В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Бюджет
Достъп до обществена информация
Защита на личните данни
Декларации
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 Пресслужба    Бюлетин  
 

08 октомври 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 265/2018 – 9.30 часа
Подсъдим по процеса е: Т. Б. Ф. (р. 1981г.)

Със своя присъда от 30.04.2018 г. по НОХД 777/2017, Окръжен съд - Русе е признал подсъдимия Т. Б. Ф. от гр. Русе за виновен в това, че при управление на МПС – товарен автомобил „Фиат Дукато“, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 25 ал. 1 от ЗДвП („Водачът на ППС, който предприема каквато и да е маневра, например да завие наляво или надясно за навлизане по друг път, преди да започне маневрата трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него и да извърши маневрата, което се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение“); чл. 37 ал. 1 от ЗДвП („При завиване наляво за навлизане в друг път, водачът на завиващото нерелсово ППС е длъжен да пропусне насрещно движещите се ППС“), в резултат на което и в условията на независимо съпричиняване, причинил смъртта на Х. М. Х. На основание чл. 343 ал. 1 б“в“, пр. 1,вр .чл. 342, ал.1, пр. 3 от НК и чл. 54 от НК го осъдил на 2 години лишаване от свобода. На основание чл. 66 ал. 1 от НК, отложил изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от 4 години. (условно)
НА основание чл. 343г, вр. чл. 343 от НК и чл. 37 ал. 1, т. 7 от НК лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от три години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 302/2018 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: Й. С. П. (р. 1980г.)

Със своя присъда от 12.06.2018 г. по НОХД 347/2018, Окръжен съд - Плевен е признал подсъдимия Й. С. П. от гр. Кнежа за виновен в това, че на 13.01.2017 г., на пътя гр. Долни Дъбник – гр. искър, на пътен участък II-13, в землището на гр. Долни Дъбник, община Плевен, при управление на лек автомобил „Форд Транзит“, нарушил правилата за движение по пътщата – чл. 21 ал. 1 предл. 2 от ЗДвП („При избиране скоростта на движение на водача на ППС е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч. за ППС от категория „В“ извън населено място – 90км/ч.“), като обвиняемият управлявал лекия автомобил със скорост 116.95км./ч., като навлязъл със страничната лява част на купето на лекия си автомобил в лентата за насрещно движение и предизвикал ПТП, в резултат на което по непредпазливост причинил смъртта на И. Н.
На основание чл. 343 ал. 1 б „в“, пр. 1, вр. с чл. 342 ал. 1, пр. 3, вр. чл. 54 от НК и чл. 58а (съкратено съдебно следствие) от НК, първоинстанционният съд е наложил наказание от 2 години и 8 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим, като на основание чл. 343г. от НК, подсъдимият е лишен и от право да управлява МПС за срок от 4 години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от защитника на подсъдимия и от частните обвинители и граждански ищци.


Въззивно наказателно от общ характер дело 306/2018 – 10.30 часа
Подсъдим по процеса е: С. И. М. (р.1976г.)


Със своя присъда от 18.06.2018 г. по НОХД 466/2017 г., Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимия С. И. М. от гр. Дряново, за виновен в това, че на 30.08.2016 г., около 11.32 ч. на главен път I-5, в близост до разклона за с. Донино, община Габрово, като водач на МПС – лек автомобил „Фолксваген Венто“, движейки се в посока от гр. Дряново към гр. Габрово, нарушил правилата за движение по пътищата- чл. 63 ал. 2, т. 1 и чл. 77 ал. 1 от ППЗДвП, като предприел маневра за изпреварване, блъснал движещия се в насрещна посока лек автомобил „Мицубиши“, с което по непредпазливост причинил смъртта на водача на лекия автомобил „Мицубиши“ – А. С. П. (р. 1983г.) от гр. Габрово, като след деянието направил всичко зависещо от него за оказване на помощ на пострадалия, като на основание чл. 343а, б „Б“, вр. чл. 343, ал. 1 б „В“, предл. 1-во, вр. с чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 55 ал. 1, т. 2 б „Б“ от НК го осъдил на „пробация“ със задължителни пробационни мерки „постоянна регистрация по настоящ адрес“ и „задължителни срещи с пробационен служител“ за срок от 2 години, както и поправителен труд в полза на обществото, изпълнявана по месторабота с удръжка върху трудовото възнаграждение в размер на 20% за срок от 2 години. На основание чл. 343г. от НК, лишил подсъдимия да управлява МПС за срок от 2 години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание протест на Окръжна прокуратура – Габрово.


Въззивно наказателно от общ характер дело 305/2018 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: П. С. Д. (р. 1982г.)

Със своя присъда от 25.04.2018 по НОХД 1245/2017 г. Окръжен съд – Плевен признал подсъдимия П. С. Д. за виновен в това, че на 22.05.2017 г., около 8.45 ч. на път II-35, пътен участък в близост до отбивакта за картинг писта град Плевен, област Плевен, при управление на МПС – лек автомобил марка „Ситроен“, модел „С-4 Кактус“, нарушил правилата за движение по пътищата в ЗДвП и ППЗДвП – чл. 15 ал. 1 от ЗДвП („На пътя водачът на ППС се движи възможно най-вдясно по платното за движение, а когато пътните ленти са очертани с пътна маркировка, използва най-дясната пътна лента“), чл. 21 ал. 2 от ЗДвП вр. чл. 47 ал. 1 и ал. 3 от ППЗДвП като при сигнализиране със знак В26 – „Забранено е движението със скорост, по-висока от означената“ – 80 км./ч. се движил със скорост 95 км./ч. и чл. 116 от ЗДвП („Водачът на ППС е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците“) и по непредпазливост причинил смъртта на М. Х. С. от гр. Плевен, като след деянието направил всичко, зависещо от него за оказване помощ на пострадалия.
На основание чл. 343а, ал. 1, б „б“, вр. с чл. 343, ал.1, б „в“, вр. чл. 342, ал. 1, вр. чл. 55 ал. 1, т. 2, б „б“ от НК, първоинстанционният съд го осъдил на „Пробация“, при следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 1 година. На основание чл. 343г., вр. чл. 343а, вр. с чл. 37 от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 1 година и 3 месеца.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия лично.


Въззивно наказателно от общ характер дело 309/2018 – 11.30 часа
Подсъдим по процеса е: Л. Я. П. (р. 1980г.)


Със своя присъда от 23.07.2018 по НОХД 668/2018 г. Окръжен съд – Плевен признал подсъдимия Л. Я. П. за виновен в това, че на 21.08.2016 г. , в с. Радомирци, обл. Плевен, причинил по непредпазливост смъртта на Д. Х. К. от същото село (настъпила на 25.09.2016г. в гр. Плевен), в следствие на умишлено нанесена лека телесна повреда – удар с юмрук, нанесен в лявата челно-слепоочна област на главата, причинл нараняване на челото в ляво, довела до разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК.
На основание чл. 124 ал. 1, предл. 3, вр. чл. 130 ,ал. 1, вр. с чл. 54 от НК, съдът определил наказание 5 години лишаване от свобода при първоначален строг режим, като на основание чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), редуцирал така определеното наказание до 3 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим.
Делото в Окръжен съд – Плевен е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

01 октомври 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 281/2018 – 9.00 часа
Подсъдим по процеса е: В. Б. А. (р. 1981г.)


Със своя присъда от 13.07.2017 г. по НОХД 13/2017, Окръжен съд - Плевен е признал подсъдимия В. Б. А. от гр. Пордим за виновен в това, че на 08.09.2016 в гр. Плевен, по непредпазливост причинил смъртта на П.М. К. (р. 1944г.) от гр. Пордим, в следствие на умишлено нанесена на 30.08.2016 г. в гр. Пордим средна телесна повреда, изразяваща се в черепномозъчна травма – масивен излив на кръв под меките мозъчни обвивки, с оток на мозъка, довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота.
На основание чл. 124, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 129 ал. 2, вр. чл. 54 от НК, Окръжен съд – Плевен осъдил подсъдимия на 4 години затвор при първоначален строг режим.
Със същата присъда и на основание чл. 45 от ЗЗД, В. Б. А. е осъден и да заплати сумата от по 27 000 на всеки от тримата граждански ищци по делото, като обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди в резултат от престъплението.
На основание въззивна жалба, в Апелативен съд – Велико Търново е било образувано ВНОХД 379/2018, по което въззивният съд се е произнесъл с решение, с което е преквалифицирал деянието и е намалил наказанието на 2 години 6 месеца лишаване от свобода, като е увеличил присъдените обезщетения на гражданските ищци от 27 000 на 30 000 лева.
Решението е обжалвано пред Върховния касационен съд, който със свое решение го е отменил и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на Апелативен съд – Велико Търново.


Въззивно наказателно от общ характер дело 257/2018 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: М.С. М. ( р.1955г.)


Със своя присъда от 04.06.2018 г. по НОХД 12/2018 г. Окръжен съд – Габрово признал подсъдимия М. С. М. за виновен в това, че на 28.03.2016 г., около 16.00 часа, в гр. Габрово, на улица „Бодра смяна“, в зоната на пропускателен пункт с бариера, в района на фирма „Пластформ“ ООД и фирма „Терахим 97“ АД, при управление на МПС – товарна автокомпозиция, товарен автомобил марка „Скания“ и прикачено към него ремарке марка „Wielton”, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл. 25 ал. 1 от ЗДвП („Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, преди започване на маневрата трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение“), чл. 77 ал. 1 от ППЗДвП („Водач, който има намерение да извърши маневра е длъжен да се убеди, че няма забрана за маневрата, че няма да застраши останалите участници в движението и преди да започне маневрата да подаде своевременно ясен и достатъчен за възприемане сигнал“) и по чл. 116 от ЗДвП – („Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците“) и по непредпазливост причинил смърта на пешеходката П. К. К., поради което и на основание чл. 343 ал. 1 б „в“, вр. чл. 342, ал. 1и чл. 54 го осъдил на 2 години лишаване от свобода, като го оправдал да е извършил деянието в нарушение на чл. 20 ал. 1 от ЗДвП. На основание чл. 66 ал. 1 отложил изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от три години. (условно) На основание чл. 343г., вр. с чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 2 години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 268/2018 – 10.30 часа
Подсъдим по процеса е Б. А. С. (1963г.)

С присъда от 04.05.2018 по НОХД 130/2017 г., Окръжен съд - Ловеч е признал подсъдимия Б. А. С. от гр. София за виновен, в това, че на неустановена дата, през лятото на 2009 г., преди 29.08.2009 г., във вила, находяща се на неустановен адрес в с. Казачево, обл. Ловеч се съвкупил с лице от женски пол, ненавършило 14 години, като я принудил за това със заплашване – казал й, че ще я пребие и убие ако не прави каквото поиска, поради което и на основание чл. 152, ал. 4, т. 1 вр. ал. 1, т. 2, пр. 2 от НК и чл. 54 от НК, при смекчаващи вината обстоятелства, го осъдил на 10 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален строг режим.
Със същата присъда, подсъдимият е признат за виновен и в това, че на 06.02.2012 г, за времето от 8 до 20 часа в къща, находяща се в гр. София, при условията на продължавано престъпление, на три пъти се съвкупил с лице от женски пол, ненавършило 18 години (лицето е пострадалата от преходното деяние, на 15 години към тази дата), като я принудил към това със сплашване. На основание чл. 152, ал. 2,т. 1, вр. ал. 1, т.2, пр. 2, вр. чл. 26 ал. 1 от НК го осъдил на 3 години лишаване от свобода.
На основание чл. 23 ал. 1 от НК осъдил подсъдимия да изтърпи едно общо наказание за двете деяния, а именно по-тежкото от тях – 10 години лишаване от свобода, при първоанчален строг режим. Със същата присъда подсъдимият е осъден и да заплати сумата от 5000 лева като обезщетение за претърпените от пострадалата неимуществени вреди в резултат на престъплението.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимия и неговия защитник.

Въззивно наказателно от общ характер дело 266/2018 – 11.00 часа
Подсъдими по процеса са: М.И. Т., (р.1971г.), Ц. С. Ц. (р.1967г.) и Е. Ц. Ц. (р.1993г.)

С присъда от 23.05.2018 по НОХД 1316/2017 г., Окръжен съд – Плевен е признал тримата подсъдими за виновни в това, че на 30.07.2017 г., в землището на с. Милковица, общ. Гулянци, обл. Плевен, в антично селище Утус, без съответно разрешение, в съучастие като извършители помежду си, търсили археологични обекти, като при извършване на деянието използвали техническо средство – металдетектор и лек автомобил „Рено Сценик“ – престъпление по чл. 277 ал. 3, вр. с ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК.
Подсъдмият М. И. Т. е признат за виновен и в това, че на 30.07.2017 г., в землището на с. Милковица, антично селище Утус и в дома си в гр. Гулянци, противозаконно държал оръдия, за които знаел, че са предназначение за търсене на археологически обекти, а именно – металдетектор и два броя антени за металдетектори – престъпление по чл. 277 а, ал.7 от НК, а също и в това, че на същата дата в дома си в гр. Гулянци държал повече от три археологически обекта – 7 броя римски бронзови апликации и 8 броя римски бронзови пластинки, всичко на обща стойност 4 лева, които не са идентифицирани и регистрирани по реда, регламентиран в ЗКН - престъпление по чл. 278 ал. 6 от НК.
Подсъдимият Ц. С. Ц. е признат за виновен и в това, че на 30.07.2017 г. в дома си в гр. Гулянци, обл. Плевен, държал повече от три археологически обекта – 8 броя фрагменти от фибули, 52 броя апликации и обков, 6 броя халки, 10 броя монети, 2 броя стилуси, 1 брой гривна, 1 бр тока, 1 брой острице и една обеца – всичко на стойност 91 лева, които не са идентифицирани и регистрирани по реда, регламентиран в ЗКН, а също и в това, че на същата дата, в антично селище Утус, в личния си лек автомобил „Рено Сценик“, протизоаконно държал оръдие, за което знаел, че е предназначено за търсене на археологически обекти, а именно металдетектор – престъпление по чл. 277 а, ал. 7.
На основание чл. 23 ал. 1, Окръжен съд – Плевен наложил на подсъдимият М. И. Т. и Ц. С. Ц. по едно наказание, измежду определените за отделните деяния, а именно по 1 година лишаване от свобода, изпълнението на което на основанеи чл. 66 ал.1 отложил с изпитателен срок от три години (условно), както и да заплатят по 8000 лева глоба в полза на държавата. На основание чл. 54 от НК, осъдил подсъдимия Е. Ц. Ц. на 1 година лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл. 66 ал. 1 отложил с изпитателен срок от три години (условно), както и да заплати 5000 лева глоба в полза на държавата.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимите.

Въззивно наказателно от общ характер дело 187/2018 – 11.30 часа
Подсъдими по процеса са: М. И. М. (р.1993г.) и В.М. М. (р.1985г.)


Със своя присъда от 12.03.2018 г. по НОХД 1230/2017 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимите М. И. М. и В. М. М. (и двамата от с. Глава, обл. Плевен) за виновни в това, че:

1. На 24.04.2017 г. в с. Глава, обл. Плевен, в съучастие помежду си като извършители, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, отнели чужди движими вещи – 2 мобилни телефона и СИМ-карта - всички вещи на обща стойност 74 лева, от владението на собствениците Е. Т. Д. и М. Г. Ц., без съгласието на последните, с намерението противозаконно да ги присвоят. На основание чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20 ал. 2 и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд определил наказание от по 3 години лишаване от свобода за всеки от подсъдимите за това деяние.

2. На 24.04.2017 г., в 10.54 ч., в гр. Искър, обл. Плевен, в съучастие като извършители, използвали платежен инструмент – дебитна карта, издадена от „Централна кооперативна банка“ АД, на името на М. Г. Ц. (мъж от с. Глава), без съгласието на нейния титуляр, като изтеглили общо сумата от 60 лева от АТМ-устройство, като извършеното не съставлява по тежко престъпление, поради което на основание чл. 249 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 54 от НК, осъдил всеки от двамата подсъдимия на по 2 години лишаване от свобода и глоба в размер на 120 лева.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК, Окръжен съд – Плевен осъдил подсъдимите да изтърпят едно общо наказание измежду наложените за двете деяния, а именно по 3 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, както и да заплатят по 120 лева глоба в полза на държавата.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивни жалби от подсъдимите.

Въззивно наказателно от общ характер дело 267/2018 – 12.00 часа
Подсъдим по процеса е: Г. В. И. (р. 1988г.)


Със своя присъда от 14.05.2018., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Г. В. И. от гр. Русе за виновен в това, че на 21.05.2016г., в гр. Русе, в съучастие с Владислав Д. Г., като извършител, направил опит да отнеме чужди движими вещи – парична сума в размер на 1270,75 лева, мъжка кожена чантичка с намиращите с в нея вещи: химикалки, тирбушон, тефтер, зарядно устройство, здравна книжка, цигари, запалка, всичко на стойност 32,10 лева, или на обща стойност 1302,85 лева, от владението на Д. Д. П. (мъж, роден 1992г. от гр. Русе) с намерението противозаконно да ги присвои, като същото е придружено с причиняване на средна телесна повреда на Д. Д. П. , като деянието останало недовърешно, поради независещи от дееца причини, поради което и на основание чл. 199 ал 1., т.3, пр. 2, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК го осъдил на 4 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален строг режим.
Със същата присъда, подсъдимият е осъден и да заплати на пострадалия Д. Д. П. сумата от 10 000 лева, представляваща обезщетение за нанесените на последния неимуществени вреди, ведно със законната лихва.
Делото е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимия и частния обвинител и граждански ищец.

Въззивно наказателно от общ характер дело 211/2018 – 12.00 часа
Подсъдим по процеса е: С. Н. С. (р.1968г.)


Със своя присъда от 15.03.2017 г. по НОХД 395/2017 г. Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия С. Н. С. от гр. Русе за невинен в това, че в периода от 09.03.2007 г. до 08.06.2012 г. включително. в гр. Русе, в качеството си на управител на „Лубрика“ ООД –гр. Русе, поради незнание и немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, свързана с производството на смазочни материали в химическата промошленост от посоченото дружество, да е нарушил разпоредбите на ЗЗБУТ, Наредба № 11 от 27.12.2004г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера; Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба № Із-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; Наредба № I-209/22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; Наредба № Із-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар; Инструкция за безопасна работа с продукта n-Хексан издадена на основание чл.101 ал.2 т.2 и т.4 от Наредба №7/23.09.1999г и Лист за безопасност на материала, с което да е причинил смъртта на Д. Ж. С. (р.1953г.)
На основание чл. 304 от НПК, първоинстанционният съд оправдал подсъдимия изцяло по повдигнатото му обвинение по чл. 123, ал.1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Русе.


Въззивно наказателно от общ характер дело 152/2018 – 14.00 часа
Подсъдим по процеса е: Б.А. Д. (р.1962г.)

Със своя присъда от 09.10.2017 г. по НОХД 421/2017г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Б. А. Д. от гр. Русе за виновен в това, че в периода 13.03.2013-26.03.2013г. във Федерална Република Германия, в качеството си на длъжностно лице – шофьор на товарен автомобил над 12 тона в „ИТБ-БГ“ ЕООД – гр. Варна, умишлено не положил достатъчно грижи за стопанисването и запазването на повереното му имущество – влекач „Ман“, модел 18-433 FLS, собственост на „ИТБ- БГ“ ЕООД и от това последвало разпиляване на имущетвото – товарният автомобил престанал да бъде на разположение на дружеството, в резултат на което на „ИТБ-БГ“ ЕООД била нанесена щета в размер на 29 760 лева.
На основание чл. 219, ал. 3, вр. с ал. 1, чл. 36 и чл. 54 от НК, подсъдимият бил осъден на 2 години лишаване от свобода, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим.
Със същата присъда, подсъдимият е осъден и да заплати сумата от 29 760 лева, представляващи обезщетение за нанесените на дружеството имуществени вреди, ведно с полагащата се законна лихва, считано от датата на деликта до окончателното и изплащане.
На основание въззивна жалба от подсъдимия, в Апелативен съд – Велико Търново било образувано ВНОХД 515/2017 г, с решение по което въззивният съд потвърдил присъдата на Окръжен съд – Русе. Същото решение било обжалвано пред Върховния касационен съд, който го отменил и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на ВТАС.

20 септември 2018 г. (четвъртък)

Въззивно наказателно от общ характер дело 240/2018 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: Д. С. Д. (р.1989г.)


Със своя присъда от 07.07.2017 г. по НОХД 308/2017 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия Д. С. Д. от с. Пелишат, обл. Плевен за виновен в това, че на 25.08.2014 г. в село Обнова, обл. Плевен, на кръстовище, образувано от ул. „Възраждане“ и ул „9-ти септември“, при управление на МПС – лек автомобил „Мицубиши Паджеро“ , собственост на Т. Б. от с. Пелишат, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 21 ал. 1 от ЗДвП, който указва на водачите на ППС, категория „В“ в населено място да не превишават скоростта на движение 50 км./ч., като се движил в населено място със скорост 83,55 км./ч. и по непредпазливост причинил смъртта на П.А. Л. (р. 1975г.) от гр. Левски, обл. Плевен и комбинирана средна телесна повреда на К. Б. И. (р. 1964г.), като деецът е управлявал превозното средство без да има необходимата правоспособност на основание чл. 157, ал. 4 от ЗДвП (при отнемане на всички контролни точки и СУМПС на 09.05.2013г.) и след извършване на деянието избягал от местопроизшествието.
- на основание чл. 343 ал. 3, пр. 6 и 7, б „а“ пр. 1 и б „б“, пр. 1, вр. ал. 4, вр. ал. 1 б „б“ и б „в“, вр с чл. 342, ал.1, вр. чл. 54, вр с чл. 2, ал.1 и ал. 2 от НК, Окръжен съд – Плевен го осъдил на 3 години лишаване от свобода, които подсъдимият да изтърпи при първоначален общ режим.
На основание въззивна жалба от подсъдимия в Апелативен съд – Велико Търново било образувано ВНОХД 341/2017 г, по което било поставено решение, с което е изменена квалификацията на деянието, за което подсъдимият е признат за виновен, но без да бъде изменено наказанието. Същото решение е било обжалвано пред ВКС, който със свое решение го отменил и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на Апелативен съд – Велико Търново.

17 септември 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 237/2018 – 09.30 часа
Подсъдим по процеса е: И. И. И. (р.1978г.)


Със своя присъда от 13.04.2018 г. по НОХД 170/2018 г. Окръжен съд – Плевен признал подсъдимия И. И. И. за виновен, в това, че на 16.05.2017 г. в гр. Плевен дал дар – подкуп – банкнота с номинал 50 лева на длъжностни лица, заемащи отговорно служебно положение – полицейски органи в I-во РПУ-Плевен, старши полицай П. Е. К. и старши полицай Ж. Ц. Ж., за да не извършат действия по служба – осигуряване на обществения ред, предотвратяване и оказване на съдействие при разкриване на престъпления и нарушения на обслужваната територия – да бъдат уведомени служители на сектор КАТ-ПП-ОДМВР-Плевен за извършване на проверка по ЗДвП за употреба на алкохол с техническо средство на И. И., като водач на л.а. „Опел Астра“, поради което на основание чл. 304а, вр. чл. 54 от НК и чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие) го осъдил на 4 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален строг режим и да заплати 1000 лева глоба.
Със същата присъда подсъдимият е признат за виновен и в това, че на същата дата и място – 16.05.2017 г., в гр. Плевен, съзнателно се ползвал от неистински документ – гръцко свидетелство за управление на МПС пред длъжностни лица - полицейски органи в I-во РПУ-Плевен, старши полицай П. Е. К. и старши полицай Ж. Ц. Ж., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 316, вр. с чл. 308, ал.2, пр. 5, вр. чл. 54 от НК и чл. 58а от НК го осъдил на 2 години лишаване от свобода, които да се изтърпят при първоначален строг режим.
На основание чл. 23 ал. 1 от НК, първоинстанционният съд определил едно общо наказание измежду наложените за двете деяния, а именно по-тежкото от тях – 4 години лишаване от свобода при първоначален строг режим и глоба в размер на 1000 лева.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 258/2018 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: С. М. С. (р.1970г.)


Със своя присъда от 21.05.2018 г. по НОХД 34/2018 г. Окръжен съд – Габрово признал подсъдимия С. М. С. за виновен, в това, че на 19.09.2016 г., около 20.25 ч. на път GAB 1165км.+200м, в землището на село Душево, община Севлиево, при управление на МПС – лек автомобил „Мерцедес“ Е 220, нарушил правилата за движение по пътищата чл. 20 ал. 2 от ЗДвП и по непредпазливост причинил смъртта на М. Х. П. от с. Душево, общ. Севлиево, като след деянието направил всичко зависещо от него за оказване на помощ на пострадалия, поради което и на основание чл. 55 ал. 1, т. 2 б „б“ от НК, го осъдил на „пробация“ със следните пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.
На основание чл. 343г., вр. с чл. 37 т.7 от НК, лишил подсъдимия Стефан М. С. от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, считано от влизане на присъдата в законна сила.
Подсъдимият е признат за невинен и оправдан по повдигнатото му по-тежко обвинение по чл. 343 ал. 1 б“в“ вр. с чл. 342 ал. 1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия.

Въззивно наказателно от общ характер дело 241/2018 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е Б. Т. Т. (1960г.)

С присъда по НОХД 399/2015 г., Окръжен съд Русе е признал подсъдимия Б. Т. Т. за виновен, в това, че в периода 10.09.2012-12.09.2012 г., причинил другиму смърт (на Д. И. Д, мъж от гр. Русе, р. 1955 г. починал на 17.09.2012 г), поради немарливо изпълнение на правно-регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – лекарска професия, като общопрактикуващ лекар в АИПМП „Групова практика – д-р. Т. и сие.
На основание чл. 123, ал. 1. прил. 2, чл, 160 ал. 1 прил. 2, чл. 36, ал 1. т. 7 и чл. 54 от НК, Окръжен съд Русе е осъдил Б. Т. Т. на 3 години лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК е отложил изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от 4 години, през което време осъденият е длъжен да работи или учи при обективна възможност за това, като възлага грижите за осъдения на РУ на МВР по местоживеене.
Със същата присъда, подсъдимият е лишен от право да упражнява лекарска професия за срок от 4 години.
В Апелативен съд - Велико Търново е било образувано по протест на Окръжна прокуратура Русе и въззивна частна жалба на подсъдимия ВНОХД 385/2015, по което ВТАС е постановил решение, с което е намалил наложеното наказание на подсъдимия на 1 година и 6 месеца лишаване от свобода и намалил срока за лишаване от право за упражняване на лекарска професия на 1 година и 6 месеца.
Решението е обжалвано от защитника на подсъдимия и протестирано от Апелативна прокуратура пред ВКС, където е било образувано касационно дело 1135/2016 г., с решение по което Върховният касационен съд е отменил решението по ВНОХД 385/2015 и е върнал делото за разглеждане от друг състав на Апелативен съд - Велико Търново. На това основание е било образувано ВНОХД 409/2016 г, с решение по което Апелативен съд изменил наложеното наказание на подсъдимия, като го намалил на 1 година лишаване от свобода, изпълнението на което отложил по реда на чл. 66 ал.1 с изпитателен срок от три години, като подсъдимия бил лишен и от право да упражнява лекарска професия за същия период (1 година). След подадени касационен протест и касационни жалби, делото е било изпратено във ВКС, който отменил решението на ВТАС и върнал делото за ново разглеждане от апелативния съд.


Въззивно наказателно от общ характер дело 265/2018 – 10.30 часа
Подсъдим по процеса е: Т. Б. Ф. (р.1949г.)


Със своя присъда от 30.04.2018 г. по НОХД 777/2017 г. Окръжен съд – Русе изнал подсъдимия Т. Б. Ф. за виновен, в това, че на 04.09.2016 г. в гр. Русе, при управление на МПС-товарен автомобил „Фиат Дукато“ нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 25 ал. 1 от ЗДвП („Водачът на ППС, който предприема каквато и да маневра, като например да завие наляво или надясно, за нвлизане по друг път…,преди да започне маневрата трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движеат след него, преди него или минават покрай него и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение“), в резултат на което и в условията на независимо съпричиняване, по непредпазливост причинил смъртта на Х. М. Х.
На основание чл. 343, ал. 1, б „в“, пр. 1, вр. чл. 342 ал. 1 пр.3 от НК и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд осъдил водача на 2 години лишаване от свобода, като на основанеи чл. 66 ал. 1 от НК отложил изтърпяването на така определеното наказание с изпитателен срок от четири години (условно). Със същата присъда и на основание чл. 343г., вр. чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от три години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 251/2018 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: Г. З. К. (р.1979г.)


Със своя присъда от 03.05.2018 г., по НОХД 971/2017 г. Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия Г. З. К. от гр. Плевен за виновен, в това, че на 02.09.2014 г., в гр. Плевен, заедно с неизвестен извършител, при условията на опасен рецидив се опитал да отвлече П. К. К. (жена от от гр. Плевен), като деянието е извършено от две лица и не било довършено, поради независещи от дееца причини.
На основание чл. 142, ал.3, т. 1, вр. ал. 2, т. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 18 ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б „а“ и „б“ от НК, вр. чл. 54 от НК, първоинстанционият съд го осъдил на 15 години лишаване от свобода за това деяние.
Със същата присъда подсъдимият бил признат за виновен и в това, че на 02.09.2014 г. в гр. Плевен не изпълнил заповед за защита от домашно насилие по гр. д. 3277/2014 г. на Районен съд – Плевен, като се приближил до жилището на П. К. К., поради което и на основание чл. 296, ал.1 от НК, вр. чл. 54 от НК го осъдил на 2 години лишаване от свобода.
На основание чл. 23 ал. 1 от НК. определил едно общо наказание, а именно по-тежкото от двете – 15 години лишаване от свобода, което подсъдимият да изтърпи при първоначален строг режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 227/2018 – 11.30 часа
Подсъдим по процеса е: Б.К. И. (р.1970г.)

Със своя присъда от 20.02.2018 г., по НОХД 466/2017 г. Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Б. К. И. от гр. Русе за невиновен в това, че за периода от 06.03.2009 г. до 13.05.2009 г., включително, в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление, на 20 пъти, като управляващ „Олд Трейд“ ООД -гр. Русе, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери – ДДС в размер на 108 699, 18 лева, дължими от „Олд Трейд“ ООД, като повтвърдил неистина в подадени справки-декларации за ДДС, осъществил счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство и съставил и използвал документ с невярно съдържание, като данъчните задължения са в особено големи размери.
На основание чл. 304 от НПК, Окръжен съд – Русе оправдвал подсъдимия по повдигнатото му обвинение за осъществен състав по чл. 255 ал.3, вр. ал. 1 т. 2, пр. 1, т. 5, т. 6, вр. чл. 26 от НК
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Русе.


Въззивно наказателно от общ характер дело 272/2018 – 12.00 часа
Подсъдим по процеса е: Д. Г. Д. (р.1974г.)

Със своя присъда от 22.05.2018 г., по НОХД 429/2018 г. Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия Д. Г. Д. от с. Глава, обл Плевен за виновен в това, че на 22 срешу 23.11.2017 г., в с. Глава, обл. Плевен, умишлено умъртвил Л. Н. М. (р.1965г.) от гр. Койнаре, като убийството е извършено предумилено, поради което и на основание чл. 116 ал. 1, т.9 вр. чл. 115 от НК и чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), го осъдил на 12 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален строг режим.
Със същата присъда, подсъдимият е осъден да заплати сумите от 60 000 лева на Й. Л. М и 40 000 лева на Г. Й. Р. (последната като майка и законен представител ан Т. Л. М.), представляващи обезщетение за претърплените от тях неимуществени вреди в резултат от престъплението, ведно със законната лихва.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимия и от частните обвинители и граждански ищци.

10 септември 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 255/2018 – 09.30 часа
Подсъдим по процеса е: А. М. К. (р.1973г.)

Със своя присъда от 14.05.2018 г. по НОХД 421/2017 г. Окръжен съд – Велико Търново признал подсъдимия А.М. К. за виновен, в това, че на 14.12.2013 г. , около 01.30 ч. в гр. Велико Търново, на ул. „Охрид“ направил опит умишлено да умъртви Т. В. И. (р. 1975г.) от Велико Търново, като го прострелял с пистолет „Макаров“ 9х18мм. от непосредствена близост в областта на лявото слепоочие, като му причинил сляпо входно огнестрелно нараняване в лява челна област на главата (със засядане на проектила), представляващо общо разстройство на здравето, опасно за живота, като деянието е извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана, изразяващо се в явно несъответствие между характера и опасността на нападението от страна на Т.В. И. (невъоръжено посегателство срещу здравето на А. М. К.) и защитата от страна на А. М. К (посегателство срещу жизненоважен орган с огнестрелно оръжие) и деянието е довършено, но по независещи от дееца причини (оказаната своевременна и висококвалифицирана медицинска помощ) не са настъпили предвидените в закона общественоопасни последици. Престъпление по чл. 119, вр. чл. 115, вр. чл. 12 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК
На основание чл. 12 ал. 4 от НК, съдът не наложил наказание на подсъдимия.
Със същата присъда, Окръжен съд – Велико Търново осъдил подсъдимия да заплати на Т. В. И., сумата от 10 000 лева като обезщетение за претърпените от последния неимуществени вреди в резултат от престъплението.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба на гражданския ищец, като се обжалва само размера на присъдената сума по гражданския иск.


Въззивно наказателно от общ характер дело 239/2018 – 10.00 часа
Подсъдими по процеса са: М.Г. И. ( жена, р. 1966 г.) и Я. Г. К. (мъж, р. 1970 г.)


Със своя присъда от 12.07.2018 г., по НОХД 102/2016 г. Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимата М. Г. И за виновна в това, че в периода от 15.11.2010 г. до 31.03.2012 г. в ТД на НАП – Велико Търново, офис Габрово, при условията на продължавано престъпление избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери, като
- подала годишна данъчна декларация в която декларирала неистина за доходите си за 2010 г. – 27 626 лева и затаила истина, като действителната им стойност е 90 434, 65 лева, с което избегнала заплащането на данък в размер на 4 710,65 лева.
- подала годишна данъчна декларация, в която декларирала неистина за доходите си за 2011 година – 19 546,65 лева и затаила истина, като действителната им стойност е 131 468,35 лева, с което избегнала плащането на данък в размер на 8 394,13 лева.
На основание чл. 255 ал. 1, т. 2, вр. с чл. 2, ал. 1, вр. чл. 36 и чл. 54 от НК, съдът и наложил наказание от 1 година лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил с изпитателен срок от три години (условно)
Подсъдимата е призната за невиновна и е оправдана по обвиненията по 255 ал. 1, т. 1 от НК и по чл. 305 ал. 1 пр. 2-ро, алт. 2 от НК, повдигнати и от прокуратурата.
Със същата присъда, Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимият Я. Г. К. за виновен в това, че в периода от началото на 2010 г. до 31.03.2012 г., в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ гр. Габрово, при условията на продължавано престъпление, като Началник отделение „Съдебна медицина“, обсебил пари на лечебното заведение на стойност 975 лева, които получавал в кабинета си на ръка за извършени прегледи и трябвало да внесе в касата на болницата, за което на основание чл. 206 ал. 1, вр. с чл. 2 ал .1 ,вр .с чл. 36 ал. и чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК, го осъдил на 6 месеца лишаване от свобода, изпълнението на което наказание отложил с изпитателен срок от три години. (условно)
Подсъдимият Я.Г. К. е признат за невиновен и е оправдан да е извършил престъпления по чл. 201 ал. 1, вр. с чл. 2 ал. 1 от НК и по чл. 305 ал. 1, пр. 2, алт. 1 и 2-ра.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание протест на Окръжна прокуратура – Габрово и въззивни жалби от подсъдимите.

Въззивно наказателно от общ характер дело 287/2018 – 10.30 часа
Подсъдим по процеса е: Д. В. В. (р. 1993г.)


Със своя присъда от 20.06.2018 г., по НОХД 122/2018 г. Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Д. В. В. от гр. Русе за виновен в това, че на 28.10.2015 г. в гр. Русе пазил и укривал оръдия – четец на магнитни ленти на пластики марка “MSRE” и компютърни програми – софтуерни приложения за работа с четец/записващото устройството за магнитни ленти на пластики модел MSRE 206, за които знаел, че са предназначени за подправка на платежни документи по чл. 243 ал. 2 от НК.
На основание чл. 246 ал. 3, пр. 3 и 4, вр. с чл. 243 ал. 2 т. 3 от НК го осъдил на 2 години лишаване от свобода, изпълнението на което наказание отложил с изпитателен срок от четири години (условно), през което време задължил осъдения да работи или учи при обективна възможност за това.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 238/2018 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: С. А. С. (р.1962г.)

Със своя присъда от 13.02.2018 г. по НОХД 7/2017 г. Окръжен съд - Габрово е признал подсъдимият С. А. С. (р.1962г.) за невинен в това, че на 08.03.2014 г., около 22.00 часа, в гр. Севлиево, на ул. „Васил Левски“, като главен инженер на „Севлиевогаз 2000“ АД, да е причинил смъртта на А. С. А. (р.2003г.) и средни телесни повреди на А. С. А. (жена, р. 1998г.) , поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – при разпределение на природен газ не изпълнил задълженията си по чл. 171, ал. 1, т.1-3 и чл. 190 т.1-3 от Закона за енергетиката; чл. 247 ал. 1, т. 1,3, чл. 251 ал. 1, чл. 253 ал. 1, т. 1,2,4 и чл. 294 ал. 1 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация, инсталациите и уредите за природен газ; чл. 10, чл. 12, ал. 2, чл. 16, чл. 49 ал. 1 и чл. 50 от Правила за управление на газоразпределителните мрежи, приети от ДКЕВР и задълженията си за осигуряване на безопасно разпределение на природен газ и установяване и отстраняване на течове, като не е предприел действия за контрол на техническото стъовние на газопреносната система с цел установяване изтичането на природен газ, не установил и не отстранил възникнал теч край жилището на пострадалия, от който се натрупала достатъчно концентрация и произвела взрив, причинил увреждания, несъвместими с живота на пострадалия А. С. А.
На основание чл. 304 от НПК, Окръжен съд – Габрово оправдал подсъдимия по повдигнатите му от прокуратурата обвинения по чл. 123 ал. 1 от НК и чл. 134 ал. 1, т. 2, пр. 2 от НК
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Габрово.

11 юли 2018 г. (сряда)

Въззивно наказателно от общ характер дело 225/2018 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса e: А. К. К. (р. 1952г.)


Със своя присъда от 03.04.2017г. по НОХД 109/2016 Окръжен съд - Габрово е признал подсъдимия А. К. К. от гр. Габрово за невиновен в това през периода от началото на м. август 2009 до края на 2014 г. в гр. Габрово да е извършвал по занятие банкови сделки без разрешение, както следва:
- На М. С. на два пъти да е дал общо 20 000 лева заем, за които да е получил 10 450 лева лихва.
- На К. Р. да е дал 3000 лева заем, за които да е получил 900 лева лихва.
- Т. Н. да е дал на два пъти общо 6000 лева заем, за които да е получил общо 540 лева лихва,
всички заеми на обща стойност 29 000 лева, като с това да е причинил на заемополучателните значителни имуществени вреди на обща стойност 11 890 лева и да е получил значителни неправомерни доходи на същата стойност.
На основание чл. 304 от НПК, първоинстанционният съд го оправдал по повдигнатото му обвинение по чл. 252, предл. 1 и 2, вр. ал. 1 от НК.
На основание въззивен протест на Окръжна прокуратура Габрово, в Апелативен съд – Велико Търново бил образувано ВНОХД 183/2017 г., по което въззивният съд постановил присъда, с която отменил тази на ОС-Габрово и вместо това признал подсъдимият за виновен в това, че през периода от началото на месец август 2009 г. до началото на 2011 г. в гр. Габрово е извършвал по занятие банкови сделки без разрешение, за които се изисква такова, като предоставил заеми на лицата М. С. на два пъти в общ размер 20 000 лева, на К. Р. 3 000 лева и на Т. Н. на два пъти в общ размер 6 000 лева, поради което и на основание чл.252 ал.1 във вр. с чл.36 и чл.54 НК му наложил наказание 3 години лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66 ал. 1 отложил с изпитателен срок от три години (условно)
След обжалване на присъдата, делото е било изпратено във Върхновния касационен съд, който със свое решение отменил присъдата на ВТАС и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

09 юли 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 207/2018 – 09.30 часа
Подсъдим по процеса е: А. Х. А. (р.1945г.)


Със своя присъда от 02.04.2018 г., по НОХД 46/2017 г. Окръжен съд – Габрово е признал подсъдимия А.Х. А. за виновен в това, че в условията на продължавано престъпление, като пълномощник и представляващ „Джамо комерс“ ЕООД, с. Скалско, община Дряново и като пълномощник и представляващ „Декана“ ЕООД гр. Габрово, избегнал установяването и плащането на данъчни задължния в особено големи размери, както следва:
- От „Джамо комерс“ ЕООД за 2008 г. корпоративен данък в размер на 3 727,58 лева и ДДС в размер на 3 528,7 лева; за 2009 г. – корпоративен данък в размер на 18 652,10 лева и ДДС в размер на 70 651,89 лева; за 2010 – корпоративен данък в размер на 2092,29 лева и ДДС в размера на 7925,33 лева.
- От „Декана“ ЕООД за 2010 г. корпоративен данък в размер на 42 929,03 лева и ДДС в размер на 66 693,70 лева; за 2011 год. корпоративен данък в размер на 21 588,51 лева и ДДС в размер на 43 177,02 лева; за 2012 г. корпоративен данък в размер на 10 347,30 лева и ДДС в размер на 20 694,60 лева, като не подал пред ТД на НАП офис гр. Габрово за посочените данъчни периоди данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО и справки-декларации по чл. 125 от ЗДДС, а в подадената Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2008 г., за „Джамо комерс“ ЕООД от 31.03.2009 г., затаил истината, като декларирал занижен финасов резултат, като общият размер на избегнатия за установяване и неплатен корпоративен данък е 99 336,81 лева, а ДДС – 212671,24 лева, или общо за двете дружества – сумата от 312 008,05 лева.
На основание чл. 255, ал. 3, вр. с ал. 1 т. 1 и т. 2 вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, първоинстанционният съд го осъдил на 3 години лишаване от свобода. На основание чл. 66 ал.1 от НК отложил изтърпяването на така определеното наказание с изпитателен срок от пет години (условно).
На основание чл. 45 от ЗЗД, осъдил подсъдимия да заплати на държавата сумата от 312 008,05 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резулат от престъплението.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия.

Въззивно наказателно от общ характер дело 215/2018 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: E. М. Г. (р.1959г.)


Със своя присъда от 03.05.2018 г., по НОХД 450/2017 г. Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия Е.М. Г. за виновен в това, че в периода от 03.05.2007г. до 30.09.2012 г. в гр. София, в с. Ясен, община Плевен, в с. Опанец, община Плевен и в гр. Плевен, противозаконно присвоил чужда движима вещ, която владеел и пазил – сумата от 150 000 евро, на стойност 293 374,5 лева, собственост на четири лица (две от които починали преди началото на съдебното производство), получена от него в качеството на техен пълномощник, като обсебването е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.
На основание чл. 206 ал. 4, вр. ал. 1 от НК, и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд е осъдил подсъдимия на 7 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален общ режим.
На основание чл.206 ал. 4 от НК, вр. чл. 37 ал. 1, т. 3 от НК, постановил конфискация в полза на държавата на част от притежаваните от подсъдимия Емил М. Г. имоти, а на основание чл. 45 от ЗЗД постановил подсъдимият да заплати сумата от по 29 337,45 лева на две лица и от по 58674,9 лева на четири лица (пострадали или техни наследници), конституирани като граждански ищци, като сумите следва да се заплатят като компенсация за причинените на последните неимуществени вреди в резултат на престъплението. На основание чл. 206 ал. 4 от НК, вр. чл. 37 ал. 1, т. 6 и т. 7 от НК, подсъдимият е лишен и от правото да заема държавна и обществена длъжност или да упражнява дейност, свързана с пазене и управление на чуждо имущество за срок от 7 години от влизане на присъдата в сила.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 205/2018 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: С. Д. Д. (р.1961г.)


Със своя присъда от 30.09.2016 г. по НОХД 141/2015 г., Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимия С. Д. Д. от гр. Варна за невинен в това за времето от 11.04.2010 г. до 03.12.2010 г. в гр. Варна и на 03.12.2010 г. в гр. Велико Търново да е държал повече от три археологически обекта по смисъла на чл. 146 от Закона за културното наследство, които не били идентифицирани и регистрирани като движими археологически обекти – монети и монетовидни предмети по съответния ред, съгласно параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗКН, а именно: 464 археологически обекта (монети и фрагмент от монета, предимно гръцки и римски) на обща стойност 22 791 лева, като два от обектите (две старогръцки монети на стойност от 120 и 150 лева) представляват национално богатство по смисъла на чл. 54 ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 304 от НПК, Окръжен съд – Велико Търново оправдал подсъдимия по повдигнатото му обвинение по чл. 278 ал. 6, приложение 2 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Велико Търново.

Въззивно наказателно от общ характер дело 177/2018 – 11.30 часа
Подсъдими по процеса са: Л. Б. М. (р. 1988г.) и М. А. О. (р.1982г.)


Със своя присъда от 10.01.2018 г. по НОХД 1060/2017 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимите Л. Б. М. от гр. Плевен (като извършител) и М. А. О. от с. Згалево (като подбудител и помагач), отнели чужда движима вещ – златно колие 14 карата, 25 грама – на стойност 1750 лева, от собственика В. М. Б. (жена от гр. Плевен), с намерение противозаконно да го присвои, като употребили за това сила и грабежът представлява опасен рецидив. На основание чл. 199 ал. 1, т. 4,вр. с ал.1 алт. 1, вр. с чл. 29, ал. 1 б „А“ и б „Б“, вр. чл. 20, ал. 2 (по отношение на Латин Б. М. ) и чл. 20 ал. 3 и 4 (по отношение на Мирослав А. О.), вр. чл. 54 от НК, първоистанционният съд определил наказания от по 10 години лишаване от свобода за всеки от двамата подсъдими, които наказания да се изтърпят при първоначален строг режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивни жалби от двамата подсъдими.

Въззивно наказателно от общ характер дело 237/2018 – 12.00 часа
Подсъдим по процеса e: И. И. И. (р.1978г.)


Със своя присъда от 13.04.2018 г. по НОХД 170/2018 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия И. И. И. от гр. Долни Дъбник за виновен в това, че:
- На 16.05.2017 г. в гр. Плевен дал дар – подкуп – банкнота с номинал 50 лева на длъжностни лица, заемащи отговорно служебно положение – полицейски органи в I-во РПУ-Плевен – старши полицай П. Е. К. и старши полицай Ж. Ц. Ж., за да не извършат действия по служба – осигуряване на обществения ред, предотвратяване и оказване на съдействие при разкриване на престъпления и нарушения на обслужваната територия – да бъдат уведомени служители на сектор КАТ-ПП-ОД-МВР-Плевен за извършване на проверка по ЗДвП за употреба на алкохол с техническо средство на И. И., като водач на л. а. „Опел Астра“, поради което и на основание чл. 304а вр. чл. 54 от НК и чл. 58а от НК ОС-Плевен го осъдил на 4 години лишаване от свобода за това деяние, както и да заплати 1000 лева в полза на държавата.
- На същата дата и място съзнателно се ползвал от неистински документ – гръцко свидетелство за управление на МПС пред длъжностни лица – полицейски служители от I-во РПУ-Плевен, старши полицай П. Е. К., старши полицай Ж. Ц. Ж. и мл.автоконтрольор в сектор КАТ-ПП-ОДМВР-Плевен, като от него, за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, пр. 5, вр. чл. 54 от НК и чл. 58а от НК, първоинстанционният съд определил наказание от 2 години лишаване от свобода за това деяние.
На основание чл. 23 ал. 1 от НК, ОС-Плевен наложил на подсъдимия И. И. И. едно общо нказание, а именно 4 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим, както и да заплати 1000 лева глоба в полза на държавата.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

02 юли 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 208/2018 – 09.30 часа
Подсъдими по процеса са: К. К. Б. (р.1941г.) и Х.Х. Х. (р.1953г.)

Със своя присъда от 24.04.2018 г. по НОХД 120/2016 г., Окръжен съд – Габрово е признал двамата подсъдими за виновни в това, че К. К. Б. от гр. Габрово в качеството си на изпълнителен директор на „Булстрой-СМК“ АД – гр. Габрово и Х. Х. Х. в качеството си на ръководител финансови и икономически анализи в „Бустрой СМК“ АД, избегнали установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери – общо сумата от 188 934,11 лева, от които 126 183,19 лева по ЗДДС и 62 750,82 лева по ЗКПО, като като осъществили счетоводството на „Булстрой-СМК” АД гр. Габрово в нарушение изискванията на счетоводното законодателство, затаили истина в подадени декларации - справки-декларации по ЗДДС и дневниците за продажба към тях и годишни данъчни декларации по ЗКПО.
На основание чл. 255, ал.3, във вр. с ал.1, т.2, т.3 и т.5, във вр. с чл. 20, ал. 2 и чл. 26, ал.1 от НК, Окръжен съд – Габрово осъдил всеки от двамата посъдими на по 2 години и 6 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1, отложил изтърпяването на така определените наказания с изпитателен срок от четири години. (условно)
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивна жалба от защитника на двамата подсъдими.

Въззивно наказателно от общ характер дело 192/2018 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: В. Д. Д. (р.1990г.)

Със своя присъда от 19.04.2018 г., по НОХД 117/2018 г. Окръжен съд – Ловеч е признал подсъдимия В. Д. Д. от гр. Луковит за виновен в това, че на 26.05.2017 г. в 21.20 ч., в гр. Луковит, област Ловеч, ул „Димитър Талев“ 2 на банкомат АТМ, собственост на „УниКредитБулбанк“ АД, използвал платежен инструмент – банкова карта, без съгласието на титуляра на картата, като деянието не представлявала по –тежко престъпление, поради което и на основание чл. 249 ал. 1, предл. 1 от НК, вр. с чл. 58 ал. 4 (съкратено съдебно следствие), вр. чл. 55 ал. 1. т. 1 от НК, при наличие на многобройни смекчаващи вината обстоятелства, първоинстанционният съд осъдил подсъдимия на 8 месеца лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален общ режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивна жалба от подсъдимия.

Въззивно наказателно от общ характер дело 169/2018 – 10.30 часа
Подсъдим по процеса е: Х. П. М. (р.1950г.), А. И. С. (р.1963г.) и В. И. Г. (р.1960г.)

Със своя присъда от 07.02.2018 г. по НОХД 741/2017 г., Окръжен съд – Русе признал подсъдимите Х. П. М. (управител и изпълнителен директор на „Порт Булмаркет“ ЕООД – Русе), А. И. С. (Инспектор „здраве и безопасност на работата“ в „Порт Булмаркет“ ЕООД) и В. И. Г. („водач мотокар“ в „Порт Булмаркет“ ЕООД“) за виновни в това, че на 23.03.2015 г., в гр. Русе, при условията на независимо съпричиняване помежду си, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност причинили по непредпазливост смъртта на Д. П. П. (назначен по трудов договор на длъжност „талиман“ в „Порт Булмаркет“ ЕООД ), поради което и на основание чл. 123 ал. 1 от НК и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд осъдил:
- Х. П. М. на 1 година лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66 ал. 1 отложил с изпитателен срок от 3 години (условно)
- А. И. С. на 2 години лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66 ал. 1 отложил с изпитателен срок от 5 години. (условно)
- В. И. Г. на 1 година лишаване от свобода, чието изтърпяване отложил с изпитателен срок от 3 години. (условно)
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимите.
(Смъртта на Д. П. П. е настъпила при извършване на товарно-разтоварни работи и маневри в слад за метали, закрито хале, стопанисвано от „Порт Булмаркет“ ЕООД, при маневра с челен товарач-мотокар тип „Калмар ДСД250-12ЛБ“, управляван от В.И. Г.)


Въззивно наказателно от общ характер дело 224/2018 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: А. Х. М. (р. 1973г.)


Със своя присъда от 04.05.2018г. постановена по НОХД 139/2018 , Окръжен съд – Велико Търново признал подсъдимия А. Х. М. за виновен в това, че на 19.02.2017 г. , около 02.30 ч. в гр. Свищов, на ул. „Дунав“, до бензиностанция, собственост на „Ани 62“ ЕООД, в качеството си на длъжностно лице и контролен орган – старши полицай в група „Охранителна полиция“ в Районно управление – гр. Свищов при ОДМВР – гр. Велико Търново, поискал и получил дар от Т. И. Т. (мъж от гр. Левски) – сумата от 40 лева, за да не извърши действие по служба – да не състави актове за установени административни нарушения, допуснати от Т. И. Т., А. А. Т, Р. Р. С и З. З. Б. по чл. 137а ал. 1 от ЗДвП – не използвали обезопасителни колани съответно за пътуване и управление на лек автомобил „Рено 19“, с каквито посоченото МПС е фабрично оборудвано, както на Т. И. Т. за нарушение по чл. 31 ал. 2 от ЗБЛД – не подал в срок от 30 дни заявление за издаване на нова лична карта, тъй като собствената му лична карта към посочената дата била невалидна.
На основание чл. 302 т. 1, пр. 6, вр с чл. 301 ал. 2, вр. ал. 1 от НК и чл.58а от НК(съкратено съдебно следствие), Окръжен съд – Велико Търново определил наказание от 2 години лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 66 ал.1 от НК отложил с изпитателен срок от 4 години (условно), както и да заплати 2000 лева глоба в полза на държавата.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Велико Търново и въззивна жалба от защитника на подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 211/2018 – 11.30 часа
Подсъдим по процеса е: С. Н. С. (р.1968г.)

Със своя присъда от 15.03.2017 г. по НОХД 395/2017 г. Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия С. Н. С. от гр. Русе за невинен в това, че в периода от 09.03.2007 г. до 08.06.2012 г. включително. в гр. Русе, в качеството си на управител на „Лубрика“ ООД –гр. Русе, поради незнание и немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, свързана с производството на смазочни материали в химическата промошленост от посоченото дружество, да е нарушил разпоредбите на ЗЗБУТ, Наредба № 11 от 27.12.2004г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера; Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба № Із-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; Наредба № I-209/22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; Наредба № Із-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар; Инструкция за безопасна работа с продукта n-Хексан издадена на основание чл.101 ал.2 т.2 и т.4 от Наредба №7/23.09.1999г и Лист за безопасност на материала, с което да е причинил смъртта на Д. Ж. С. (р.1953г.)
На основание чл. 304 от НПК, първоинстанционният съд оправдал подсъдимия изцяло по повдигнатото му обвинение по чл. 123, ал.1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Русе.

Въззивно наказателно от общ характер дело 152/2018 – 13.30 часа
Подсъдим по процеса е: Б.А. Д. (р.1962г.)


Със своя присъда от 09.10.2017 г. по НОХД 421/2017г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Б. А. Д. от гр. Русе за виновен в това, че в периода 13.03.2013-26.03.2013г. във Федерална Република Германия, в качеството си на длъжностно лице – шофьор на товарен автомобил над 12 тона в „ИТБ-БГ“ ЕООД – гр. Варна, умишлено не положил достатъчно грижи за стопанисването и запазването на повереното му имущество – влекач „Ман“, модел 18-433 FLS, собственост на „ИТБ- БГ“ ЕООД и от това последвало разпиляване на имущетвото – товарният автомобил престанал да бъде на разположение на дружеството, в резултат на което на „ИТБ-БГ“ ЕООД била нанесена щета в размер на 29 760 лева.

5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР