В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Бюджет
Защита на личните данни
Достъп до обществена информация
Декларации
Други
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 Пресслужба    Новини  
 Новини

17.06.2019
Позиция на Апелативен съд – Велико Търново, свързана с решение по ВНОХД 66/2019 (Делото за смъртта на 18-годишния Алекс в гр. Бяла)

Във връзка с крайно негативния медиен и обществен отзвук във връзка с решение на състав на Апелативен съд – Велико Търново по ВНОХД 66/2019 година, намираме за необходимо да направим следните уточнения:

Делото в Апелативен съд – Велико Търново е било образувано по въззивна жалба на защитника на подсъдимия Валентин И. М. срещу присъда на Окръжен съд – Русе, с която последният е бил признат за виновен в това, че на 08.07.2017 г., в гр. Бяла, умишлено умъртвил Алекс С. А. (р. 1999г.) по хулигански подбуди и смъртта настъпила на 15.07.2017 г. в УМБАЛ – Русе АД в гр. Русе, поради което и на основание чл. 116 ал. 1, т. 11, пр. 1 вр. чл. 115 (Убийство по хулигански подбуди), първоинстанционният съд го осъдил на 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим.
Делото е разпределено със системата за случайно разпределение на дела, като за докладчик по делото е била определена съдия Диaна Василева. Делото е разгледано в две съдебни заседания, на 01.04.2019 и на 13.05.2019 г., в рамките на които е бил извършен преразпит на вещото лице Пламен Димитров, изготвил заключение и допълнително заключение по съдебно-медицинска експертиза в хода на досъдебното производство по делото и в хода на съдебното следствие.
На 4 юни 2019 г., по делото е поставено решение, с което е изменена присъдата на Окръжен съд – Русе, като е преквалицирано деянието на подсъдимия от престъпление по чл. 116 ал. 1., т. 11 вр. чл. 115 от НК в такова по чл. 124, ал. 1, т. 3 от НК, вр. чл. 130 ал. 2 от НК (Причинена смърт по непредпазливост, в следствие на умишлено нанесена лека телесна повреда). Максималното наказание, което законът допуска за това деяние е 5 години лишаване от свобода. Съставът на Апелативен съд – Велико Търново е приел, че е налице лек превес на отегчаващите вината обстоятелства, поради което е определил наказание малко над средния предвиден размер, а именно 3 години лишаване от свобода, като също така е приел, че не следва да се прилага института на условното осъждане (чл. 66 от НК) в случая, независимо, че са налице две от задължителните предпоставки и че за целите на личната и генералната превенция е необходимо подсъдимият да изтърпи ефективно своето наказание.
Съставът е изложил подробни мотиви по отношение на въпроса защо е необходима горепосочената промяна на квалификацията на деянието. Според заключението на съдебно-медицинската експертиза по делото, пострадалият Алекс С. А. е починал в следствие на тежка черепно-мозъчна травма, в резултат на удар в дясната тилна област на главата. Всички събрани доказателства по делото, сочат, че при възникналия конфликт, на пострадалия е нанесен само един удар и този удар е бил в лицето, а не в тилната област. Заключението на вещото лице по изготвената съдебно-медицинска експертиза също е категорично в своята оценка, че травматичното увреждане в тилната област кореспондира с удар на главата в резултат на падане на земята без защитна реакция и че не е възможно същото да е било нанесено с юмручен удар или в резултат на удар с бутилка. Вещото лице е заявило пред съда, че това падане може да е в резултат на изненадващ удар, нанесен със замах, като е оказало влияние и значителното алкохолно опиване на пострадалия (в иззетата от пострадалия кръвна проба след приемането му в болницата е установено наличие на алкохол с концентрация 1,82 промила). Тъй като в лицевата част не са установени травматични увреждания, то заключението на вещото лице е, че ударът не би могъл да е с голям интензитет (сила), но в конкретната ситуация се е оказал достатъчен, за да загуби пострадалият равновесие. Именно отсъствието на трайни травматични увреждания в лицевата част, т.е. такива, които да са в пряко следствие на нанесения удар, съдебният състав намира, че умишлено нанесената телесна повреда следва да се квалифицира като лека (съобразно чл. 130 от НК.), т.е. причинени са болки и страдания без да е настъпило разстройство на здравето.
Въззивният съд не споделя изводите на Окръжен съд – Русе за наличието на евентуален умисъл на подсъдимия по отношение на настъпилата смърт на пострадалия. Не може да се приеме, че като е нанесъл удар с юмрук в лицето на пострадалия, при това с не много голяма сила, той е обективирал умисъл за причиняване на черепно-мозъчна травма в тилната област на главата, получена при падането на земята. Не са налице никакви доказателства по делото подсъдимият да е желал или допускал настъпването на по-тежката телесна повреда, а още по-малко смъртта на пострадалия.
Съгласно трайната установена съдебна практика, ако обективно е причинена по-лека по степен телесна повреда, от която настъпват по- тежки усложнения или смърт, деецът следва да носи отговорност за причиняване на непредпазлива смърт във връзка с по- леката телесна повреда, защото само тя е причинена умишлено. В този смисъл е и решението на Апелативен съд – Велико Търново.

За съжаление, настоящият случай е поредният, в който в обществото се формира предварително една представа относно факти и обстоятелства, които впоследствие не намират подкрепа в събраните доказателства по делото дори още в досъдебна фаза. Тиражираните в медиите твърдения, че на пострадалия е нанесен тежък побой от група лица, че е удрян с бутилка по главата и т.н., категорично не кореспондират със събраните свидетелски показания, с приложените записи от охранителни камери, със заключенията на съдебномедицинската експертиза и с какъвто и да било друг доказателствен материал. Не кореспондират със събраните доказателства и тиражираните обстоятелства относно събитията, предхождащи самото сбиване.
Абсолютно голословни са твърденията, че съдия от съдебния състав е изказвал твърдения в защита на подсъдимия или е подвеждал вещото лице да изказва такива. Припомняме, че по време на заседанието се води подробен протокол, а също така се извършва и аудиозапис. Въпросите от съда към вещото лице са целяли да изяснят преди всичко степента на нанесената умишлено телесна повреда (в лицевата част), тъй като този въпрос е бил в недостатъчна степен изяснен в хода на досъдебното производство и съдебното производство пред първоинстанционния съд.

В своите решения, съдът е длъжен да стъпва само и единствено на закона, на установените по делото факти и на своето вътрешно убеждение. Съдебните заседания са публични и всеки представител на медиите или широката общественост би могъл да присъства и да придобие една обективна представа относно доказаните факти по делото.

Намираме за абсолютно недопустима практиката да се правят опити съдът да бъде притискан да постановява съдебни актове, които погазват закона или са в категорично несъответствие с установените по делото факти, чрез нагнетяване на общественото мнение, чрез протести, шествия и т.н. Настоящото решение подлежи на протест и обжалване пред Върховния касационен съд, което е предвиденият от законодателя начин за неговата проверка, съобразно изложените от страните възражения.

22.04.2019
ВТАС проведе годишното си отчетно събрание за 2018 г.


На 19 април 2019 г. в с. Арбанаси се проведе годишното отчетно събрание на Великотърновския апелативен съд. За председател на събранието бе избран зам.-председателят на Апелативен съд – Велико Търново, съдия Христина Даскалова, а докладът, с подготвена визуална презентация бе изнесен от административния ръководител – председател на ВТАС съдия Янко Янев.
Специални гости на събранието бяха г-жа Светла Димитрова, зам.-председател на Върховния касационен съд; г-жа Цветинка Пашкунова и г-н Севдалин Мавров, членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет; г-жа Теодора Нинова, инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС); г-жа Таня Недкова, апелативен прокурор на Велико Търново; г-н Георги Чемширов, административен ръководител – председател на Административен съд – Велико Търново и г-жа Даниела Минева, председател на Адвокатския съвет на Великотърновската адвокатска колегия.
На събранието присъстваха съдиите от Апелативен съд – Велико Търново, председателите и зам.-председателите на петте Окръжни съдилища и председателите на районните съдилища в апелативения район.
„Един от важните изводи от доклада е, че колегите и служителите работите сплотено, професионално и спокойно, което е гаранция за добрата работа. Това безусловно се дължи на доброто ръководство както на Апелативен съд – Велико Търново, така и на окръжните и районните съдилища. Резултатите от касационната проверка от гледна точка на ВКС говорят за добра професионална работа в Апелативен съд – Велико Търново, за което ви поздравявам“, отбеляза зам.-председателят на ВКС г-жа Светла Димитрова в своята оценка на доклада.
Г-жа Цветинка Пашкунова също даде висока оценка на резултатите на Апелативен съд – Велико Търново за 2018 г., като отбеляза, че те са постигнати въпреки констатираните проблеми и трудности с кадровата обезпеченост. „Като представители на кадровия орган, ви благодарим за бързата и качествена работа. Знаем какво Ви коства това. Ние също сме били съдии и знаем, че всичко това е за сметка на Вашия личен живот, за сметка на близките Ви и за сметка на семейството“, допълни тя.


Като инспектор от ИВСС, г-жа Нинова сподели, че в Инспекторатът постъпват относително малко сигнали от апелативния район на Апелативен съд – Велико Търново. „Това говори добре за вас като ръководители. Означава, че организирате добре работата си и има малко недоволни граждани“, поясни тя.
Адвокат Минева отбеляза, че отношенията между Апелативния съд и Великотърновската адвокатска колегия остават традиционно добри и подчерта, че адвокатите винаги са срещали разбиране и съдействие при необходимост за решаване на текущи въпроси.
По доклада бяха направени редица изказвания, в това число от председателите на всички окръжни съдилища. Пред гостите от ВКС и ВСС бяха поставени някой текущи проблеми, най-вече по отношение на недостигът на заети щатни бройки за съдии в Апелативен съд – Велико Търново и част от окръжните съдилища.
На 23.04.2019 г. в брифинг пред медиите, председателят на Апелативен съд – Велико Търново представи основни данни от доклада и анализ за работата на съда през годината.

12.04.2019
Ученици от осем училища посетиха Съдебната палата във Велико Търново в Деня на отворените врати

Над 220 души, от които 160 ученици от осем учебни заведения посетиха Съдебната палата във Велико Търново в рамките на проведената традиционна инициатива „Ден на отворените врати“ на органите на съдебната власт в старата столица. Както и в предишни години, мероприятията бяха организирани съвместно между Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура и Апелативна прокуратура във Велико Търново, както и Окръжния следствен отдел.
 


„Надявам се, че подготвените за вас в днешния ден мероприятия ще ви помогнат да разберете по-добре нашата работа и да си съставите една собствена, вярна преценка за нея. Бих ви посъветвал да не спирате дотук. Интересувайте се, учете и развивайте тези познания. Добрата правна култура винаги ще бъде ваше предимство, тя ще ви даде възможности да защитите вашите интереси, да взимате правилни и обективни решения като граждани“, заяви председателят на Апелативен съд – Велико Търново, съдия Янко Янев в своето приветствено слово пред гостите на Съдебната палата.
Говорителят на Апелативна прокуратура – Велико Търново, прокурор Румяна Ирманова поздрави присъстващите от името на прокурорите: „Денят на отворените врати“ ще Ви даде възможност да разгледате Съдебната палата и да се запознаете от близо с работата на съдията и на прокурора, да разберете какво работим и ще се радваме част от вас да изберат тези професия в бъдеще“
 Поради високия интерес, през тази година бяха проведени два симулативни процеса за ученици и студенти. За първи път в България бе представена пред публика симулация на съдебен процес по молба за международна правна помощ за разпит на свидетел чрез видеоконферентна връзка в Апелативен съд – Велико Търново. Десетокласници от Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ под ръководството на своята преподавателка г-жа Десислава Данчева влязоха в ролята на български и ирландски съдебни състави. Te осъществиха разпит на свидетел съгласно всички процедурни правила, като демонстрираха високи лингвистични умения при провеждането на процеса на два езика и извършването на необходимия превод. При препълнена зала и много висок интерес протече и организираният от студенти от специалност „Право“ симулативен наказателен процес под ръководството на зам-председателя на Районен съд – Велико Търново съдия Младен Димитров по реално дело за побой с нанесена телесна повреда. Студентите влязоха блестящо в ролите на съдията и страните по делото и демонстрираха едно изключително високо ниво на юридическа подготовка.
 


Ученици от от ПГСАГ „Ангел Попов“ и СУ „Емилиян Станев” от Велико Търново и СУ „Цанко Церковски“ от гр. Полски Тръмбеш участваха в информационни турове, в които имаха възможност да се запознаят с отделните служби в Районен и Окръжен съд Велико Търново. Освен, че бяха подробно запознати с работата на отделните административни служби и звена в двете съдилища, учениците имаха възможност да видят копие от Търновската конституция в библиотеката на Окръжен съд и да разгледат специализираните зали за изслушване на деца в Районен съд. За финал, гимназистите участваха в среща-дискусия с магистрати – съдиите Милена Алексиева и Георги Георгиев от Районен съд, мл. съдия Ивайло Колев от Окръжен съд, районният прокурор на Велико Търново Тихомир Шабов и Мирослав Овчаров, прокурор от Окръжна прокуратура. На срещата учениците поставиха въпроси за работата на правораздавателните органи по отношение на тежките престъпления и други теми, свързани със съдебната власт, които ги вълнуват. Гостите в Деня на отворените врати с интерес разгледаха и организирано от Районен съд – Велико Търново пано с рисунки, колажи и есета на учениците от СУ „Цанко Церковски“.
През тази година отново бе отделено особено внимание на учениците от начален курс на обучение. За първи път през тази година, след съвместна организация с Регионалното управление на образованието, Съдебната палата бе посетена от групи ученици от училища извън старата столица – от ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Килифарево, ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Дебелец, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Златарица и СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица. За малките ученици бяха подготвени специални презентационни модули от съдия Ивелина Солакова от Окръжен съд – Велико Търново и прокурор Румяна Ирманова от Апелативна прокуратура, с която те бяха запознати по достъпен за възрастта им начин с историята на правото, с професиите „съдия“ и „прокурор“, с това какво са престъпленията и каква отговорност се носи за тях, с опасностите, на които те самите са подложени в своето ежедневие. Особено внимание им бе обърнато на опасностите и престъпната дейност в интернет-пространството. За децата бяха подготвени и лакомства и късметчета с римски сентенции.
Всички ученици, участвали в мероприятията и студентите, организирали симулативния процес в Районен съд – Велико Търново, получиха грамоти.
Посетителите в Деня на отворените врати отново имаха възможност да разгледат и сбирка от стари документи, съхранявани в архивите на Окръжен и Апелативен съд – Велико Търново.
08.04.2019
Ден на отворените врати организират органите на съдебната власт в Съдебната палата във Велико Търново.

На 12.04.2019г. (петък) в Съдебната палата във Велико Търново ще се проведе традиционната инициатива "Ден на отворените врати", организирана с цел повишаване на правната култура на обществото и доверието в работата на съдебната власт.
За поредна година Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура и Апелативна прокуратура организира съвместна програма с мероприятия, в която ще се включат ученици от осем училища и студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, За първа година в мероприятията ще участват и ученици от училища извън Велико Търново – от гр. Дебелец, гр. Килифарево, гр. Златарица и гр. Стражица.
В програмата са предвидени информационни турове в Съдебната палата, срещи на учениците със съдии, прокурори и следователи, симулативни процеси на наказателно дело и на дело за разпит на свидетел чрез използване на видеоконферентна връзка, адаптирани презентации за работата на съдебната власт за ученици от начален курс на обучение и др., изложба на архивни документи, свързани с историята на съдилищата и др.

Денят на отворените врати ще бъде открит официално от 09.00 ч. с приветствия от административният ръководител на Апелативен съд – Велико Търново и говорителят на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

Организираните мероприятия ще протекат по следната програма:

8.20 – 09.00 – Посрещане на гостите
09.00 – 09.15 – Откриване на „Ден на отворените врати” в Съдебната палата
09.15 – 09.55 – Информационен тур в Районен съд и презентация за използването на адаптираните стаи за изслушване на деца във ВТРС
09.15 – 09.55 – Информационен тур в Окръжен съд и демонстрация на софтуера за синтез на реч във ВТОС
09.30 – 10.30 – Симулативен процес на дело за разпит на свидетел чрез видеоконферентна връзка в Апелативен съд – Велико Търново
10.30 – 11.30 – Симулативен процес по право в Районен съд – Велико Търново.
10.00 – 11.00 – Среща-дискусия на съдии, прокурори и следовател с ученици по въпроси, свързани с работата на съдебната власт. (Зала 9)
12.15 – 12.45 – Информационен тур „Прокуратура”
10.00 – 14.00 - Среща-представяне на работата на съда и прокуратурата пред деца от началния курс на обучение (Три отделни срещи, всяка от които с продължение 1 час.)
Информационен тур за ученици начален курс, включващ адаптираните зали за изслушване на деца в Районен съд.
09.00 – 14.00 – Изложба на архивни документи
04.04.2019
КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Висшия съдебен съвет организира конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт“ за ученици от VIII до XII клас от учебните заведения в цялата страна.  Целта на инициативата е повишаване на правната култура на учащите, провокиране на техните творчески таланти и вниманието им по отношение на работата на съдебната власт. Всеки желаещ да участва в конкурса ученик следва да изпрати своето есе в срок до 20 май 2019 г. по електронна поща на адрес konkurs.vss@vss.justice.bg.
 Есетата трябва да бъдат съхранени във формат DOC или DOCX на Microsoft Word и да не надвишават три печатни страници във формат А4, като се използва раздедка на редове и абзаци 1,5, с двустранно подравняване, с шрифт Times New Roman и размер на шрифта 12 pt. Също така, в есетата трябва задължително да бъдат посочени трите имена, телефон за връзка и адрес на електронна поща на участника; пълното наименование на училището; населено място, област и община, в които се намира то; телефонен номер и електронен адрес на учебното заведение и класа, в който се обучава участникът. Всеки участник има право да участва в конкурса само с едно есе.
Критериите при оценка на есетата ще включват: демонстриране на познания по темата; съответстващата на формулираната тема теза; оригиналност и творчески подход; недвусмислено изразяване на лична позиция; удачно подбрани аргументи; използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие; спазване на езиковите норми.
Обявяването на победителя и връчването на голямата награда – лаптоп, както и две поощрителни награди (фотоапарати), ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет – 07.06.2019 г. в гр. София.    

Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС и на Фейсбук страницата на Съвета. 
>
28.02.2019
Представители на Департамента по правосъдие на САЩ посетиха Окръжен съд – Велико Търново и Великотърновския апелативен съд


Представители на Департамента по правосъдие на САЩ се запознаха с практическите аспекти от съдебните производства за отнемане на незаконно придобито имущество в България по време на работна среща с ръководствата на Окръжен съд – Велико Търново и Апелативен съд – Велико Търново.
Г-н Антъни Лакоста, г-н Марк Лестър и г-н Норм Хилтън посетиха Съдебната палата в старата столица в рамките на свое работно посещение в България в периода от 26 февруари до 1 март 2019 г., по програмата „Оценка на системата за отнемане на активи в България“. Като модул на тази програма са организирани и посещения извън столицата София, за да могат американските представители да получат по-добра представа относно практическата работа на териториалните дирекции на КПКОНПИ, както и на органите на съдебната власт по тези производства. Заедно с тях, гости на Окръжен съд – Велико Търново г-н Димо Гроздев от местното поделение на Департамента по правосъдие на САЩ в България, г-н Лъчезар Баргански от отдел „Международно сътрудничество“ на КПКОНПИ, както и г-н Николай Колев, директор на ТД на КПКОНПИ във Велико Търново.
В рамките на проведената среща със съдия Теодорина Димитрова, председател на Окръжен съд – Велико Търново и съдия Ивелина Солакова, зам.-председател на ВТОС и ръководител на гражданското отделение, гостите зададоха множество въпроси относно конфискацията на активи, тяхното последващо управление, публичността на тези процеси, оценката на въздействието на околната среда, при конфискация на специфични видове имущество други. Те бяха запознати както с нормативните изисквания по отношение на провеждането на такива съдебни процеси, така и с примери от реалната съдебна практика на Окръжен съд – Велико Търново.
В рамките на същия ден, гостите проведоха и втора работна среща, домакини на която бяха съдия Янко Янев, председател на Апелативен съд – Велико Търново и съдия Христина Даскалова, зам.-председател и ръководител на гражданското и търговско отделение на ВТАС. Те подробно запознаха представителите на Департамента по правосъдие с особеностите на въззивните производства по дела за конфискация на незаконно придобито имущество и съответно за практиката на Апелативен съд – Велико Търново по тях.
Гостите от Департамента по правосъдие на САЩ изразиха своето удовлетворение от проведените срещи и споделиха, че по време на своите посещения в двете съдилища са успяли да се запознаят детайлно с начина на провеждане на съдебните производства за отнемане на незаконно придобито имущество.
11.02.2019
Съдия Мая Маркова бе поощрена със златен почетен знак от Висшия съдебен съвет по повод своето пенсиониране.


След близо 40 години юридически стаж, от които 27 като съдия, от 11.02.2019 г. Мая Георгиева Маркова - Джамбазова е освободена от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник председател“ на Апелативен съд – Велико Търново, както и от длъжността „съдия“ на основание чл. 165 ал. 1, т. 1 от ЗСВ (пенсиониране при навършване на 65 години)
Решението за нейното освобождаване бе гласувано на заседание на Съдийската колегия на ВСС на 07.02.2019 г., като на същото заседание и на основание чл. 303, ал.2, т.2, б „а“ от ЗСВ е взето решение Висшият съдебен съвет да поощри съдия Маркова с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдия Маркова завършва СУ „Климент Охридски”, специалност „право” през 1977 г., придобива юридическа правоспособност през 1979 г. Впоследствие натрупва значителен опит като следовател, а от 26.10.1992 започва работа като съдия в Районен съд – Велико Търново. В периода 01.02.1996 г. – 12.05.1998 г. е председател на ВТРС. От 1998 г. е съдия в Окръжен съд – В. Търново, а в периода от 01.01.2002 г. до 15.07.2004 г. е била зам.-председател на ВТОС. От 17.12.2009 г. до края на м. февруари 2016 г. е административен ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново, а от 02.03.2016 г. до своето пенсиониране е заместник-председател и ръководител на наказателното отделение на Апелативен съд – Велико Търново.

През своята кариера съдия Мая Маркова е работила изключително в областта на наказателното право. Тя е била съдия и член на състав по редица дела с изключително голям обществен отзвук, сред които делото „Лим”, делото „Стрелецът от Лясковец” и др. Има безупречна репутация, като в дългогодишният и стаж като съдия и административен ръководител срещу нея никога не са постъпвали сигнали, нито са и налагани дисциплинарни наказания.

На 10.06.2017 г. Общото събрание на съдиите за избор на членове на Висшия съдебен съвет избра съдия Мая Маркова за свой председател в първия в историята вот, в който всеки съдия имаше възможност директно да гласува при избора на състав на ВСС, като за първи път бе използвана и електронна система за гласуване.

По повод своето пенсиониране, съдия Маркова получи и специалния плакет на Апелативен съд – Велико Търново от председателя на съда, г-н Янко Янев, в знак на благодарност за безупречната и работа като съдия и ръководител на наказателното отделение на ВТАС в един от най-натоварените периоди от самото създаване на съда.
18.12.2018
Дечица от ЦДГ „Соня“ внесоха празнично настроение в Съдебната палата във Велико Търново

30 деца от целодневна детска градина „Соня“ в гр. Велико Търново внесоха празнично настроение в Съдебната палата в старата столица с изпълнение на коледарски ритуали и танци. По инициатива на детското заведение, малчуганите на възраст от 6 до 7 години от група „Пчелица“ посетиха на 18.12.2018 г. Палатата, като изнесоха тържествена програма, подготвяна в продължение на месеци под ръководството учителите Стефка Трайкова и Светла Георгиева, директора Жаклин Павлова и музикалния педагог Красен Тодоров.

 
Момчетата, в традиционни носии изпълниха коледарски ритуали с наричане за здраве и късмет през годината и съгласно стария обичай, подариха специална питка на председателя на Окръжен съд – Велико Търново съдия Теодорина Димитрова в качеството и на „стопанин“ на сградата. От своя страна, малките госпожици от детското заведение представиха „танц на снежинките“ под акомпанимента на своя музикален педагог. За малчуганите бяха подготвени лакомства и подаръци под коледната елха във фоайето на палатата.
 


Тържествената програма донесе много радост и настроение сред присъствалите магистрати, съдебни служители, адвокати и граждани.
04.06.2018
Апелативен съд – Велико Търново отбеляза 20 години от своето възстановяване.


Близо 100 съдии, съдебни служители и гости участваха в тържественото събрание на Апелативен съд – Велико Търново по повод 20-годишнината от неговото възстановяване и 140-годишнината от създаването на съда. Датата 4 юни 1998 г, когато възстановеният съд разглежда своите първи дела бе отбелязана в сградата на музей „Възраждане и Учредително събрание“ в старата българска столица, като започна с приветствие от председателя на Апелативен съд – Велико Търново, г-н Янко Янев. „Горд съм, че работя с такива професионалисти като моите колеги-съдии от наказателното отделение, от гражданското и търговско отделение. Горд съм, че съумяхме да създадем един изключителен екип от съдебни служители, оценката за който е дадена не от самата система, а от представителите на адвокатската колегия и от самите граждани. Горд съм, че сме сред пионерите в пътя към електронно правосъдие, с възможността да предлагаме модерни електронни услуги на гражданите, като и по отношение на създадените механизми за максимална прозрачност в нашата работа. За тези 20 години, в резултат на работата на усилията на много хора, Апелативен съд – Велико Търново зае своето важно място в структурата на съдебната система и смятам, че никога не е преставал да доказва своята необходимост, ако изхождаме от единственият интерес, който би следвало да има значение – интересът на българските граждани“, заяви той в своето приветствие.
Историческа ретроспекция с интересни факти и изводи, свързани с историята на правораздаването във Велико Търново и конкретно тази на апелативен съд – Велико Търново направи проф. дин Милко Палангурски, преподавател в катедра „Нова и най-нова история на България“ в Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Малко известни факти от процеса, довел до възстановяването на Апелативен съд – Велико Търново разказа и неговият първи председател, г-н Здравко Трифонов.
 

Поздравителен адрес от името на министъра на правосъдието на Република България, г-жа Цецка Цачева прочете зам.-министърът на правосъдието г-жа Десислава Ахладова, която връчи на г-н Янев и почетния плакет на минитерството. Приветствия по повод тържествената годишнина отправиха и кметът на Община Велико Търново инж. Даниел Панов, г-жа Павлина Панова, зам.-председател на Върховния касационен съд, г-н Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет, г-жа Теодора Точкова, главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и апелативният прокурор на Велико Търново, г-н Огнян Басарболиев.


Сред гостите на събранието бяха членовете на Висшия съдебен съвет г-жа Атанаска Дишева, г-н Севдалин Мавров, г-жа Вероника Имова, г-жа Цветинка Пашкунова, г-н Красимир Шекерджиев, г-жа Олга Керелска и г-жа Боряна Димитрова; областният управител на Велико Търново, проф. Любомира Попова; директорът на НИП, г-жа Миглена Тачева; директорът на Областната дирекция на МВР, ст. комисар Димитър Машов; председателят на АС на ВТАК, адвокат Даниела Минева; председателят на Административен съд – Велико Търново, г-н Георги Чемширов; председателите на апелативните съдилища в София, Пловдив, Варна и Бургас, председателите на окръжните и районните съдилища във великотърновския апелативен район и др.
 


По време на събранието, гостите имаха възможност да се насладят на прекрасните музикални изпълнения на талантливи шестокласници и седмокласници от СУ „Емилиян Станев“.
Във връзка със събитието, г-жа Катя Митова – Ганева, гл. уредник специалност „нова история“ в отдел „Нова и най-нова история“ на Регионалния исторически музей бе подготвила малка експозиция от интересни документи и фотографии, свързани с историята на правораздаването във Велико Търново, която всички присъстващи имаха възможност да разгледат.
След тържественото събрание, програмата продължи с посещение на Мултимедийния посетителски център „Царевград Търнов“ (музея на восъчните фигури) и приключи с тържествена наздравица и обяд. Всеки от гостите получи като символичен подарък и специална eлектронна книга на дигитален носител, посветена на 20-годишнината от възстановяването на Апелативен съд – Велико Търново. Изданието съдържа множество интересни факти, документи, фотографии както от по-ранната история на съда (периода 1878г.-1895г.), така и от последните две десетилетия.
 
 
23.04.2018
На 21 април от 10.30 часа се проведе годишното отчетно събрание на Великотърновския апелативен съд. За председател на събранието бе избран зам.-председателят на Апелативен съд – Велико Търново, съдия Мая Маркова, а докладът, с подготвена визуална презентация бе изнесен от административния ръководител – председател на ВТАС съдия Янко Янев.

Специални гости на събранието бяха г-н Севдалин Мавров, член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, г-жа Мария Нейкова, инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), г-н Георги Чемширов, административен ръководител – председател на Административен съд – Велико Търново и г-жа Даниела Минева, председател на Адвокатския съвет на Великотърновската адвокатска колегия.
На събранието присъстваха съдиите от Апелативен съд – Велико Търново, председателите и зам.-председателите на петте Окръжни съдилища и председателите на районните съдилища в апелативения район.
Висока оценка на работата на съда даде г-н Мавров, който посочи, че формалната форма на доклада с всичките данни и цифри не е в състояние да пресъздаде реалния труд и усилия, които стоят зад тях. „Аз знам какво се крие зад тези проценти. Знам го като съдия, обаче. Знам колко безсънни нощи са, знам колко пъти в събота и неделя сте ходили на работа, както и върховните съдии ходят събота и неделя на работа. Цифрите такива неща не говорят“, отбеляза той, като допълни, че в рамките на тези събрания трябва да се търси диалог по реалните проблеми, които изпитват съдилищата.
 


„Мисля, че в този съдебен район, че в тази част на България се работи безупречно, бих казала по образец и най-вече искам да отбележа, че не се констатират проблеми. Всичко това налага извода, че след като сте решили с течение на времето тези проблеми, които са съществували, пред Вас стои още по-лесен път към стремежа да се работи качествено и в срок“, отбеляза в своето изявление г-жа Нейкова.
Председателят на АС на ВТАК, адвокат Даниела Минева каза, че се присъединява към изводите от анализа по данните от доклада, като допълни, че за адвокатите е от особена важност своевременното администриране на делата и точно в това отношение не срещат никакви проблеми по отношение на Апелативен съд – Велико Търново. „Всички колеги адвокати са удовлетворени от въведената през 2016 г. система за електронен достъп отдалечен до съдебните дела. С гордост отново да кажа, че сме една от малкото в страната адвокатски колегии, в която се осъществява изцяло по електронен път и администрирането на правната помощ по реда на Закона за правната помощ и това стана възможно благодарение на положителното отношение на административните ръководства на всички рангове съдилища в съдебен район Велико Търново, в т.ч. и Апелативния съд. Ние считам, че това, което се прави и в административно отношение ползва и облекчава работата на адвокатите, а също така допринася и за положителното отношение на гражданството към работата на магистратите“, подчерта тя.
 


Изказвания по доклада направиха председателите на Административен съд - Велико Търново, на окръжните съдилища във Велико Търново, Плевен, Ловеч, Русе и зам.-председателят на Окръжен съд - Габрово.
13.04.2018 г.
Близо 240 души посетиха Съдебната палата във Велико Търново в Деня на отворените врати.

Близо 240 души участваха в инициативата Ден на отворените врати на органите на съдебната власт във Велико Търново, организирана съвместно между между Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура и Апелативна прокуратура във Велико Търново, както и Окръжния следствен отдел.
„Изключително съм щастлива да видя толкова много млади хора – ученици и студенти – които проявяват интерес към работата на органите на съдебната власт в старата българска столица. За съжаление, през годините се появи и постепенно се задълбочи един дефицит на правна култура, на знания и разбиране за ролята и значението на съдилищата, прокуратурите и следствието, което позволи в обществото да се насадят много „митове“ и едно трайно негативно отношение към съдебната власт като цяло. Липсата на правна култура, обаче ограничава възможностите на гражданите да защитават своите собствени права. През последните години реализирахме редица инициативи с цел нейното повишаване, като Денят на отворени врати е една от тях“, заяви в своята реч при откриването на инициативата съдия Мая Маркова, зам.-административен ръководител и зам.-председател на Апелативен съд – Велико Търново. „Надявам се да почувствате духа на закона в Съдебната палата, да усетите отговорностите, които носим ние, съдиите и прокурорите, нашето ревностно отношение към тях и към обществените очаквания“, заяви Таня Недкова, зам.-апелативен прокурор.
И през тази година изключително активно участие взеха студентите от специалност „Право“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий". Под ръководството на прокурор Румяна Ирманова от Апелативна прокуратура – Велико Търново, студентите разработиха ролево представяне на всички етапи на досъдебното и съдебното производство по реален случай на тежко престъпление с много голям обществен отзвук. Студентите се справиха блестящо с нелеката задача да представят сложния и обемен процес в синтезирана и достъпна форма пред студенти от специалностите „Право“ и „Журналистика“. Колеги на бъдещите юристи от същата специалност, под ръководството на съдия Владимир Страхилов от Районен съд – Велико Търново и прокурор Таня Катрева от РП-Велико Търново пък разиграха симулативен съдебен процес по наказателно дело, като успяха да възпроизведат до най-малките детайли процес срещу млад мъж, обвинен в хулиганство в условията на рецидив, като действията са били насочени срещу лекар в медицинско заведение. Студентите демонстрираха пред своите колеги отлични умения в практическото „претворяване“ на теоретичните познания, получени за правилата, по които се води съдебен процес.
Студентите бяха запознати и със системата за видеоконферентна връзка и системата за отдалечен достъп до електронните досиета на дела в Апелативен съд – Велико Търново с кратка презентация.
Около 60 гимназисти от ПГТ "Д-р Васил Берон", ПГСАГ „Ангел Попов“ и СОУ „Емилиян Станев” участваха в информационни турове, в които имаха възможност да се запознаят с отделните служби в Районен и Окръжен съд Велико Търново, като им бе демонстриран софтуер за синтез на реч за незрящи в Окръжен съд Велико Търново и специализираните зали за изслушване на деца във ВТРС. Учениците участваха активно в среща-дискусия с магистрати от ВТРС, ВТОС, ВТРП, ВТОП – председателят на Окръжен съд – Велико Търново съдия Теодорина Димитрова, съдиите Димитър Кръстев, Владимир Балджиев, Георги Георгиев, Милена Алексиева, Илина Джукова, прокурорите Катерина Лещакова и Валентина Годжова, както и следовател Теменужка Атанасова, като проявиха интерес към множество различни теми от работата на органите на съдебната власт. Всеки от учениците получи и специална грамота.
През тази година бе обърнато още по-голямо внимание на най-малките ученици, като Съдебната палата в Деня на отворените врати посетиха общо три класа от началните курсове на ОУ „Патриарх Евтимий“ и СОУ „Вела Благоева“. Пред малките ученици бяха представени адаптирани презентации от съдия Ивелина Солакова, зам.-председател на Окръжен съд – Велико Търново и прокурор Румяна Ирманова, а председателят на Районен съд – Велико Търново, съдия Десислава Чалъкова представи пред тях адаптираните зали за изслушване на деца, като на достъпен за тях език обясни предназначението на тези специализирани помещения. Учениците от ОУ „Патриарх Евтимий“ бяха подготвили специален плакат като символичен подарък за магистратите.
И през тази година, посетителите на Съдебната палата имаха възможност да разгледат сбирка от старинни документи, съхранявани в архивите на Окръжен и Апелативен съд – Велико Търново.
05.04.2018 г.
Ден на отворените врати организират органите на съдебната власт в Съдебната палата във Велико Търново.

На 13.04.20178г. (петък) в Съдебната палата във Велико Търново ще се проведе традиционната инициатива "Ден на отворените врати", организирана с цел повишаване на правната култура на обществото и доверието в работата на съдебната власт.
Както и в предишни години, инициативата се провежда съвместно между всички органи на съдебната власт в палатата - Районен, Окръжен и Апелативен съд, Районна, Окръжна и Апелативна прокуратура и Окръжния следствен отдел. В рамките на мероприятието са предвидени редица инициативи, насочени основно към младите хора - ученици и студенти от старата столица, като събитието е отворено за всички граждани, проявяващи интерес към работата на съдебната власт във Велико Търново, както и към представителите на медиите.
В мероприятията активно ще вземат участие студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, както и ученици от пет училища във Велико Търново.
Денят на отворените врати ще бъде открит официално от 10.00 ч. с приветствия от административните ръководители на Апелативен съд – Велико Търново и Апелативна прокуратура – Велико Търново.

Организираните мероприятия ще протекат по следната програма:

9.20 – 10.00 – Посрещане на гостите
10.00 – 10.15 – Откриване на „Ден на отворените врати” в Съдебната палата
10.15 – 11.05 – Информационен тур в Районен съд и презентация за използването на адаптираните стаи за изслушване на деца във ВТРС
10.15 – 11.05 – Информационен тур в Окръжен съд и демонстрация на софтуера за синтез на реч във ВТОС
10.15 – 10.35 – Презентация на системите за видеоконферентна връзка, отделечен достъп до електронните папки по дела и случайното разпределение на дела в Апелативен съд – Велико Търново.,
10.15 – 11.15– „В кориците на делото” – запознаване с етапите на досъдебното и съдебното производство. (Зала 11)
11.30 –12.30 – Симулативен процес по право в РС–Велико Търново. (Зала 1)

11.10 – 12.10 – Среща-дискусия на съдии, прокурори и следовател с ученици по въпроси, свързани с работата на съдебната власт. (Зала 9)
12.15 – 12.45 – Информационен тур във ВТРП, ВТОП и ВТАП.
13.30 – 16.00 - Среща-представяне на работата на съда и прокуратурата пред деца от началния курс на обучение.
14.00 – 15.00 – Информационен тур за ученици начален курс, включващ адаптираните зали за изслушване на деца в Районен съд, демонстрация на система за синтез на реч в Окръжен съд и съдебна зала 8 в Окръжен съд.
10.15 – 15.00 – Изложба на архивни документи.
22.02.2018 g.

Съдия Христина Даскалова встъпи в длъжност като за зам.-председател на Апелативен съд – Велико Търново


Съдия Христина Константинова Даскалова встъпи в длъжност като заместник на административния ръководител – зам.-председател и ръководител на гражданско и търговско отделение на Апелативен съд – Велико Търново, считано от 21.02.2018 година.
По мотивирано предложение на съдия Янко Янев, административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново, с решение по Протокол 6/13.02.2018 г., Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с пълно единодушие (13 гласа „за“) назначи на основание чл. 168 ал. 2 съдия Даскалова на посочената длъжност, която до 01.12.2017 г. бе заемана от съдия Лидия Чобанова (освободена поради пенсиониране).
Предложението на г-н Янев бе подкрепено и с пълно мнозинство от 15 гласа на Общото събрание на съдиите в Апелативен съд – Велико Търново, проведено на 22.11.2017 г.
Съдия Даскалова има близо 25 години юридически стаж, над 18 години от който е натрупан в съдебната система.
Работата си като съдия започва през м. март 2000 г. в Окръжен съд – Велико Търново, където работи в продължение на 6 години, като в продължение на 1 година и 8 м. е била и зам.-председател на съда.
На 12.09.2006 г. е назначена на длъжността съдия в Апелативен съд - Велико Търново, която е заемала и до момента. С решение на ВСС от 07.01.2010 г. придобива най-високия ранг – „съдия във ВКС и ВАС“.
В периода 17.03.2011 г. – 17.03.2015 г. е била член на Комисията по професионална етика при Апелативен съд – Велико Търново.
Съдия Даскалова работи изключително в областта на гражданското и търговското право. Оценявана от колегите си като безспорен професионалист, притежаващ отлична теоретична подготовка и познаване на съдебната практика, за което свидетелстват и резултатите от провежданите и атестации и годишните доклади за дейността на ВТАС.
На съдия Даскалова никога не са налагани дисциплинарни наказания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.01.2018
След близо 40 години стаж в съдебната система, съдия Поликсена Георгиева напусна Апелативен съд – Велико Търново поради пенсиониране.


Считано от 18.01.2018 г., г-жа Поликсена Димитрова Георгиева, съдия в Апелативен съд – Велико Търново, бе освободена от длъжност поради навършване на пределната възраст за пенсиониране. Решението за нейното освобождаване бе взето от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165 ал. 1, т. 1. от ЗСВ.
На основание чл. 303, ал. 2, т. 2 б „а“ от ЗСВ и по предложение на г-н Янко Янев, адм.ръководител и председател на Апелативен съд – Велико Търново, Съдийската колегия на ВСС поощри съдия Георгиева с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
Г-жа Полискена Георгиева има 40 години и 2 месеца стаж в съдебната система. Съдийската си кариера е започнала през 1978 година като младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново. След прослужените 2 години и 8 месеца като младши съдия, започва работа като съдия в Районен съд – Елена. В продължение на 4 години и 10 месеца е пътувала всеки ден от Велико Търново до Елена, където не само е разглеждала наказателни и граждански дела, но е изпълнявала и нотариална и съдебно-изпълнителска дейност.
От месец юни 1985 г. е била преместена в Районен съд – Велико Търново, където е работила до 1991 година като съдия, зам-преседател и в последствие и председател на ВТРС.
От месец юли 1991 г. до края на 1998 г., г-жа Георгиева е била съдия в Окръжен съд – Велико Търново и зам.-председател на същия съд.
От началото на 1999 г. до настоящия момент, тя бе съдия в Апелативен съд – Велико Търново, като е част от гражданското и търговското отделение почти от самото създаване на съда през 1998 г.
Г-жа Георгиева има репутация на изключително дисциплиниран, опитен и отговорен съдия, стриктно следящ процесуалните срокове. Показателна за това е статистиката за възложените и дела през последните три години, като 97% от тях са били решени в тримесечен срок, а 94% от съдебните актове по дела, по които е била докладчик са потвърдени при касационната проверка от Върховния касационен съд.
През продължителната си работа в органите на съдебната власт, тя няма налагани наказания, в Комисията по професионална етика не са получавани сигнали срещу нея и няма информация за нарушения на Кодекса за етично поведение на бъгларските магистрати по други поводи.
01.12.2017
Съдия Лидия Чобанова поощрена със златен почетен знак от Висшия съдебен съвет и специален плакет от председателя на Апелативен съд – Велико Търново
 


След 25 години стаж в съдебната система, от 01.12.2017 г. съдия Лидия Чобанова е освободена от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник председател“ на Апелативен съд – Велико Търново, както и от длъжността „съдия“ на основание чл. 165 ал. 1, т. 1 от ЗСВ (пенсиониране при навършване на 65 години)
Решението за нейното освобождаване бе гласувано на заседание на Съдийската колегия на ВСС на 07.11.2017 г., като на същото заседание и на основание чл. 303, ал.2, т.2, б „а“ от ЗСВ е взето решение Висшият съдебен съвет да поощри съдия Чобанова с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
Предложението за това поощрение е направено от г-н Янко Янев, адм.-ръководител и председател на Апелативен съд – Велико Търново, след получено положително становище от Комисията по професионална етика при ВТАС.
Също така, в качеството си на председател на Апелативен съд – Велико Търново, г-н Янев връчи специален плакет на г-жа Чобанова в знак на благодарност за дългогодишната и безупречна работа като съдия, зам.-председател и ръководител на гражданското отделение на съда.
Г-жа Лидия Петкова Чобанова има 42 години юридически стаж. Завършила е Юридическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ през 1975 г. Стажът и като стажант-съдия преминава в Окръжен съд – София, а след приключването му работи последователно като юрисконсулт и адвокат към Адвокатска колегия – гр. Ловеч и Адвокатска колегия – гр. Велико Търново.
Работата си като съдия започва в началото на 1992 г. в Районен съд – Велико Търново. От 1993 г. до 1998 г. е съдия в Окръжен съд – Велико Търново, а от 04.05.1998 г. е избрана за съдия в Апелативен съд – Велико Търново, като по този начин става един от първите седем съдии в състава на новосъздадения съд.
От 2004 г. г-жа Чобанова е зам.-председател на Апелативен съд – Велико Търново, като заема ръководната длъжност до пенсионирането си. Като ръководител на гражданското отделение на съда през последните 13 години, ролята и за постигнатите днес много добри резултати в бързината и качеството на правораздаването на това отделение е огромна.
За нейният висок професионализъм като съдия е показателен фактът, че 95% от съдебните актове, по дела, по които е била докладчик през последните три години са били потвърдени при инстанционния контрол от ВКС, а 89% от тези дела са били решени в тримесечен срок.
През продължителната си работа в органите на съдебната власт, съдия Чобанова няма наложени наказания, а в Комисията по професионална етика никога не са получавани сигнали срещу нея за нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.
29.11.2017
Системният администратор на Апелативен съд – В. Търново бе отличен със служебна благодарност и грамота.


Системният администратор на Апелативен съд – Велико Търново, г-н Светослав Данчев бе отличен със „Служебна благодарност и грамота“ със заповед на г-н Янко Янев, административен ръководител и председател на съда.
Благодарствената грамота бе връчена лично от г-н Янев на проведено на 28.11.2017 г. Общо събрание на съдиите и съдебните служители.
Г-н Данчев бе отличен за проявения от него висок професионализъм при участието му в дейността на работните групи, създадени с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет за изготвяне на проектите на нормативни актове по глава 18а от Закона за съдебната власт. („Удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна форма“).
Г-н Светослав Данчев е системен администратор в Апелативен съд – Велико Търново от 2005 г. Освен проявявания висок професионализъм при изпълнение на служебните си задължения в Апелативен съд – Велико Търново ,той многократно е участвал активно в изработване на проекти, касаещи съдебната власт като цяло, като е представлявал и страната ни при международни срещи на експертите по комуникация от страните членки на Европейската мрежа на съдебните съвети.
През 2012 г., г-н Данчев беше избран за „съдебен служител на годината“ от Националното сдружение на съдебните служители в България.

13.11.2017
Съдии от Испания посетиха съдилищата във Велико Търново и Горна Оряховица


Трима съдии от Кралство Испания бяха гости на Окръжен съд – Велико Търново в рамките на едноседмично посещение по програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). Г-жа Кармен Мартинез Перза от съда в гр. Алхесирас, г-жа Лорена Родригез-Сердано от съда в гр. Кордоба и г-жа Беатрис Миранда от съда в гр. Дон Бенито (обл. Бадахос) бяха посрещнати от ръководството на ВТОС на 6 ноември 2017 г., като домакините бяха подготвили интензивна и разнообразна програма за времето на техния престой до 13 ноември. Съдиите от Испания бяха запознати с общите принципи на работата на съдебната система в България, организацията на работа в Окръжен съд – Велико Търново и особеностите на гражданското и наказателното производство от специални презентации, подготовени от г-жа Теодорина Димитрова, адм.-ръководител-председател на ВТОС, г-жа Ивелина Солакова, зам.-председател на ВТОС и ръководител на гражданското отделение и г-жа Искра Пенчева, съдия в Окръжен съд – Велико Търново. В рамките на програмата, гостите имаха възможност да наблюдават и съдебни заседания по първоинстанционни и въззивни граждански и наказателни дела в Окръжен съд – Велико Търново и Районен съд – Велико Търново.
Още в първия ден на своето посещение, г-жа Перза, г-жа Родригез и г-жа Миранда бяха приети от ръководителите на Районен съд – Велико Търново и Апелативен съд – Велико Търново.
Г-н Янко Янев, адм.-ръководител и председател на ВТАС ги запозна с историята на апелативните съдилища в България, със структурата на апелативен район Велико Търново, с особеностите на въззивното производство, както и тези на административния контрол върху съдилищата от апелативния район. Гостите проявиха интерес и към начините на взаимодействие на съдилищата с широката общественост и медиите. Гостите споделиха, че са възхитени от добрите отношения между съдиите както в рамките на отделните съдилища, така и между съдиите от различните инстанции.
На 08.11.2017 г., съдиите от Испания посетиха и Районен съд – Горна Оряховица, където бяха посрещнати от г-жа Павлина Тонева, адм.-ръководител и председател на ГОРС. Те бяха особено впечатлени от т.нар. „синя стая“, с която съдът разполага, като бяха подробно запознати с начина на използването и от г-жа Златина Личева, съдия в ГОРС. „В Испания все още няма практика за използването на подобни специализирани зали за работа с деца. Впечатлени сме и със сигурност ще направим съответните предложения по въвеждането на подобни „сини стаи“ в Испания, когато се върнем“, споделиха гостите.
В рамките на програмата, чуждестранните съдии се срещнаха и с прокурори от трите прокуратури във Велико Търново (Районна, Окръжна и Апелативна), а г-н Христо Орманджиев ги запозна на място с работата на Областната служба „Изпълнение на наказанията“.
„Съдиите разполагат с добри условия за работа, помислено е много за различни удобства за гражданите. Създадена е добра организация на работата, служителите са дисциплинирани и делата се администрират и разглеждат бързо. Между нашата и вашата система има доста прилики, има и различия. Общото впечатление, с което оставаме е това, че България разполага с по-малко средства за съдебната система, отколкото Испания, но те очевидно се влагат по по-добър начин“, обобщи впечатленията на гостите г-жа Миранда по време на заключителната среща в Окръжен съд на 10.11.2017 г.
Освен с органите на съдебната власт във Велико Търново, съдиите от Испания имаха възможност да се запознаят и с историческите забележителности на старата столица и с архитектурно-музейния резерват „Арбанаси“.
 

26.04.2017

На 21 април от 10.00 часа се проведе годишното отчетно събрание на Великотърновския апелативен съд. Докладът бе изнесен от административния ръководител – председател на ВТАС г-н Янко Янев, който направи резюме на основните показателни в отчетния доклад с визуална презентация за гостите.


Специални гости на събранието бяха зам.-председателят на Върховен касационен съд г-н Красимир Влахов, апелативният прокурор и административен ръководител на Апелативна прокуратура Велико Търново г-н Огнян Басарболиев, г-н Георги Чемширов, административен ръководител - председател на Административен съд - Велико Търново и г-н Валери Ставрев, секретар на Адвокатския съвет на Великотърновската адвокатска колегия.
На отчетното събрание присъстваха около 60 магистрати, сред които съдиите от Апелативен съд Велико Търново, предс

5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР