В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В С К И   А П Е Л А Т И В Е Н   С Ъ Д

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела 21 декември 2015 г.

 

 

 

Въззивно наказателно от административен характер дело 317/2015 – 9.00 часа

Подсъдим по процеса е П. Т. Л. (1972г.)

(първо заседание)

 

С присъда по НАХД 155/2015 г., Окръжен съд – Ловеч е признал подсъдимия П. Т. Л. за виновен в това, че при условията на продължавано престъпление, за периода 17.04.2013 год. до 07.11.2013 год. в гр.Угърчин и гр. Ловеч, в гр.Угърчин пред Общинска служба „Земеделие” в общо заявление за плащане на площ по чл.41 ал.1 и 2 вр. чл.32 ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители / ЗПЗП / и чл.2, ал.2 и чл.2 А ал.1 и 2 от Наредба № 5 /27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания на Министерството на земеделието и горите, на 17.04.2013г. в заявление за регистрация и на 10.05.2013 г. в заявление за подпомагане, в приложението към всяко от заявленията - таблица за използваните парцели 2013 г. представил неверни сведения, - че ползва през текущата година (на основание договор за наем) поземлен имот, попадащ в БЗС 75054-1442-4 и 75054-1447-1

На 06.06.2013 г. в гр. Угърчин пред ОС „Земеделие” в коригиращо общо заявление за плащане на площ по чл.41 ал.1 и 2 вр. чл.32, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП / и чл.2, ал.2 и чл.2 А ал.1 и 2 и чл.11, ал.1 от Наредба № 5/27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки - заявление за подпомагане със същия УИН в приложението към него - таблица за използваните парцели 2013 г. представил неверни сведения - че ползва през текущата година на (основание договор за наем) поземлен имот, попадащ в БЗС 75054-1442-4 и 75054- 1447-1 и че ползва поземлен имот, попадащ в БЗС 75054-198-5,

На 07.11.2013 г. в гр.Ловеч в Областна служба „Земеделие в декларация за изясняване принадлежността на площи, декларирани от повече от един земеделски стопанин по реда на чл.17, ал.5 от Наредба № 5 / 2009 г. на МЗХ, в списък с потвърдените кадастрални имоти и предоставени за тях документи и приложение към уведомително писмо за площи, декларирани от повече от един кандидат представил неверни сведения - че ползва през текущата година на (основание договор за наем) поземлен имот, попадащ в БЗС 75054-1442-4 и 75054-1447-1 и поземлен имот, попадащ в БЗС 75054-198-5, договори за наем: договор за отдаване под наем на земеделска земя от 25.02.2013 г. за поземлен имот с площ от 126 400 кв.м., сключен между Д. В. М. от гр.Севлиево чрез пълномощника й Б.Г.Г. от гр.Ловеч като наемодател и П. Т. Л. като наемател и договор за отдаване под  наем на земеделска земя  от 09.01.2013 г. за поземлен имот с площ от 11,006 дка, сключен между Т. П. П. от гр.Ловеч като наемодател и П. Т. Л. като наемател, с цел да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз - от Европейски фонд за гарантиране на земеделието по схема за единно плащане на площ СЕПП, предвидени в регламент / ЕО / № 73 /19.01.2009 г. на Съвета и ЗПЗП – престъпление по чл.248 А, ал.2 във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, като на основание чл.78 а от НК, първоинстанционният съд е освободил П. Т. Л. от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание – глоба – в размер на 1000 лева.

Делото в Апелативен съд Велико Търново е образувано по въззивна частна жалба от адвоката на подсъдимия.

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 319/2015 – 10.00 часа

Подсъдим по процеса е Н. Р. Н. (1990г.)

(първо заседание)

 

С присъда по НОХД 341/2013 г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Д. Е. М. за виновен в това, че на 30.07.2012г. в гр.Русе, в условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи - сумата от 8160 лева и сумата от 67 щатски долара, всичко на обща стойност 8 267 лева,от владението на Д.А.В., без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196 ал.1,вр.чл.194 ал.1 от НК и  чл.54 от НК го е осъдил на четири години лишаване от свобода, които да се изтърпят при строг режим в затворническо общежитие от закрит тип. 

Със същата присъда Окръжен съд Русе е признал подсъдимия Н. Р. Н. за виновен в това, че за периода 31.07.2012г.-05.08.2012г., включително,в гр.Русе и в гр.Варна, получил, държал, използвал и преобразувал имущество - парична сума в общ размер на 5 876, 60 лева, за което знаел, че към момента на получаването му, че е придобито от Д.  Е. М., чрез тежко умишлено престъпление - кражба по чл.194 ал.1 от НК и извършил с това имущество сделки и финансови операции, с които прикрил произхода и действителните права върху имуществото, като на 31.07.2012г. придобил лек автомобил „Фолксавген Голф-3”, заедно с още 4 бр.автомобилни гуми „Нокиан” с джанти, за сумата от 2500 лева, по договор за покупко-продажба на МПС от 31.07.2012г.,с посочена в него фиксирана цена от 300 лева, сключен с Р.Л.Б.; платил сумата от 39,60 лева за нотариална такса, във връзка с покупката на горепосочения автомобил ; купил от магазин „Технополис” – Русе мобилен телефон Самсунг Галакси за сумата от 449 лева, авто СД плейър „Пайнер” за сумата от 199 лева и монитор „Самсунг” за компютър на стойност 199 лева, а от магазин „Конрад” – бас-туба за сумата от 100 лева за горепосочения автомобил и на същата дата извършил шест банкови операции с горепосочените парични средства, придобити от Д. Е. М, като деянието с предмет получената и изразходена парична сума е извършено два и повече пъти.

На основание чл.253 ал.4, вр.ал.3 т.2,вр. ал.2 пр.2, 3, 4, 5, вр.ал.1 пр.1, 2, 3, 6 от НК и чл.54 от НК, първоинстанционният съд е осъдил Н. Р. Н. на четири години лишаване от свобода, които да се изтърпят при първоначален строг режим, както и да плати 20 000 лева глоба в полза на държавата.

Присъдата по отношение на Д. Е. М. е потвърдена и влязла в сила, делото продължава само по отношение на подсъдимия Н. Р. Н.

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 271/2015 – 10.30 часа

Подсъдим по процеса е М. Г. Н. (1979 г.)

 

С присъда по НОХД 18/2014 г. на Окръжен съд Габрово, Мирослав Н. е признат за виновен в това, че на 11.04.2013 г. в района на бензиностанция в гр. Севлиево е държал 99 подправени парични знаци с номинална стойност по 500 евро всяка, поради което и на основание чл. 244 ал. 2, вр. ал. 1 (притежание на подправени парични знаци в големи количества)  е осъден на 3 години лишаване от свобода, които да бъдат изтърпени при първоначален общ режим.

Със същата присъда, М. Н. е признат за виновен и в това, че на 11.04.2013 г. в хола на жилището си в гр. Габрово е държал радиосредство – радиостанция с три антени, фабрично произведено, което излъчва в етера като заглушител на сигналите на мобилните оператори на Република България, без да има за това писмено разрешение – престъпление по чл. 348, б. „а.” от НК (държане без писмено разрешение на радиосредство, излъчващо в етера), за което на М. Н. е наложено наказание от 1 година лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален общ режим, както и да плати 200 лева глоба в полза на държавата.

На основание чл. 23 от НК, Окръжен съд Габрово е определил едно общо измежду двете наказания, а именно 3 години лишаване от свобода, които да бъдат изтърпени в затвор или затворническо общежитие от открит тип при първоначален общ режим и да плати 200 лв глоба в полза на държавата.

 Върховният касационен съд е отменил предишна въззивна присъда на Апелативен съд по делото и го е върнал за ново разглеждане от друг състав на ВТАС.

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 134/2015 – 11.30 часа

Подсъдим по процеса е П.А.М.

 

С присъда по НОХД 52/2015 Окръжен съд Русе е признал подсъдимия П. А.М. за виновен в това, че през периода 24.03.2014г. – 28.03.2014г. в гр. Русе,  при управление на МПС – л.а. „Хонда Сивик”, нарушил правилата за движение по пътищата по чл. 20, ал. 2 от ЗДвП и по непредпазливост причинил смърт на Р.Й.Ц., като след деянието направил всичко, зависещо от него за оказване помощ на пострадалия. На основание чл. 303 ал. 2 от НПК и чл. 343а, ал.1, б.”б”, вр. с чл.343, ал.1, б.”в” във вр. с чл.342, ал.1 от НК и чл. 343г вр. чл. 37 т. 7 от НК, първоинстанционният съд го е осъдил на наказания лишаване от свобода за срок от 2 години, както и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 години. На основание чл. 66 ал. 1 от НК Окръжен съд Русе е отложил изтърпяването на наказанието лишаване от свобода за изпитателен срок от три години. 

Делото в Апелативен съд е образувано по въззивна жалба на подсъдимия.

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела 14 декември 2015 г.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 325/2015 – 9.00 часа

Подсъдим по процеса e И. И. И. (1962г.)  

 

С присъда по НОХД 339/2015 г. Окръжен съд Велико Търново е признал подсъдимия И. И. И. от Елена за виновен в това, че на 10.06.2015 г. в гр. Елена, в магазин на „Виктория Къпани ДГ” ЕООД, намиращ се на ул. „Иван Момчилов” 83, действайки в условията на опасен рецидив, посредством хладно оръжие – нож, умишлено умъртвил С. С. Г. (1957г.) от гр. Елена, поради което и на основание чл. 373 ал. 2 от НПК, вр. чл. 58а ал. 3 вр. ал. 2 от НК(съкратено съдебно следствие) и вр. чл. 116 ал. 1, т. 12, вр. чл. 115, вр. чл. 29, ал. 1 б „б”, вр. чл. 36 от НК, му наложил наказание лишаване от свобода за срок от 17 години, като е определил първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

Със същата присъда, Окръжен съд Велико Търново е осъдил подсъдимия И. И. И. да заплати по 30 000 лева на гражданските ищци М. С. Г., Д. С. Г. и М. С. Г. (синове на пострадалия) като обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на деянието, ведно със законната лихва, считано от 10.06.2015 г. до окончателно и изплащане.

Делото в Апелативен съд Велико Търново е образувано по въззивна частна жалба на подсъдимия.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 328/2015 – 9.00 часа

Подсъдим по процеса е П. К. С. (1958г.)

 

С присъда по НОХД 154/2015 г., Окръжен съд – Ловеч е признал подсъдимия П. К. С. за виновен в това, че в качеството си на длъжностно лице – инспектор III-степен социална дейност и възпитателна работа в ЗО Полигона към Затвора – Ловеч, на 12.11.2014 г. около 10.00 ч. в гр. Ловеч, в служебния си кабинет, приел дар – 300 лева от лишения от свобода Г. Й. Б. (1977г.), които не му се следват, загдето е извършил действие по служба – изготвяне на предложение до началника на Затвора-Ловеч от 06.11.2014 г. за награждаване по реда на чл. 98 ал. 1 от ЗИНЗС на лишения от свобода Г. Й. Б., поради което и на основание чл. 301, ал. 1, предл. 2 от НК го е осъдил на 2 години лишаване от свобода и глоба в размер на 5000 лева. На основание чл. 66 ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание е отложено за срок от четири години.

        Делото в Апелативен съд Велико Търново е образувано по въззивна частна жалба на подсъдимия.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 308/2015 – 10.00 часа

Подсъдим по процеса е Ч. Б. (1980 г.)

 

С присъда по НОХД 69/2015, Окръжен съд Велико Търново е признал Ч. Б. за виновен в това, че около 19,21 ч. на 23.07.2014 г. на републикански път II-55 (Велико Търново-Гурково), км.19,650 при управление на лек автомобил БМВ Х1 (автомобилът е с швейцарска регистрация, собственост на швейцарска фирма), нарушил правилата за движение по пътищата, като: ри избиране на скоростта на движение от 112 км./ч., нарушил забраната за превишаване на максимално разрешената скорост за движение от 90 км/ч. – чл. 21. ал. 1. от ЗДвП;  поради отклонено внимание и неправилна преценка на пътната обстановка, не контролирал непрекъсната превозното средство - чл. 20 ал. 1. от ЗДвП; при наличие на единична непрекъсната линия М1, нарушил забраната за застъпването и пресичането и с управляваното МПС – чл. 63, ал. 2 т. 1 от ППЗДвП, поради което навлязъл в пътна лента за насрещно движение, в която се движел лек автомобил „Ситроен Ксантия” със сливенска регистрация, управляван от Д. Р. Д. (1990г) от с. Сборище, община Твърдица и по непредпазливост допуснал настъпване на ПТП, като причинил смъртта на повече от едно лице (водача на лек автомобил „Ситроен Ксантия” Д. Р. Д. и возещият се на предна дясна седалка до него Р. Д. И. (1968г.) от с. Сборище) и телесни повреди на повече от едно лице (возещите се на задната седалка С. В. Д. (2003г.), П. В. Д. (2004г.) и Р. Д. Р. (1993г.), поради което и на основание чл. 373, ал. 2 от НПК вр. чл. 58а ал. 1 от НК (съкратено съдебно следствие) вр. чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, пр. 4 и 5, б „б”, алт. 1, ал. 1, вр. чл. 342, ал. 1 пр. 3 от НК, вр. чл. 36 и чл. 54 от НК, му е наложил наказание 4 години лишаване от свобода при първоначален общ режим в затвор или затворническо общежитие от открит тип. На основание чл. 343г. от НК първоинстанционният съд е лишил Ч. Б. от право да управлява МПС за срок от четири години, считано от влизането на присъдата в сила.

Делото в Апелативен съд е образувано по въззивна жалба от адвоката на подсъдимия.

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 316/2015 – 10.30 часа

         Подсъдими по процеса са Н. С. С. (1964г.) и С. И. К. (1978г.)

 

С Присъда на Окръжен съд Русе по НОХД № 189/2015 г. подсъдимата Н. С. С. е призната за виновна в това, че през периода 01.01.2008 г.-15.03.2012 г. в с. Ново село, обл. Русе, като длъжностно лице-директор на ЦДГ „Роза”-с. Ново село, въпреки задълженията си да организира и осъществява ежемесечно контрол по събирането и отчитането на приходите от такси за детски градини; да контролира и отговаря за правилното водене и съхранение на документацията в ръководената от нея детска градина и да подписва в края на всеки месец таксовата книга, не упражнила достатъчен контрол върху работата на лица, на които е възложено отчитането на обществено имущество-С. И. К. - главен счетоводител в ЦДГ „Роза”-с. Ново село и И. К. С. -завеждащ административна служба и касиер-домакин в ЦДГ „Роза” и от това са последвали значителни щети за Община-Русе в размер на 19 316,10 лева.

На основание чл.219, ал.2 и чл.54 от НК, Окръжен съд Русе е осъдил подсъдимата Н. С. С. на 8 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 1500 лева, като на основание чл. 304 я е оправдал по обвинението за неизпълнение на задължения, изразяващи се в: 1. да създава условия за финансова, бюджетна и щатна дисциплина и контрол; 2. да носи административна, финансова и имуществена отговорност при констатирани нарушения. На основание чл. 66 ал. 1 от НК е отложил изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години.

Със същата присъда, Окръжен съд Русе е признал С. И. К. за виновна в това, че през периода 01.01.2008 г.-15.03.2012 г. в с. Ново село, обл. Русе, като длъжностно лице-главен счетоводител на ЦДГ „Роза”-с. Ново село, въпреки задълженията си да организира счетоводната отчетност и да осигурява своевременното отразяване на всички стопански операции; да организира и осъществява своевременното уреждане на взаимоотношения с банки и с Общински съвет за превеждане и протичане на стоково-паричния поток от и към ЦДГ и съхраняването на счетоводните документи; да извършва ежемесечно контрол по събирането на таксите; да подписва таксовата книга в края на всеки месец и да отчита събраните и внесени такси в счетоводната програма, не упражнила достатъчен контрол върху работата на лице, на което е възложено отчитането на обществено имущество – И. К. С.-завеждащ административна служба и касиер-домакин в ЦДГ „Роза” и от това са последвали значителни щети за Община - Русе в размер на 19 316,10 лв.

На основание чл.219, ал.2 и чл.54 от НК, Окръжен съд Русе е осъдил подсъдимата С. И. К. на 8 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 1500 лева, като на основание чл. 304 я е оправдал по повдигнатото обвинение за неизпълнение на задължения, изразяващи се в: да отговаря за състоянието на финансовата дисциплина и да не допуска условия за разхищения и злоупотреби; да ръководи работата на завеждащия административната служба.

На основание чл. 66 е отложил изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години.

Делото в Апелативен съд Велико Търново е образувано по протест на Окръжна прокуратура Русе и въззивни жалби на двете подсъдими и Община Русе.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 259/2015 – 11.30 часа

Подсъдими по процеса са: М. С. Й. (1973г.), К. С. Й. (1987г.), М. А. С (1972г.)., И. А. С. (1973г.) и  Ю. А. С. (1970г.)

 

С присъда по НОХД 1026/2014 г. Окръжен съд Плевен е признал подсъдимите М. С. Й., К. С. Й. и Ю. А. С. за виновни в това, че на 17.02.2011 година в местност край град Плевен, при условията на опасен рецидив, в съучастие помежду си, отнели чужди движими вещи, (дебитна карта, два мобилни телефона, две СИМ-карти и огнестрелно оръжие с неустановена марка и модел, калибър 7.65мм ), всички вещи на обща стойност 154 лева от владението на собственика Л. Н. Ц. от гр. Плевен с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила и грабежът е придружен с убийството на Л. Н. Ц. На основание  чл.199, ал.2, т.2, предл. 1, вр. с ал.1, т.4, вр. с чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.29, ал.1, б. „б" вр. чл.54 от НК, първоинстанционният съд е осъдил тримата на ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР при първоначален специален режим.

Със същата присъда, Окръжен съд Плевен е признал подсъдимите И. А. С. и М. А. С. за виновни в това, че на 17.02.2011 година в местност край град Плевен, в съучастие помежду си и с подсъдимите М. С. Й., К. С. Й. и Ю. А. С., отнели чужди движими вещи, (дебитна карта, два мобилни телефона, две СИМ-карти и огнестрелно оръжие с неустановена марка и модел, калибър 7.65мм ), всички вещи на обща стойност 154 лева от владението на собственика Л. Н. Ц. от гр. Плевен с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила и грабежът е придружен с убийството на Л. Н. Ц.

На основание чл.199, ал.2, т.2, вр. с чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 вр. чл.54 от НК, И. С. А. е осъден на 18 години лишаване от свобода, а М. С. А. – на 20 години лишаване от свобода, които да изтърпят при първоначален строг режим.

Окръжен съд Плевен е осъдил петимата подсъдими да платят солидарно помежду си по 50 000 лева обезщетение за причинени неимуществени вреди на частните обвинители и граждански ищци В. П. Ц. и Д. Л. Ц. със законната лихва.

Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по протест на Окръжна прокуратура – Плевен и въззивни частни жалби на осъдените лица.

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела 07 декември 2015 г.

 

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 303/2015 – 9.00 часа

Подсъдими по процеса са: Л. В. С. (1962г.), П. Г. С. (1962г.), О.М. А. (1953г.)

 

С присъда по НОХД 40/2013 г.  Окръжен съд Плевен е признал за виновен Л. В. С. в това, че на 24.12.2008г., към 11.00 часа, в гр.Враца, на бул.”Мито Орозов”, като изпълняващ длъжността общ работник в ЕТ”П.С.” гр.Враца – възложител на обект „Магазин за мебели” в кв.13, ”Промишлена зона” гр.Враца, е извършил действия (разпоредил на Д. Б. И, И. Б. И, П.А.Г. и И. Н. Б., осъществяващи работа чрез личен труд на строителния обект, да извършат съвместно с И. В. Б., Н.Л.С. и С. М. К. – работници на „Н-Н– 5” ЕООД гр.Пловдив, дейности по строително – монтажни работи за монтиране на метална покривна конструкция – изтегляне и повдигане на ръка на метални греди – столици чрез използване на метално скеле тип „подвижна кула”), спадащи към правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – технически ръководител на СМР, която той не е имал право да упражнява, и като нарушил чл. 14 ал. 1 от ЗЗБУТ и разпоредбите на Наредби 2,3 и 7 към същия закон, причинил по непредпазливост смъртта на И. Н. Б от Враца (починал, в следствие на падане от високо, от скеле с височина 6.20 метра, като причина за смъртта е получена тежка черепно-мозъчна травма довела до тежък общ мозъчен оток с вклиняване и последваща парализа на жизненоважни мозъчни центрове. Смъртта е настъпила два дни след инцидента – на 26.12.2008 г.) , като след деянието направил всичко зависещо от него за спасяване на пострадалия. На основание чл.123 , ал.4, във вр. с ал.2 вр. ал.1 предл. II и чл.54 от НК, първоинстанционният съд е осъдил Л. В. С. на 1 година лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1. е отложил изпълнението на наложеното наказание за срок от три години.

Окръжен съд Плевен е признал Л. В. С. за виновен и в това, че в следствие на гореописаните нарушения причинил средни телесни повреди на С. М. К. от гр Пловдив и И. Б. И. от гр. Враца, като на основание чл. 134 ал.3 пр.ІІ вр.ал.2 вр. ал.1 предл.ІІ вр. чл.129 ал.2 вр. ал.1, вр с чл. 54 от НК го е осъдил на една 1 година лишаване от свобода, като на основание чл. 66 е отложил изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години.

На основание чл. 23 от НК, Окръжен съд Плевен е постановил Л. В. С. да изтърпи най-тежкото от двете наказания, а именно 1 година лишаване от свобода, чието изпълнение, на основание чл. 66 да бъде отложено с изпитателен срок от три години. 

Окръжен съд Плевен е признал П. Г. С. за невинна в това, че На 24.12.2008г., към 11.00 часа, в гр.Враца, на бул.”Мито Орозов” като управител на ЕТ ”П. С.”, и възложител на обекта „Магазин за мебели” –в  кв.13, ”Промишлена зона” гр.Враца поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност (извършване на СМР на обекта „Магазин за мебели”) и в нарушение на чл. 14 ал. 1 от ЗЗБУТ и разпоредбите на Наредби 2,3 и 7 към същия закон, причинила по непредпазливост причинила смъртта на И. Н. Б от Враца и средни телесни повреди  на С. М. К. от гр Пловдив и И. Б. И. от гр. Враца, като я е оправдал по повдигнатите и обвинения по чл. 123, ал. 1, предл. 2 от НК и чл. 134, ал. 3, предл. 2 вр. ал. 1, предл. 2, вр. чл. 129, ал 2, вр. ал. 1 от НК.

Окръжен съд Плевен е признал О. М. А. за виновен в това, че на 24.12.2008г., към 11.00 часа, в гр.Враца, на бул.”Мито Орозов” като управител на ”Н-Н-5”ЕООД, изпълнител на обект покрив на „Магазин за мебели” – УПИ XII – 4996, кв.13, ”Промишлена зона” гр.Враца поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност и в нарушение на чл. 14 ал. 1 от ЗЗБУТ и разпоредбите на Наредби 2,3 и 7 към същия закон причинил по непредпазливост смъртта на И. Н. Б от Враца като след деянието направил всичко зависещо от него за спасяване на пострадалия, а поради същите нарушения причинил по непредпазливост и средни телесни повреди на С. М. К. от гр Пловдив и И. Б. И. от гр. Враца. На основание чл. 23 от НК, първоинстанционният съд е наложил едно общо наказание за двете деяния, в които О. М. А. признат за виновен, а именно 1 година лишаване от свобода, като на основание чл. 66 изтърпяването на така наложеното наказание е отложено с изпитателен срок от три години.

По делото не са били заведени граждански искове за обезщетения.

Делото в Апелативен съд Велико Търново е образувано по въззивни частни жалби на подсъдимите.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 312/2015 – 10.00 часа

Подсъдим по процеса е С. Г. Г. (1965г.)

 

С присъда по НОХД 643/2015 г., Окръжен съд – Плевен е признал С. Г. Г. от Стара Загора за виновен в това, че на 25.10.2014 година на трасе изход на ГКПП Терминал Никопол, без надлежно разрешение и посредством нарочно изградена кухина в управлявания от него лек автомобил марка „Мерцедес” модел Е200, направил опит да пренесе през границата на страната, прекурсори за производство на наркотични вещества (ефедрин хидрохлорид/псевдоефедрин хидрохлорид във вид на кръгли бели таблетки с буква „О” от едната страна, опаковани в общо 19 броя платнени торби, наподобяващи чорапи с общо тегло 48,845 килограма на стойност 6051,34 лева), поради което и на основание чл.242, ал.3, във вр. с чл.18, ал.1 от НК, във вр. с чл. 58а, ал.4, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК го е осъдил на 1 година и 10 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК е отложил изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години.

Със същата присъда,  Окръжен съд Плевен е постановил да се отнемат в полза на държавата предметът на престъплението (намерените прекурсори), както и автомобилът, използван като средство за извършване на деянието.

Делото в Апелативен съд Велико Търново е образувано по протест на Окръжна прокуратура Плевен и на въззивна частна жалба от подсъдимия

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 265/2015 – 11.00 часа

Подсъдим по процеса е О. С. (1970 г. турски гражданин)

 

С присъда по НОХД 95/2015, Окръжен съд Русе е признал подсъдимия О. С. за виновен  в това, че на 16.03.2014г. и на 17.03.2014г., на ГКПП „Капитан Андреево” и на ГКПП „Дунав мост” - Русе, на два пъти, без надлежно разрешително пренесъл през границата на страната високорисково наркотично вещество, а именно 15, 311кг. хероин, на обща стойност 1 067 370 лв., като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък, поради което и на основание чл.242 ал.4, вр. ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.337 ал.2 т.1 от НПК, първоинстанционният съд го е осъдил на лишаване от свобода за 10 години, както и да заплати в полза на държавата глоба в размер 200 000 лв. Съдът е признал подсъдимия за виновен и в държане на същото количество високорисково наркотично вещество без надлежно разрешително, поради което и на основание чл.354„а” ал.2 изр.2 пр.4, вр. ал.1, вр. чл.54 от НК го осъдил на лишаване от свобода в размер на 3 години и 4 месеца, както и да заплати глоба в размер на 20 000 лв.

На основание чл. 23 от НК, Окръжен съд Русе е групирал така наложените наказания, като е определил общо наказание лишаване от свобода за срок от 10 години , към което е присъединил и наказанието глоба в полза на държавата в размер на 200 000 лева.

Делото в Апелативен съд е образувано по жалба от защитника на подсъдимия.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 305/2015 – 11.30 часа

         Подсъдим по процеса е З. С. С. (1970г.)

 

С Присъда на Плевенския окръжен съд, постановена по НОХД № 351/2014 г. подсъдимият З. С. С. от гр. Сухиндол е бил признат за невинен в това на неустановен ден през месец август 2008 г. на територията на Република Гърция, планинска зона „Shistolithos Sidirocastro”, в района на „Livaditsa” умишлено да е умъртвил К. Г. С. ( р.1973г.) от град Плевен като деянието да е извършено при условията на опасен рецидив, поради което и на основание  чл. 304 от НПК е бил оправдан по обвинението по чл. 116, ал. 1, т. 12 във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а” и „б”от НК.

  Окръжна прокуратура Плевен е протестирала присъдата и в Апелативен съд Велико Търново е било образувано ВНОХД 351/2014 г.Със съдебен акт от 26 януари 2015 г., въззивният съд отменил присъдата на Окръжен съд Плевен и признал подсъдимия З. С. С. за виновен да е извършил горепосоченото деяние, като на основание чл. 116, ал. 1, т. 12 във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а” и „б”, във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК го е осъдил на ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР, което наказание да бъде изтърпяно при първоначален специален режим в затвор. Със същата присъда, Апелативен съд е постановил З. С. С. да плати на гражданските ищци Г. К. А. и Г.Д.А. обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди в размер на по 25 000 лв. (по двадесет и пет хиляди лева) за всеки един от тях, ведно със законната лихва.

Присъдата на въззивния съд е била обжалвана пред Върховния касационен съд. На 20.10.2015 ВКС е отменил присъдата по ВНОХД 351/2014 г. на Апелативен съд Велико Търново и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд от стадия за допускане на доказателства

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 324/2015 – 12.00 часа

 Подсъдим по процеса е Н. Н. Д. (1977г.)

 

С присъда по НОХД 378/2015 г Окръжен съд Велико Търново е признал подсъдимия Н. Н. Д. за виновен в това, че за времето от 27.09.2014 до 28.09.2014 в гр. Полски Тръмбеш, действайки в условията на продължавано престъпление на 11 пъти използвал платежни инструменти (две дебитни карти) без съгласието на титуляра Б. Н. Б. от В. Търново, като извършил три справки за баланс по сметка, както и 8 транзакции за теглене на суми в общ размер на 1830 лева, посредством различни АТМ, като деянието не съставлява по-тежко престъпление.

 На основание чл. 373, ал 2. от НПК, вр. чл. 58а ал. 1, вр. чл. 249 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1, вр. чл. 36 и чл. 54 от НК първоинстанционният съд му е наложил наказание от 2 години лишаване от свобода, които да бъдат изтърпени при първоначален строг режим, както и да плати 500 лева глоба в полза на държавата. Със същата присъда Н. Н. Д. е осъден и да изплати сумата от 1830 лева, представляваща нанесената в резултат на престъплението имуществена вреда на гражданския ищец Б. Н. Б. ведно със законната лихва.

Делото в Апелативен съд Велико Търново е образувано по въззивна частна жалба на подсъдимия.

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела 30 ноември 2015 г.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 297/2015 – 9.30 часа

Подсъдими по процеса са: Б. Д. Б. (1960г.) , Р. Г.Б. (1961г.), М. Б. Б. (1987г.)

 

С присъда по НОХД 1006/2014г Окръжен съд Плевен е признал за виновни Б. Д. Б., Р. Г. Б. и М. Б. Б. в това, че през периода от 01.01.2007 г. до края на м.12.2011г., в град Плевен, Република България и гр. Бремен, Германия, след като се сговорили предварително държали и използвали повече от два пъти парични средства (Б. Д.Б. – 19 160 евро, Р. Г. Б. – 9 890 евро, М. Б.Б. - 11 380 евро), за които знаели към момента на получаването им, че са придобити чрез престъпления, като повече от два пъти извършили финансови операции (преводи и получаване на парични средства във валута чрез системи за бързи разплащания – Б. Д.Б. – 22 пъти, Р. Г.Б. – 11 пъти, М. Б.Б – 10 пъти).

На основание чл. 253 ал. 4 вр. с. ал. 3, т.2 и т.1, вр. ал. 2 вр. ал. 1. (пране на пари) и чл. 54 от НК , ОС Плевен е наложил наказание 7 години лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвор на всеки един от подсъдимите, както и всеки от тях да плати по 100 000 лева глоба в полза на държавата.

Със същата присъда, Б. Д. Б., Р. Г. Б. и М. Б. Б са признати за виновни и в това, че в съучастие помежду си подбудили Е. А. К. към престъпление по чл.290 от НК – да лъжесвидетелства на 17.07.2012 година, по ЧНД №1880/2012 година по описа на Районен съд Плевен, като на основание чл.293, ал.1, вр.чл.20, ал.3 вр. чл.54 им е наложил наказание от по 6 месеца лишаване от свобода при общ режим в затворническо общежитие от открит тип.

На основание чл. 23 ал. 1от НК, ОС Плевен е групирал наложените наказания, като тримата подсъдими са осъдени да изтърпят само по-тежкото от тях, а именно – 7 години лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвор и 100 000 лева глоба в полза на държавата.

Първоинстанционният съд е постановил да се отнеме в полза на държавата на основание чл.253, ал.6 от НК от подсъдимите Б. Д.Б., Р. Г.Б. и М. Б.Б. предмета на престъплението по чл.253, ал.4, вр. с ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.2, вр. с ал.1 от НК - сумата в размер на 79 072,99 лв. представляваща приложените по делото веществени доказателства във вид на пари и златни накити.

Делото в Апелативен съд Велико Търново е образувано по протест на Окръжна прокуратура – Плевен, както и на въззивни жалби от подсъдимите.

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 245/2015 – 10.00 часа

Подсъдим по процеса е: Н.И. М. (1960г.)

 

С присъда по НОХД 239/2015 г., Окръжен съд – Плевен е признал Н. И. М. за виновен в това, че на 9.11.2013 г. около 17.45 ч. на пътя Бяла-Ботевград в близост до с. Опанец при управление на лек автомобил „БМВ Х3”, след като виновно нарушил правилата за движение по пътищата и конкретно чл. 20 ал. 2 от ЗДвП, като се движил с несъобразена с пътните условия (интензивно движение на автомобили ) и конкретните условия на видимост (тъмна част на денонощието) скорост, а а именно скорост от 96- 100 км./ч., вместо до 70.8 км./ч., не намалил скоростта на движение и при необходимост не е спрял при възникване на опасност за движението- поява на пешеходец на пътното платно и по непредпазливост причинил смъртта на И. А. И.

Във връзка с горепосоченото деяние и на основание чл.343,  ал.1, б.”В”, вр. с чл.342, ал.1  и чл.54 от НК, първоинстанционният съд е осъдил Н. И. М. на 2 години лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 е отложил изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години. Окръжен съд Плевен е постановил и подсъдимият да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от две години.

Делото в Апелативен съд Велико Търново е образувано след въззивна частна жалба на подсъдимия.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 310/2015 – 10.30 часа

Подсъдим по процеса е: Л. Ч. А. (1997г. )

 

С присъда по НОХД 580/2015 Окръжен съд Плевен е признал Л. Ч. А. за виновен в това, че на 17.12.2014 г. в с. Николаево, обл. Плевен, като непълнолетен, навършил 16-годишна възраст, но можейки да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в дома на Д. Х. Д., отнел от владението на собственика движими вещи на обща стойност 46, 44 лв., с намерение противозаконно да ги присвои, употребявайки за това сила, като грабежът е бил придружен с убийството на Д. Х. Д. На основание чл. 199 ал. 2 т. 2, вр. чл. 198, ал. 1 алт. 1, вр. чл. 63, ал. 2, т. 1, вр. чл. 54 от НК, първоинстанционният съд е определил наказание за Л. Ч. А. в размер на 12 години лишаване от свобода.

На основание чл. 58а ал. 1 от НК така определеното наказание е редуцирано с една трета и Окръжен съд Плевен е осъдил подсъдимия да изтърпи 8 години лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвор.

На основание чл. 69 от НК, Окръжен съд Плевен е постановил да се приведе в изпълнение и предишна условна присъда от 6 месеца лишаване от свобода, наложена на Л. Ч. А. с присъда по НОХД № 281/2013 г. по описа на Районен съд Тутракан.

         Делото в Апелативен съд Велико Търново е образувано по въззивна частна жалба на подсъдимия.

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 311/2015 – 11.00 часа

         Подсъдими по процеса са: Н. И. Т. (1995г.), Г. В. Т. (1992г.), С. В. И. (1995г.), В. И. И. (1974г.)

        

            С присъда по НОХД 68/2015 г., Окръжен съд Ловеч е признал четиримата подсъдими за виновни в това, че на 28.09.2013г. в гр. Троян около 04,30 ч. в съучастие помежду си . И. Т., Г. В. Т. и С. В. И. като съизвършители и В. И. И. като помагач) отвлекли А. А. Г., като деянието е извършено от повече от две лица и отвлеченото лице не е било навършило 18 годишна възраст – престъпление по чл. 142 ал. 2 т. 2 предл. второ, т. 3 предл. 2 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 20 ал. 2. от НК

Със същата присъда, Окръжен съд Ловеч е признал Н. И. Т. и Г. В. Т. за виновни в това, че на 28.09.2013г. за времето между 03,30 ч. до 04,30 ч. в съучастие помежду си влезли в чуждо жилище, находящо се в гр. Троян , собственост на община Троян и обитавано от К. Н. М. като употребили за това сила – разбиване на входната врата на къщата и деянието е извършено нощем и от две лица – престъпление по чл. 170 ал. 2 пр. 1 и 3 във връзка с ал. 1 предл. 1 във връзка с чл. 20 ал. 2 от НК

Първоинстанционният съд е признал Н. И. Т. за виновен и в още две престъпни деяния – за това, че за времето от 28.09.2013г. до 02.10.2013г. в гр. Троян и гр. Тръстеник противозаконно лишил от свобода А. А. Г.  за повече от две денонощия ( престъпление по чл. 142а, ал. 3 предл. 3, ал. 4 предл. 2 във връзка с ал. 1 от НК) както и в това, че през периода 14.09.2013г. до 26.09.2013г. в гр. Тръстеник и в гр. Троян като пълнолетно лице без да е сключило граждански брак е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст - А. А. Г. от гр. Троян (престъпление по чл. 191 ал. 1 от НК)

Във връзка с горепосочените деяния, Окръжен съд Ловеч е наложил следните наказания:

За Н. И. Г. – едно общо наказание от 3 години лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1, изпълнението е отложено условно си изпитателен срок от пет години.

За Г. В. Т. – едно общо наказание от 3 години лишаване от свобода, които да се изтърпят при първоначален строг режим в затвор

За С.В. И. – наказание от 2 години и 6 месеца лишаване от свобода, които да се изтърпят при първоначален строг режим в затвор

За В. И. И. – наказание от 2 години и 6 месеца лишаване от свобода, които да се изтърпят при първоначален строг режим в затвор

 

Делото в Апелативен съд е образувано по протест на Окръжна прокуратура Ловеч и въззивни жалби от подсъдимите.

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 198/2015 – 11.30 часа

     Подсъдим по процеса е: А. Н. К. (1962г.)

 

С присъда по НОХД 55/2014 г Окръжен съд Велико Търново е признал подсъдимия А. Н. К. за невинен в това, че на 31.03.2008 г. в гр. Велико Търново избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗКПО за финансовата 2007 година на „НИК 2007” ЕООД, представляващи дължим корпоративен данък, като потвърдил неистина в подадена в ТД на НАП – Велико Търново по реда на чл. 92 от ЗКПО годишна данъчна декларация на НИК 2007 ЕООД за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък, като данъчните задължения са в особено големи размери – 46 893, 09 лева.

 На основание чл. 304 от НПК го е оправдал по обвинението на Окръжна прокуратура Велико Търново за извършено престъпление по чл. 255 ал. 3, вр. с. ал. 1 т. 2, пр. 1. от НК.

Делото в Апелативен съд Велико Търново е образувано по протест на Окръжна прокуратура Велико Търново.

 

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела 23 ноември 2015 г.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 294/2015 – 9.00 часа

     Подсъдимa по процеса e: Р.С.А

 

С присъда по НОХД 21/2015 г. Окръжен съд Габрово е признал подсъдимата Р.С.А. за виновна в това, че на 03.05.2014г. в интервала между 4.20 часа и 6.30 часа в Спешно отделение в МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” гр.Габрово  причинила смъртта на П. Г. П. от същия град, поради немарливо изпълнение на задълженията си като дежурен лекар, (правно регламентирана дейност , представляваща източник на повишена опасност), като  не изпълнила предписанията на  подточка 2 от  точка`1.3.2.9.6. и точка 1.3.2.9.7 от Раздел І, глава ІІ  Медицински стандарт „Спешна медицина”, утвърден с Наредба № 45 от 26.08.2010г. , не изпълнила предписанията дадени в  предложение 2,3 и 10 на чл.9 и точки 2 и 3 на ал.4 от чл.10 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в Спешно отделение при МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД-Габрово, за извършване съобразно състоянието на приетия пациент П.С.П пълен преглед и необходимите  минимум изследвания  и в зависимост от резултатите от тях , консултации с тесни специалисти , което довело до неправилна оценка на състоянието  и крайно недостатъчно лечение. Поради това и на основание, чл.123 ал.1 във вр. чл.54 от НК, Р.С.А е осъдена на 2 години лишаване от свобода. На осн. чл.66 ал.1 от НК съдът е отложил изпълнението на така определеното  наказание с изпитателен  срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл.160 във вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК първоинстанционният съд е лишил Р. С. А. от право да упражнява професията „лекар” за срок от шест месеца, от влизане на присъдата в сила.

Делото в Апелативен съд – В. Търново е образувано по въззивна жалба на подсъдимата.

 

Въззивно наказателно от частен характер дело 242/2015 – 9.30 часа

Подсъдим по процеса е Г. А. К.

 

Със свое определение по ЧНД 163/2015 г. Окръжен съд Велико Търново  е ЗАМЕНИЛ неизтърпяната част от наказанието „Пробация” от 6 месеца и 4 дни, (наложено на Г. А. К. със споразумение по НОХД 2518/2014 г. по описа на Районен съд – В. Търново) с наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 месеца и 2 дни при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

Делото в Апелативен съд е образувано по въззивна частна жалба от служебния защитник на подсъдимия.

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 275/2015 – 10.00 часа

Подсъдим по процеса е П. М. К. (1968г.)

 

С присъда по НОХД 203/ 2015 г Окръжен съд Ловеч е признал П. М. К. за виновен в това,  че на 16.03.2015 г., за времето от 09.30 до 10.00 часа, в стая на първия етаж на дом, находящ се в с. Шипково, умишлено умъртвил чрез удушаване баща си  М.К.К. (на 79 г.), намиращ се в безпомощно състояние, вследствие нанесен му побой, като деянието е извършено по особено мъчителен начин за убития, поради което и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, предл. 1, т. 5 и т. 6, предл. 2, във вр.чл. 115 от НК (умишлено убийство на родител, извършено по особено мъчителен начин, докато жертвата е безпомощно състояние) го е осъдил на доживотен затвор, което наказанието е заменено с 25 години лишаване от свобода, които да се изтърпят в условията на строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

Делото в Апелативен съд Велико Търново е образувано по въззивна жалба на подсъдимия, който е останал недоволен от размера на наказанието.

        

Въззивно наказателно от общ характер дело 297/2015 – 10.30 часа

Подсъдими по процеса са: Б. Д. Б. , Р. Г.Б. , М. Б. Б.

 

С присъда по НОХД 1006/2014г. Окръжен съд Плевен е признал за виновни Б. Д. Б., Р. Г. Б. и М. Б. Б. в това, че през периода от 01.01.2007 г. до края на м.12.2011г., в град Плевен, Република България и гр. Бремен, Германия, след като се сговорили предварително държали и използвали повече от два пъти парични средства (Б.Д.Б. – 19 160 евро, Р. Г. Б. – 9 890 евро, М. Б.Б. - 11 380 евро), за които знаели към момента на получаването им, че са придобити чрез престъпления, като повече от два пъти извършили финансови операции (преводи и получаване на парични средства във валута чрез системи за бързи разплащания – Б. Д.Б. – 22 пъти, Р. Г.Б. – 11 пъти, М. Б.Б – 10 пъти).

На основание чл. 253 ал. 4 вр. с. ал. 3, т.2 и т.1, вр. ал. 2 вр. ал. 1. и чл. 54 от НК., ОС Плевен е наложил наказание 7 години лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвор на всеки един от подсъдимите, както и всеки от тях да плати по 100 000 лева глоба в полза на държавата.

Със същата присъда, Б. Д. Б., Р. Г. Б. и М. Б. Б са признати за виновни и в това, че в съучастие помежду си подбудили Е. А. К. към престъпление по чл.290 от НК – да лъжесвидетелства на 17.07.2012 година, по ЧНД №1880/2012 година по описа на Районен съд Плевен, като на основание чл.293, ал.1, вр.чл.20, ал.3 вр. чл.54 им е наложил наказание от по 6 месеца лишаване от свобода при общ режим в затворническо общежитие от открит тип.

На основание чл. 23 ал. 1от НК, ОС Плевен е групирал наложените наказания, като тримата подсъдими са осъдени да изтърпят само по-тежкото от тях, а именно – 7 години лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвор и 100 000 лева глоба в полза на държавата.

Първоинстанционният съд е постановил да се отнеме в полза на държавата на основание чл.253, ал.6 от НК от подсъдимите Б.Д.Б., Р. Г.Б. и М. Б.Б. предмета на престъплението по чл.253, ал.4, вр. с ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.2, вр. с ал.1 от НК - сумата в размер на 79 072,99 лв. представляваща приложените по делото веществени доказателства във вид на пари и златни накити.

Делото в Апелативен съд Велико Търново е образувано по протест на Окръжна прокуратура – Плевен, както и на въззивни жалби от подсъдимите.

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела 16 ноември 2015 г.

 

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 270/2015 – 10.00 часа

     Подсъдими по процеса са: Г. И. Г. (1971г.) и М. Н. Г. (1979г.) 

 

         С присъда по НОХД 487/2015 г. Окръжен съд Плевен е признал подсъдимия Г. И. Г. за виновен в това, че на 27.02.2015 година в село Чомаковци, област Плевен, при условията на опасен рецидив, с цел да набави за себе си имотна облага, принудил Х.З.Г. от с. Чомаковци., чрез заплаха и сила (показване на нож, закана за убийство и нанасяне на удари в лицето), да извърши нещо противно на волята си – да му предаде сумата от 600 лева и с това причинил на З.Г.Ф. /баща на Х.З.Г./ имотна вреда в размер на 600 лева поради което и на основание чл.214, ал.3, т.2, вр. с ал.2, т.1, вр. с ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“а“ и б.“б“, вр. чл.54 от НК (изнудване в условие на опасен рецидив) е осъден на 8 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор.

Със същата присъда, М. Н. Г. е признат за виновен в това, че На 28.02.2015 година в село Чомаковци, област Плевен, при условията на опасен рецидив, с цел да набави за себе си имотна облага, принудил З.Х.З., Х.З.Г., Д.З.Г. и Н.З.Г. (всички от с. Чомаковци), чрез заплахи (показване на нож и закана за убийство), да извършват нещо противно на волята си – да му предадат сумата от 1200 лева и с това причинил на Д.З.Г. имотна вреда в размер на 1000 лева и на Н.З.Г. имотна вреда в размер на 200 лв. На основание чл.214, ал.3, т.2,вр. с ал.2, т.1, вр. с ал.1, вр.чл.29, ал.1, б.“б“ и чл.54 от НК, (изнудване в условие на опасен рецидив) първоинстанционният съд е осъдил М. Н. Г. на  6 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор.

(Делото в Апелативен съд Велико Търново е образувано по протест на Окръжна прокуратура – Плевен и въззивни частни жалби на подсъдимите.)

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 271/2015 – 10.30 часа

Подсъдим по процеса е М. Г. Н. (1979 г.)

 

С присъда по НОХД 18/2014 г. на Окръжен съд Габрово, М. Н. е признат за виновен в това, че на 11.04.2013 г. в района на бензиностанция в гр. Севлиево е държал 99 подправени парични знаци с номинална стойност по 500 евро всяка, поради което и на основание чл. 244 ал. 2, вр. ал. 1 (притежание на подправени парични знаци в големи количества)  е осъден на 3 години лишаване от свобода, които да бъдат изтърпени при първоначален общ режим.

Със същата присъда, М. Н. е признат за виновен и в това, че на 11.04.2013 г. в хола на жилището си в гр. Габрово е държал радиосредство – радиостанция с три антени, фабрично произведено, което излъчва в етера като заглушител на сигналите на мобилните оператори на Република България, без да има за това писмено разрешение – престъпление по чл. 348, б. „а.” от НК (държане без писмено разрешение на радиосредство, излъчващо в етера), за което на М. Н. е наложено наказание от 1 година лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален общ режим, както и да плати 200 лева глоба в полза на държавата.

На основание чл. 23 от НК, Окръжен съд Габрово е определил едно общо измежду двете наказания, а именно 3 години лишаване от свобода, които да бъдат изтърпени в затвор или затворническо общежитие от открит тип при първоначален общ режим и да плати 200 лв глоба в полза на държавата.

 

 (Върховният касационен съд е отменил предишната въззивна присъда на Апелативен съд по делото и го е върнал за ново разглеждане от друг състав на ВТАС.) 

  

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 283/2015 – 11.00 часа

Подсъдим по процеса е Л. А. Л.  (1965г.)

 

         С присъда по НОХД 331/ 2015 г Окръжен съд Русе е признал Л. А. Л. за виновен в това, че на 22.08.2013 год., в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление, на пет пъти, използвал платежен инструмент (кредитна карта), издадена на името на Й.К.А., без съгласието на титуляра, вследствие на което получил сумата от 800 лв., поради което и на основание чл. 249 ал.1, пр.1, вр. с чл. 26 ал.1, чл. 36 и чл. 54 ал.1 от НК (използване на платежен инструмент или данни от платежен инструмент без съгласието на титуляра в условие на продължавано престъпление)го е осъдил на 2 години и 6 месеца лишаване от свобода. На основание чл. 66 ал. 1 наказанието е отложено условно с изпитателен срок от 4 години. Със същата присъда, Л. А. Л. е осъден и да заплати 1600 лева глоба на държавата.

(Делото в Апелативен съд е образувано по подадена въззивна жалба на подсъдимия)

        

Въззивно наказателно от общ характер дело 176/2015 – 11.30 часа

Подсъдими по процеса са: И. М К. (1979г) , Д. А.И (1982г.), К. Е. Г. (               1953г.), И. Д. Б. (1988г.) и Г. Н. Н. (1987г.)

 

     С присъда по НОХД 167/2013 г. Окръжен съд Русе е признал подсъдимите И. М. К, Б. Б. К (1982г.), Д. А. И, К. Е. Г. като извършители и И. Д. Б. и Г. Н. Н. като помагачи за виновни в това, че за периода от 18 до 19.02.2012 г. в гр. Русе и гр. Варна, след предварителен сговор, с цел да набавят за себе си имотна облага, възбудили  и подържали у П. С. П. от Русе заблуждение, че той, съпругата му и дъщеря му са призовани от дежурен прокурор да се явят в Окръжна прокуратура Варна, за да им бъде повдигнато обвинение за пране на пари, ще бъдат арестувани и  ще им бъде отнето имущество, като прокурора може да оправи нещата срещу сумата 200 000 евро, които трябва мъжът да плати. По този начин му причинили имотна вреда в размер на 200 000 лева, като измамата е извършена от повече от две лица, сговорили се предварително и представили се като длъжностни лица – прокурори. (престъпление по чл. 211, пр. 1, вр. с чл. 210 ал. 1. т. 1 и т. 2., вр. чл. 209 ал 1. от НК – измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай)

 Признати са за виновни и за това, че за времето от 21.02 до 13.03. 2012 г. с цел да принудят П С П да се разпореди с вещи – да плати 60 000 евро, го заплашили, че ако не плати исканата сума  има опасност на дъщеря му да подхвърлят наркотици и да бъде арестувана и с това му причинили имуществена вреди в размер на 3 000 евро. (престъпление по чл. 213а ал. 3, т.2, вр. ал. 2, т.4, вр. ал. 1. от НК – изнудване, при което са причинени значителни имуществени вреди)

Първоинстанционният съд е осъдил:

 И. М. К  на 3 години лишаване от свобода, като на основание чл 66 НК е отложил изпълнението за срок от пет години, глоба в размер на 6 000 лв.  и конфискация на имущество.

Б. Б. К. - на 2 години лишаване от свобода, като на основание чл 66 НК е отложил изпълнението за срок от пет години, глоба в размер на 5 000 лв  и конфискация на имущество. (Влязла в сила)

Д. А. И - на 3  години лишаване от свобода, като на основание чл 66 НК е отложил изпълнението за срок от пет години  и глоба в размер на 5 000 лв.

К. Е. Г. - на 3  години лишаване от свобода, като на основание чл 66 НК е отложил изпълнението за срок от пет години,  глоба в размер на 5 000 лв конфискация на имущество.

И. Д. Б. и Г. Н. Н. –на по 2  години и 6 месеца  лишаване от свобода, като на основание чл 66 НК е отложил изпълнението за срок от пет години  и глоба в размер на по 5 000 лв.

 

         (След протест на прокурора и въззивни жалби на четирима от подсъдимите,  е образувано ВНОХД 276/2014 в Апелативен съд Велико Търново. С решение от 14.01.2015 г., ВТАС е потвърдил присъдата на ОС-Русе, като е изменил само частта, отнасяща се до времето за което подсъдимите са били с наложена мярка за неотклонение „задържане под стража” и/или „домашен арест. По отношение на Б. Б. К. присъдата е влязла в сила. По отношение на останалите петима подсъдими, присъдата е отменена от Върховния касационен съд и делото е върнато за разглеждане от нов състав на Апелативен съд Велико Търново.)

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела 9 ноември 2015 г.

Въззивно наказателно от общ характер дело 259/2015 – 10.30 часа              Подсъдими по процеса са: М. С. Й. (1973г.), К. С. Й. (1987г.), М. А. С           (1972г.)., И. А. С. (1973г.) и  Ю. А. С. (1970г.)

 

         С присъда по НОХД 1026/2014 г. Окръжен съд Плевен е признал подсъдимите М. С. Й., К. С. Й. и Ю. А. С. за виновни в това, че на 17.02.2011 година в местност край град Плевен, при условията на опасен рецидив, в съучастие помежду си, отнели чужди движими вещи, (дебитна карта, два мобилни телефона, две СИМ-карти и огнестрелно оръжие с неустановена марка и модел, калибър 7.65мм ), всички вещи на обща стойност 154 лева от владението на собственика Л. Н. Ц. от гр. Плевен с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила и грабежът е придружен с убийството на Л. Н. Ц. На основание  чл.199, ал.2, т.2, предл. 1, вр. с ал.1, т.4, вр. с чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.29, ал.1, б. „б" вр. чл.54 от НК, първоинстанционният съд е осъдил тримата на ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР при първоначален специален режим.

Със същата присъда, Окръжен съд Плевен е признал подсъдимите И. А. С. и М. А. С. за виновни в това, че на 17.02.2011 година в местност край град Плевен, в съучастие помежду си и с подсъдимите М. С. Й., К. С. Й. и Ю. А. С., отнели чужди движими вещи, (дебитна карта, два мобилни телефона, две СИМ-карти и огнестрелно оръжие с неустановена марка и модел, калибър 7.65мм ), всички вещи на обща стойност 154 лева от владението на собственика Л. Н. Ц. от гр. Плевен с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила и грабежът е придружен с убийството на Л. Н. Ц.

На основание чл.199, ал.2, т.2, вр. с чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 вр. чл.54 от НК, И. С. А. е осъден на 18 години лишаване от свобода, а М. С. А. – на 20 години лишаване от свобода, които да изтърпят при първоначален строг режим.

Окръжен съд Плевен е осъдил петимата подсъдими да платят солидарно помежду си по 50 000 лева обезщетение за причинени неимуществени вреди на частните обвинители и граждански ищци В. П. Ц. и Д. Л. Ц. със законната лихва.

Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по протест на Окръжна прокуратура – Плевен и въззивни частни жалби на осъдените лица.

 

     Въззивно наказателно от общ характер дело 258/2015 – 11.00 часа       Подсъдим по процеса е Т. Д. И. (1982г.)

 

         С присъда по НОХД 760/2014 г. Окръжен съд Плевен е признал подсъдимия Т. Д. И. за виновен  в това, че , че на 02. 02. 2013 г. около 01.00 часа край гр. Плевен в местността „Кожухарска чешма”, в съучастие като извършител с неустановено по делото лице, направил опит умишлено да умъртви Е. Ш. Б. като опитът е останал недовършен поради независещи от дееца причини - престъпление по чл. 115 от НК. във връзка с. чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1 от НК. На основание чл. 54 от НК, подсъдимият е осъден на десет години лишаване от свобода.

Със същата присъда първоинстанционният съд е признал Т. Д. И. за виновен и в това, че на 02. 02. 2013 г. около 01.00 ч. край гр. Плевен в местността „Кожухарска чешма”, запалил сграда – вилна постройка на стойност 12 991, 09 лева, в едно с имущество на стойност 2 248, 75 лева, собственост на Е. Ш. И., поради което и на основание чл. 330, ал. 1, предл. 1 и 8, вр. чл. 54 от НК го е осъдил на четири години лишаване от свобода.

На основание чл. 23 от НК, съдът е групирал така наложените наказания, като е определил за изтърпяване най-тежкото от тях, а именно 10 години лишаване от свобода, които да се изтърпят в затвор при първоначален строг режим.

Делото в Апелативен съд е образувано по жалба от защитника на подсъдимия.

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 167/2015 – 11.30 часа

Подсъдим по процеса е Х. С.С. (1988г.)

 

С присъда по НОХД 418/ 2014 г Окръжен съд Велико Търново е признал подсъдимия Х. С.С. за виновен в това, че на 24.04.2014 г., около 01,40 часа, на път III-514 при км. 38+700 - между гр. Горна Оряховица и гр. Долна Оряховица, при управление на МПС - товарен автомобил „Ситроен Джъмпер”, нарушил правилата за движение по пътищата, регламентирани в чл. 20, ал. 2 от ЗДвП, вследствие на което  блъснал С.З.С. и по непредпазливост причинил смъртта му. На основание чл. 343, ал. 1,б. „В”, във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 2 от ЗДвП, във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК първоинстанционният съд му наложил наказание 2 години лишаване от свобода. На основание чл. 66 от НК Окръжен съд Велико Търново е отложил изпълнението на наложеното наказание за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл. 343г от НК подсъдимият е лишен от право да управлява МПС за срок от две години.

Делото в Апелативен съд е образувано по жалби от защитниците на подсъдимия.

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 134/2015 – 12.00 часа

Подсъдим по процеса е П.А.М.

 

С присъда по НОХД 52/2015 Окръжен съд Русе е признал подсъдимия П.А.М. за виновен в това, че през периода 24.03.2014г. – 28.03.2014г. в гр. Русе,  при управление на МПС – л.а. „Хонда Сивик”, нарушил правилата за движение по пътищата по чл. 20, ал. 2 от ЗДвП и по непредпазливост причинил смърт на Р.Й.Ц., като след деянието направил всичко, зависещо от него за оказване помощ на пострадалия. На основание чл. 303 ал. 2 от НПК и чл. 343а, ал.1, б.”б”, вр. с чл.343, ал.1, б.”в” във вр. с чл.342, ал.1 от НК и чл. 343г вр. чл. 37 т. 7 от НК, първоинстанционният съд го е осъдил на наказания лишаване от свобода за срок от 2 години, както и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 години. На основание чл. 66 ал. 1 от НК Окръжен съд Русе е отложил изтърпяването на наказанието лишаване от свобода за изпитателен срок от три години. 

Делото в Апелативен съд е образувано по въззивна жалба на подсъдимия.