Бяла Черква, В. Н. Н. от с. Павел и Т.Р. В. от гр. Сухиндол за виновни в това, че на 30.12.2016 г., в гр. Левски, в съучастие като извършители, отнели чужди движими вещи - златни накити, монети и парични суми в различни чуждестранни валути, както и сумата от 38 294,35 лева, или всички движими вещи на обща стойност 92 259,75 лева от владението на К. К. И. от гр. Левски и Г. В. И. от гр. Левски, с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила и грабежът е в големи размери и е бил придружен с тежка телесна повреда за Г. В. И., изразяваща се в загуба на слезката и с убийството на К. К. И. – престъпление по чл. 199 ал. 2, т. 2, вр. с чл. 199, ал. 1, т. 1 и т. 3, вр. чл. 198 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК. Тримата са признати за виновни и в това, че на същата дата, около 3.00 часа, в гр. Левски, в съучастие като извършители, влезли в жилището на К. К. И. и Г. В. И., като употребили за това сила, като деянието е извършено нощем от две и повече лица – престъпление по чл. 170, ал.2, вр. с чл. 170 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2.
След групиране на наказанията за двете отделни деяния по чл. 23 ал. 1 от НК, Окръжен съд – Плевен наложил наказания на тримата подсъдими както следва:
- На подсъдимия И. В. З. – Доживотен затвор без замяна, което да изтърпи при първоначален специален режим.
- На подсъдимия В. Н. Н. – Доживотен затвор, което да изтърпи при първоначален специален режим.
- На подсъдимия Т. Р. М. – 20 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим.

Със същата присъда, Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимата Н. С. М. от с. Павел за виновна в това, че на 30.12.2016 г., с цел да набави за себе си и за В.Н. Н. имотна облага, укрила и прибоила чужди движими вещи на обща стойстно 88 359, 75 лева, а на 13.01.2017 г. в гр. Плевен спомогнала да бъдат отчуждени чужди движими вещи – сумата от 20 000 лева, чрез закупуване на лек автомобил „Фолксваген Туарег“, за които вещи знаела, че са придобити от В. Н. Н., чрез престъпление по чл. 199 ал. 2, т. 2. вр. с чл. 199 ал. 1, т. 1 и т. 3, вр. с чл. 20 ал. 2 от НК (грабеж, придружен с убийство и тежка телесна повреда), като укривателството е в големи размери.
На основание чл. 215 ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 215 ал. 1 и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд я осъдил на 3 години лишаване от свобода, чието изпълнение на чл. 66 ал.1 отложил с изпитателен срок от пет години (условно), както и да заплати глоба в размер на 5000 лева.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивни жалби от И. В. З., В. Н. Н. и Т. Р. М.

08 октомври 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 265/2018 – 9.30 часа
Подсъдим по процеса е: Т. Б. Ф. (р. 1981г.)

Със своя присъда от 30.04.2018 г. по НОХД 777/2017, Окръжен съд - Русе е признал подсъдимия Т. Б. Ф. от гр. Русе за виновен в това, че при управление на МПС – товарен автомобил „Фиат Дукато“, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 25 ал. 1 от ЗДвП („Водачът на ППС, който предприема каквато и да е маневра, например да завие наляво или надясно за навлизане по друг път, преди да започне маневрата трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него и да извърши маневрата, което се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение“); чл. 37 ал. 1 от ЗДвП („При завиване наляво за навлизане в друг път, водачът на завиващото нерелсово ППС е длъжен да пропусне насрещно движещите се ППС“), в резултат на което и в условията на независимо съпричиняване, причинил смъртта на Х. М. Х. На основание чл. 343 ал. 1 б“в“, пр. 1,вр .чл. 342, ал.1, пр. 3 от НК и чл. 54 от НК го осъдил на 2 години лишаване от свобода. На основание чл. 66 ал. 1 от НК, отложил изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от 4 години. (условно)
НА основание чл. 343г, вр. чл. 343 от НК и чл. 37 ал. 1, т. 7 от НК лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от три години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 302/2018 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: Й. С. П. (р. 1980г.)

Със своя присъда от 12.06.2018 г. по НОХД 347/2018, Окръжен съд - Плевен е признал подсъдимия Й. С. П. от гр. Кнежа за виновен в това, че на 13.01.2017 г., на пътя гр. Долни Дъбник – гр. искър, на пътен участък II-13, в землището на гр. Долни Дъбник, община Плевен, при управление на лек автомобил „Форд Транзит“, нарушил правилата за движение по пътщата – чл. 21 ал. 1 предл. 2 от ЗДвП („При избиране скоростта на движение на водача на ППС е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч. за ППС от категория „В“ извън населено място – 90км/ч.“), като обвиняемият управлявал лекия автомобил със скорост 116.95км./ч., като навлязъл със страничната лява част на купето на лекия си автомобил в лентата за насрещно движение и предизвикал ПТП, в резултат на което по непредпазливост причинил смъртта на И. Н.
На основание чл. 343 ал. 1 б „в“, пр. 1, вр. с чл. 342 ал. 1, пр. 3, вр. чл. 54 от НК и чл. 58а (съкратено съдебно следствие) от НК, първоинстанционният съд е наложил наказание от 2 години и 8 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим, като на основание чл. 343г. от НК, подсъдимият е лишен и от право да управлява МПС за срок от 4 години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от защитника на подсъдимия и от частните обвинители и граждански ищци.


Въззивно наказателно от общ характер дело 306/2018 – 10.30 часа
Подсъдим по процеса е: С. И. М. (р.1976г.)

Със своя присъда от 18.06.2018 г. по НОХД 466/2017 г., Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимия С. И. М. от гр. Дряново, за виновен в това, че на 30.08.2016 г., около 11.32 ч. на главен път I-5, в близост до разклона за с. Донино, община Габрово, като водач на МПС – лек автомобил „Фолксваген Венто“, движейки се в посока от гр. Дряново към гр. Габрово, нарушил правилата за движение по пътищата- чл. 63 ал. 2, т. 1 и чл. 77 ал. 1 от ППЗДвП, като предприел маневра за изпреварване, блъснал движещия се в насрещна посока лек автомобил „Мицубиши“, с което по непредпазливост причинил смъртта на водача на лекия автомобил „Мицубиши“ – А. С. П. (р. 1983г.) от гр. Габрово, като след деянието направил всичко зависещо от него за оказване на помощ на пострадалия, като на основание чл. 343а, б „Б“, вр. чл. 343, ал. 1 б „В“, предл. 1-во, вр. с чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 55 ал. 1, т. 2 б „Б“ от НК го осъдил на „пробация“ със задължителни пробационни мерки „постоянна регистрация по настоящ адрес“ и „задължителни срещи с пробационен служител“ за срок от 2 години, както и поправителен труд в полза на обществото, изпълнявана по месторабота с удръжка върху трудовото възнаграждение в размер на 20% за срок от 2 години. На основание чл. 343г. от НК, лишил подсъдимия да управлява МПС за срок от 2 години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание протест на Окръжна прокуратура – Габрово.


Въззивно наказателно от общ характер дело 305/2018 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: П. С. Д. (р. 1982г.)

Със своя присъда от 25.04.2018 по НОХД 1245/2017 г. Окръжен съд – Плевен признал подсъдимия П. С. Д. за виновен в това, че на 22.05.2017 г., около 8.45 ч. на път II-35, пътен участък в близост до отбивакта за картинг писта град Плевен, област Плевен, при управление на МПС – лек автомобил марка „Ситроен“, модел „С-4 Кактус“, нарушил правилата за движение по пътищата в ЗДвП и ППЗДвП – чл. 15 ал. 1 от ЗДвП („На пътя водачът на ППС се движи възможно най-вдясно по платното за движение, а когато пътните ленти са очертани с пътна маркировка, използва най-дясната пътна лента“), чл. 21 ал. 2 от ЗДвП вр. чл. 47 ал. 1 и ал. 3 от ППЗДвП като при сигнализиране със знак В26 – „Забранено е движението със скорост, по-висока от означената“ – 80 км./ч. се движил със скорост 95 км./ч. и чл. 116 от ЗДвП („Водачът на ППС е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците“) и по непредпазливост причинил смъртта на М. Х. С. от гр. Плевен, като след деянието направил всичко, зависещо от него за оказване помощ на пострадалия.
На основание чл. 343а, ал. 1, б „б“, вр. с чл. 343, ал.1, б „в“, вр. чл. 342, ал. 1, вр. чл. 55 ал. 1, т. 2, б „б“ от НК, първоинстанционният съд го осъдил на „Пробация“, при следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 1 година. На основание чл. 343г., вр. чл. 343а, вр. с чл. 37 от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 1 година и 3 месеца.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия лично.


Въззивно наказателно от общ характер дело 309/2018 – 11.30 часа
Подсъдим по процеса е: Л. Я. П. (р. 1980г.)

Със своя присъда от 23.07.2018 по НОХД 668/2018 г. Окръжен съд – Плевен признал подсъдимия Л. Я. П. за виновен в това, че на 21.08.2016 г. , в с. Радомирци, обл. Плевен, причинил по непредпазливост смъртта на Д. Х. К. от същото село (настъпила на 25.09.2016г. в гр. Плевен), в следствие на умишлено нанесена лека телесна повреда – удар с юмрук, нанесен в лявата челно-слепоочна област на главата, причинл нараняване на челото в ляво, довела до разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК.
На основание чл. 124 ал. 1, предл. 3, вр. чл. 130 ,ал. 1, вр. с чл. 54 от НК, съдът определил наказание 5 години лишаване от свобода при първоначален строг режим, като на основание чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), редуцирал така определеното наказание до 3 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим.
Делото в Окръжен съд – Плевен е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

01 октомври 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 281/2018 – 9.00 часа
Подсъдим по процеса е: В. Б. А. (р. 1981г.)

Със своя присъда от 13.07.2017 г. по НОХД 13/2017, Окръжен съд - Плевен е признал подсъдимия В. Б. А. от гр. Пордим за виновен в това, че на 08.09.2016 в гр. Плевен, по непредпазливост причинил смъртта на П.М. К. (р. 1944г.) от гр. Пордим, в следствие на умишлено нанесена на 30.08.2016 г. в гр. Пордим средна телесна повреда, изразяваща се в черепномозъчна травма – масивен излив на кръв под меките мозъчни обвивки, с оток на мозъка, довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота.
На основание чл. 124, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 129 ал. 2, вр. чл. 54 от НК, Окръжен съд – Плевен осъдил подсъдимия на 4 години затвор при първоначален строг режим.
Със същата присъда и на основание чл. 45 от ЗЗД, В. Б. А. е осъден и да заплати сумата от по 27 000 на всеки от тримата граждански ищци по делото, като обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди в резултат от престъплението.
На основание въззивна жалба, в Апелативен съд – Велико Търново е било образувано ВНОХД 379/2018, по което въззивният съд се е произнесъл с решение, с което е преквалифицирал деянието и е намалил наказанието на 2 години 6 месеца лишаване от свобода, като е увеличил присъдените обезщетения на гражданските ищци от 27 000 на 30 000 лева.
Решението е обжалвано пред Върховния касационен съд, който със свое решение го е отменил и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на Апелативен съд – Велико Търново.


Въззивно наказателно от общ характер дело 257/2018 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: М.С. М. ( р.1955г.)

Със своя присъда от 04.06.2018 г. по НОХД 12/2018 г. Окръжен съд – Габрово признал подсъдимия М. С. М. за виновен в това, че на 28.03.2016 г., около 16.00 часа, в гр. Габрово, на улица „Бодра смяна“, в зоната на пропускателен пункт с бариера, в района на фирма „Пластформ“ ООД и фирма „Терахим 97“ АД, при управление на МПС – товарна автокомпозиция, товарен автомобил марка „Скания“ и прикачено към него ремарке марка „Wielton”, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл. 25 ал. 1 от ЗДвП („Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, преди започване на маневрата трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение“), чл. 77 ал. 1 от ППЗДвП („Водач, който има намерение да извърши маневра е длъжен да се убеди, че няма забрана за маневрата, че няма да застраши останалите участници в движението и преди да започне маневрата да подаде своевременно ясен и достатъчен за възприемане сигнал“) и по чл. 116 от ЗДвП – („Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците“) и по непредпазливост причинил смърта на пешеходката П. К. К., поради което и на основание чл. 343 ал. 1 б „в“, вр. чл. 342, ал. 1и чл. 54 го осъдил на 2 години лишаване от свобода, като го оправдал да е извършил деянието в нарушение на чл. 20 ал. 1 от ЗДвП. На основание чл. 66 ал. 1 отложил изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от три години. (условно) На основание чл. 343г., вр. с чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 2 години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 268/2018 – 10.30 часа
Подсъдим по процеса е Б. А. С. (1963г.)

С присъда от 04.05.2018 по НОХД 130/2017 г., Окръжен съд - Ловеч е признал подсъдимия Б. А. С. от гр. София за виновен, в това, че на неустановена дата, през лятото на 2009 г., преди 29.08.2009 г., във вила, находяща се на неустановен адрес в с. Казачево, обл. Ловеч се съвкупил с лице от женски пол, ненавършило 14 години, като я принудил за това със заплашване – казал й, че ще я пребие и убие ако не прави каквото поиска, поради което и на основание чл. 152, ал. 4, т. 1 вр. ал. 1, т. 2, пр. 2 от НК и чл. 54 от НК, при смекчаващи вината обстоятелства, го осъдил на 10 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален строг режим.
Със същата присъда, подсъдимият е признат за виновен и в това, че на 06.02.2012 г, за времето от 8 до 20 часа в къща, находяща се в гр. София, при условията на продължавано престъпление, на три пъти се съвкупил с лице от женски пол, ненавършило 18 години (лицето е пострадалата от преходното деяние, на 15 години към тази дата), като я принудил към това със сплашване. На основание чл. 152, ал. 2,т. 1, вр. ал. 1, т.2, пр. 2, вр. чл. 26 ал. 1 от НК го осъдил на 3 години лишаване от свобода.
На основание чл. 23 ал. 1 от НК осъдил подсъдимия да изтърпи едно общо наказание за двете деяния, а именно по-тежкото от тях – 10 години лишаване от свобода, при първоанчален строг режим. Със същата присъда подсъдимият е осъден и да заплати сумата от 5000 лева като обезщетение за претърпените от пострадалата неимуществени вреди в резултат на престъплението.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимия и неговия защитник.

Въззивно наказателно от общ характер дело 266/2018 – 11.00 часа
Подсъдими по процеса са: М.И. Т., (р.1971г.), Ц. С. Ц. (р.1967г.) и Е. Ц. Ц. (р.1993г.)

С присъда от 23.05.2018 по НОХД 1316/2017 г., Окръжен съд – Плевен е признал тримата подсъдими за виновни в това, че на 30.07.2017 г., в землището на с. Милковица, общ. Гулянци, обл. Плевен, в антично селище Утус, без съответно разрешение, в съучастие като извършители помежду си, търсили археологични обекти, като при извършване на деянието използвали техническо средство – металдетектор и лек автомобил „Рено Сценик“ – престъпление по чл. 277 ал. 3, вр. с ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК.
Подсъдмият М. И. Т. е признат за виновен и в това, че на 30.07.2017 г., в землището на с. Милковица, антично селище Утус и в дома си в гр. Гулянци, противозаконно държал оръдия, за които знаел, че са предназначение за търсене на археологически обекти, а именно – металдетектор и два броя антени за металдетектори – престъпление по чл. 277 а, ал.7 от НК, а също и в това, че на същата дата в дома си в гр. Гулянци държал повече от три археологически обекта – 7 броя римски бронзови апликации и 8 броя римски бронзови пластинки, всичко на обща стойност 4 лева, които не са идентифицирани и регистрирани по реда, регламентиран в ЗКН - престъпление по чл. 278 ал. 6 от НК.
Подсъдимият Ц. С. Ц. е признат за виновен и в това, че на 30.07.2017 г. в дома си в гр. Гулянци, обл. Плевен, държал повече от три археологически обекта – 8 броя фрагменти от фибули, 52 броя апликации и обков, 6 броя халки, 10 броя монети, 2 броя стилуси, 1 брой гривна, 1 бр тока, 1 брой острице и една обеца – всичко на стойност 91 лева, които не са идентифицирани и регистрирани по реда, регламентиран в ЗКН, а също и в това, че на същата дата, в антично селище Утус, в личния си лек автомобил „Рено Сценик“, протизоаконно държал оръдие, за което знаел, че е предназначено за търсене на археологически обекти, а именно металдетектор – престъпление по чл. 277 а, ал. 7.
На основание чл. 23 ал. 1, Окръжен съд – Плевен наложил на подсъдимият М. И. Т. и Ц. С. Ц. по едно наказание, измежду определените за отделните деяния, а именно по 1 година лишаване от свобода, изпълнението на което на основанеи чл. 66 ал.1 отложил с изпитателен срок от три години (условно), както и да заплатят по 8000 лева глоба в полза на държавата. На основание чл. 54 от НК, осъдил подсъдимия Е. Ц. Ц. на 1 година лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл. 66 ал. 1 отложил с изпитателен срок от три години (условно), както и да заплати 5000 лева глоба в полза на държавата.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимите.

Въззивно наказателно от общ характер дело 187/2018 – 11.30 часа
Подсъдими по процеса са: М. И. М. (р.1993г.) и В.М. М. (р.1985г.)

Със своя присъда от 12.03.2018 г. по НОХД 1230/2017 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимите М. И. М. и В. М. М. (и двамата от с. Глава, обл. Плевен) за виновни в това, че:

1. На 24.04.2017 г. в с. Глава, обл. Плевен, в съучастие помежду си като извършители, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, отнели чужди движими вещи – 2 мобилни телефона и СИМ-карта - всички вещи на обща стойност 74 лева, от владението на собствениците Е. Т. Д. и М. Г. Ц., без съгласието на последните, с намерението противозаконно да ги присвоят. На основание чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20 ал. 2 и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд определил наказание от по 3 години лишаване от свобода за всеки от подсъдимите за това деяние.

2. На 24.04.2017 г., в 10.54 ч., в гр. Искър, обл. Плевен, в съучастие като извършители, използвали платежен инструмент – дебитна карта, издадена от „Централна кооперативна банка“ АД, на името на М. Г. Ц. (мъж от с. Глава), без съгласието на нейния титуляр, като изтеглили общо сумата от 60 лева от АТМ-устройство, като извършеното не съставлява по тежко престъпление, поради което на основание чл. 249 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 54 от НК, осъдил всеки от двамата подсъдимия на по 2 години лишаване от свобода и глоба в размер на 120 лева.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК, Окръжен съд – Плевен осъдил подсъдимите да изтърпят едно общо наказание измежду наложените за двете деяния, а именно по 3 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, както и да заплатят по 120 лева глоба в полза на държавата.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивни жалби от подсъдимите.

Въззивно наказателно от общ характер дело 267/2018 – 12.00 часа
Подсъдим по процеса е: Г. В. И. (р. 1988г.)

Със своя присъда от 14.05.2018., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Г. В. И. от гр. Русе за виновен в това, че на 21.05.2016г., в гр. Русе, в съучастие с Владислав Д. Г., като извършител, направил опит да отнеме чужди движими вещи – парична сума в размер на 1270,75 лева, мъжка кожена чантичка с намиращите с в нея вещи: химикалки, тирбушон, тефтер, зарядно устройство, здравна книжка, цигари, запалка, всичко на стойност 32,10 лева, или на обща стойност 1302,85 лева, от владението на Д. Д. П. (мъж, роден 1992г. от гр. Русе) с намерението противозаконно да ги присвои, като същото е придружено с причиняване на средна телесна повреда на Д. Д. П. , като деянието останало недовърешно, поради независещи от дееца причини, поради което и на основание чл. 199 ал 1., т.3, пр. 2, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК го осъдил на 4 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален строг режим.
Със същата присъда, подсъдимият е осъден и да заплати на пострадалия Д. Д. П. сумата от 10 000 лева, представляваща обезщетение за нанесените на последния неимуществени вреди, ведно със законната лихва.
Делото е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимия и частния обвинител и граждански ищец.

Въззивно наказателно от общ характер дело 211/2018 – 12.00 часа
Подсъдим по процеса е: С. Н. С. (р.1968г.)

Със своя присъда от 15.03.2017 г. по НОХД 395/2017 г. Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия С. Н. С. от гр. Русе за невинен в това, че в периода от 09.03.2007 г. до 08.06.2012 г. включително. в гр. Русе, в качеството си на управител на „Лубрика“ ООД –гр. Русе, поради незнание и немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, свързана с производството на смазочни материали в химическата промошленост от посоченото дружество, да е нарушил разпоредбите на ЗЗБУТ, Наредба № 11 от 27.12.2004г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера; Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба № Із-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; Наредба № I-209/22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; Наредба № Із-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар; Инструкция за безопасна работа с продукта n-Хексан издадена на основание чл.101 ал.2 т.2 и т.4 от Наредба №7/23.09.1999г и Лист за безопасност на материала, с което да е причинил смъртта на Д. Ж. С. (р.1953г.)
На основание чл. 304 от НПК, първоинстанционният съд оправдал подсъдимия изцяло по повдигнатото му обвинение по чл. 123, ал.1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Русе.


Въззивно наказателно от общ характер дело 152/2018 – 14.00 часа
Подсъдим по процеса е: Б.А. Д. (р.1962г.)

Със своя присъда от 09.10.2017 г. по НОХД 421/2017г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Б. А. Д. от гр. Русе за виновен в това, че в периода 13.03.2013-26.03.2013г. във Федерална Република Германия, в качеството си на длъжностно лице – шофьор на товарен автомобил над 12 тона в „ИТБ-БГ“ ЕООД – гр. Варна, умишлено не положил достатъчно грижи за стопанисването и запазването на повереното му имущество – влекач „Ман“, модел 18-433 FLS, собственост на „ИТБ- БГ“ ЕООД и от това последвало разпиляване на имущетвото – товарният автомобил престанал да бъде на разположение на дружеството, в резултат на което на „ИТБ-БГ“ ЕООД била нанесена щета в размер на 29 760 лева.
На основание чл. 219, ал. 3, вр. с ал. 1, чл. 36 и чл. 54 от НК, подсъдимият бил осъден на 2 години лишаване от свобода, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим.
Със същата присъда, подсъдимият е осъден и да заплати сумата от 29 760 лева, представляващи об

5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР