СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Ловеч, за 2016 г.

 

 Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 11 от 9.02.2016 г.

 Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

 

 СПИСЪК

 

 на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Ловеч, за 2016 г.

 

1. Клас „Криминалистични експертизи“

 

 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

 Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопични, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Инж. Слави Станев Стефанов, образование висше, специалност: металургия на цветните метали; квалификация: дактилоскопични, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Инж. Славко Цандев Печков, образование висше, специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопични, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Милко Цочев Карадочев, образование висше, специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопични, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Огнян Цветанов Василев, образование висше, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопични, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Георги Илиев Александров, образование висше, специалност: биология; квалификация: дактилоскопични, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Ваньо Тодоров Бочев, образование висше, специалност: организация на производството и управление в промишлеността.

1.2. Трасологични експертизи

 Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Инж. Слави Станев Стефанов, образование висше, специалност: металургия на цветните метали; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Инж. Славко Цандев Печков, образование висше, специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Милко Цочев Карадочев, образование висше, специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Огнян Цветанов Василев, образование висше, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Георги Илиев Александров, образование висше, специалност: биология; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Ваньо Тодоров Бочев, образование висше, специалност: организация на производството и управление в промишлеността.

1.3. Съдебно-балистични експертизи

 Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Инж. Слави Станев Стефанов, образование висше, специалност: металургия на цветните метали; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Инж. Славко Цандев Печков, образование висше, специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Милко Цочев Карадочев, образование висше, специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Огнян Цветанов Василев, образование висше, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Георги Илиев Александров, образование висше, специалност: биология; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Ваньо Тодоров Бочев, образование висше, специалност: организация на производството и управление в промишлеността.

1.4. Биометрични криминалистични експертизи

 Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и електрохимични нива; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Инж. Слави Станев Стефанов, образование висше, специалност: металургия на цветните метали; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Инж. Славко Цандев Печков, образование висше, специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Милко Цочев Карадочев, образование висше, специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Огнян Цветанов Василев, образование висше, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Георги Илиев Александров, образование висше, специалност: биология; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.

 Ваньо Тодоров Бочев, образование висше, специалност: организация на производството и управление в промишлеността.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

 

 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп

Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, образование висше, специалност: съдебна медицина.

 2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди

 Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, образование висше, специалност: съдебна медицина.

 Д-р Пламен Цветанов Цветков, образование висше, специалност: патологоанатомия.

 Д-р Магдалена Христова Джикова, образование висше, специалност: акушерство и гинекология.

 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

 Д-р Магдалена Христова Джикова, образование висше, специалност: акушерство и гинекология.

 2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

 Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, образование висше, специалност: съдебна медицина.

 Д-р Магдалена Христова Джикова, образование висше, специалност: акушерство и гинекология.

 Д-р Румяна Костова Льоскова, образование висше, специалност: урология.

 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

 Д-р Иво Петров Петракиев, образование висше, специалност: акушерство и гинекология.

 3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

 

 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

 Д-р Митко Стоянов Митев, образование висше, специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.

 Д-р Петър Найденов Велков, образование висше, специалност: психиатрия.

 Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева, образование висше, специалност: психиатрия.

 Д-р Пеньо Василев Пенев, образование висше, специалност: психиатрия.

 Д-р Катя Иванова Едрева, образование висше, специалност: психиатрия; квалификация: основи на съдебната психиатрия.

 Д-р Велислава Мартинова Ангелова, образование висше, специалност: психиатрия.

 Д-р Венелин Иванов Иванов, образование висше, специалност: психиатрия.

 Д-р Цветомира Петкова Стоянова, образование висше, специалност: психиатрия.

Д-р Борислав Игнатов Игнев, образование висше, специалност: психиатрия; квалификация: проблеми на съдебно-психиатричната и съдебно-психологичната експертиза, личностна психодиагностика, клинична електроенцефалография.

 Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, образование висше, специалност: психиатрия.

 Д-р Сергей Божинов Петков, образование висше, специалност: психиатрия.

 Д-р Тотю Иванов Нешков, образование висше, специалност: психиатрия; разрешение за достъп до квалифицирана информация.

 3.2. Съдебно-психологична експертиза

 Д-р Ирина Николаева Иванова, образование висше, специалност: психология; квалификация по основи на съдебно-психологичната експертиза.

 Д-р Мила Маринова Димитрова, образование висше, специалност: психология.

 Д-р Христо Тодоров Недев, образование висше, специалност: психология.

 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

 Д-р Митко Стоянов Митев, образование висше, специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.

 Д-р Петър Найденов Велков, образование висше, специалност: психиатрия.

 Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева, образование висше, специалност: психиатрия.

 Д-р Пеньо Василев Пенев, образование висше, специалност: психиатрия.

 Д-р Катя Иванова Едрева, образование висше, специалност: психиатрия; квалификация: основи на съдебната психиатрия.

 Д-р Велислава Мартинова Ангелова, образование висше, специалност: психиатрия.

 Д-р Венелин Иванов Иванов, образование висше, специалност: психиатрия.

 Д-р Цветомира Петкова Стоянова, образование висше, специалност: психиатрия.

Д-р Борислав Игнатов Игнев, образование висше, специалност: психиатрия; квалификация: проблеми на съдебно-психиатричната и съдебно-психологичната експертиза, личностна психодиагностика, клинична електроенцефалография.

 Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, образование висше, специалност: психиатрия.

 Д-р Сергей Божинов Петков, образование висше, специалност: психиатрия.

 Д-р Тотю Иванов Нешков, образование висше, специалност: психиатрия; разрешение за достъп до квалифицирана информация.

 Д-р Ирина Николаева Иванова, образование висше, специалност: психология; квалификация по основи на съдебно-психологичната експертиза.

 Д-р Мила Маринова Димитрова, образование висше, специалност: психология.

 Д-р Христо Тодоров Недев, образование висше, специалност: психология.

 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

 Д-р Митко Стоянов Митев, образование висше, специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.

 Д-р Петър Найденов Велков, образование висше, специалност: психиатрия.

 Д-р Пламен Цветанов Цветков, образование висше, специалност: патологоанатомия.

 Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева, образование висше, специалност: психиатрия.

 Д-р Пеньо Василев Пенев, образование висше, специалност: психиатрия.

 Д-р Катя Иванова Едрева, образование висше, специалност: психиатрия; квалификация: основи на съдебната психиатрия.

 Д-р Велислава Мартинова Ангелова, образование висше, специалност: психиатрия.

 Д-р Венелин Иванов Иванов, образование висше, специалност: психиатрия.

 Д-р Цветомира Петкова Стоянова, образование висше, специалност: психиатрия.

Д-р Борислав Игнатов Игнев, образование висше, специалност: психиатрия; квалификация: проблеми на съдебно-психиатричната и съдебно-психологичната експертиза, личностна психодиагностика, клинична електроенцефалография.

 Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, образование висше, специалност: психиатрия.

 Д-р Сергей Божинов Петков, образование висше, специалност: психиатрия.

 Д-р Тотю Иванов Нешков, образование висше, специалност: психиатрия; разрешение за достъп до квалифицирана информация.

 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

 

 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

 Стойна Иванова Цочева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

 Милка Борисова Николова, образование висше, специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.

 Румянка Николова Петкова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

 Дафинка Христова Кисова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

 Христо Георгиев Конов, образование висше, специалност: икономика и управление на селското стопанство; финанси и кредит.

 Ралица Иванова Вълева, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

 Христо Иванов Христов, образование висше, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.

 Светла Георгиева Борисова, образование висше, специалност: маркетинг и мениджмънт.

 Николина Павлова Русева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.

 Наталия Тодорова Ангелова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.

 Стефан Иванов Вълков, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

 Росица Севдалинова Мацева, образование висше, специалност: счетоводство и контрол; квалификация: експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

 Петко Николов Радев, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.

 Радослав Михайлов Христов, образование висше, специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.

 Трифонка Йонкова Велева, образование висше, специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.

 Лили Блажева Ангелова, образование висше, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.

 Нанка Георгиева Борджукова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

 Соня Стоянова Йотова, образование висше, специалност: икономика и управление на селското стопанство.

 Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше, специалност: застрахователно и социално дело, квалификация: счетоводство и одит.

 Анелия Трифонова Стоянова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

 Цанко Найденов Спасовски, образование висше, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.

 Васил Георгиев Стефанов, образование висше, специалност: икономист; оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

Геновева Петкова Николова, образование висше, специалност: финанси и кредит.

Мариета Григорова Младенова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, електроинженер.

Сребрина Василева Тотева, образование висше, специалност: икономика и управление на селското стопанство.

 Веска Петрова Стойчева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

 Пламен Маринов Вълев, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

 Мария Бончева Йорданова, образование висше, специалност: аграрна икономика.

 Фаня Георгиева Гечева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

Анита Мирославова Денчева, образование висше, специалност: финанси.

 Иван Николов Николов, образование висше, специалност икономика на промишлеността.

 Цветомира Иванова Иванова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

 Стелиан Пенчев Шамов, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

 Боряна Стоянова Ботева, образование висше, специалност: финанси и полевъдство – инженер-агроном.

 Димитър Георгиев Прокопиев, образование висше; специалност: финанси.

 Милена Петкова Иванова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, банки и банково дело.

 Христина Христова Димитрова, образование висше, специалност: финанси и кредит.

 Румяна Трифонова Христова, образование висше, специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.

 Росица Николаева Ангелова, образование висше, специалност: финанси.

 Петя Велева Данаилова образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

 Наталия Димитрова Шаллиева, образование висше, специалност: макроикономика, квалификация: счетоводна отчетност.

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

 Стойна Иванова Цочева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

 Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.

 Наталия Тодорова Ангелова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.

 Николина Павлова Русева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.

 Румянка Николова Петкова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

 Дафинка Христова Кисова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

 Христо Георгиев Конов, образование висше, специалност: икономика и управление на селското стопанство; финанси и кредит.

 Ралица Иванова Вълева, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

 Христо Иванов Христов, образование висше, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.

 Светла Георгиева Борисова, образование висше, специалност: маркетинг и мениджмънт.

 Милка Борисова Николова, образование висше, специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.

 Росица Севдалинова Мацева, образование висше, специалност: счетоводство и контрол; квалификация: експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

 Стефан Иванов Вълков, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

 Петко Николов Радев, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.

 Радослав Михайлов Христов, образование висше, специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.

 Трифонка Йонкова Велева, образование висше, специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.

 Лили Блажева Ангелова, образование висше, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.

 Нанка Георгиева Борджукова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

 Соня Стоянова Йотова, образование висше, специалност: икономика и управление на селското стопанство.

 Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше, специалност: застрахователно и социално дело, квалификация: счетоводство и одит.

 Цанко Найденов Спасовски, образование висше, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.

 Васил Георгиев Стефанов, образование висше, специалност: икономист; оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

 Геновева Петкова Николова, образование висше, специалност: финанси и кредит.

Мариета Григорова Младенова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, електроинженер.

 Сребрина Василева Тотева, образование висше, специалност: икономика и управление на селското стопанство.

 Веска Петрова Стойчева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

 Пламен Маринов Вълев, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

 Мария Бончева Йорданова, образование висше, специалност: аграрна икономика.

 Фаня Георгиева Гечева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

Анита Мирославова Денчева, образование висше, специалност: финанси.

 Иван Николов Николов, образование висше, специалност: икономика на промишлеността.

 Цветомира Иванова Иванова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

 Стелиан Пенчев Шамов, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

 Боряна Стоянова Ботева, образование висше, специалност: финанси и полевъдство – инженер-агроном.

 Димитър Георгиев Прокопиев, образование висше; специалност: финанси.

 Милена Петкова Иванова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, банки и банково дело.

 Христина Христова Димитрова, образование висше, специалност: финанси и кредит.

 Румяна Трифонова Христова, образование висше, специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.

 Росица Николаева Ангелова, образование висше, специалност: финанси.

 Петя Велева Данаилова образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

 4.3. Съдебно-стокова експертиза

 Стойна Иванова Цочева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

 Милка Борисова Николова, образование висше, специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.

 Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.

 Ралица Иванова Вълева, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

 Румянка Николова Петкова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

 Христо Иванов Христов, образование висше, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.

 Наталия Тодорова Ангелова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.

 Росица Севдалинова Мацева, образование висше, специалност: счетоводство и контрол; квалификация: експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

 Петко Николов Радев, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.

 Радослав Михайлов Христов, образование висше, специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.

 Трифонка Йонкова Велева, образование висше, специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.

 Лили Блажева Ангелова, образование висше, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.

 Нанка Георгиева Борджукова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

 Соня Стоянова Йотова, образование висше, специалност: икономика и управление на селското стопанство.

 Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше, специалност: застрахователно и социално дело, квалификация: счетоводство и одит.

 Цанко Найденов Спасовски, образование висше, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.

 Васил Георгиев Стефанов, образование висше, специалност: икономист; оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

Пламен Василев Николов, образование висше, специалност: организация на производството и управление в промишлеността, квалификация икономист.

Геновева Петкова Николова, образование висше, специалност: финанси и кредит.

 Мариета Григорова Младенова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, електроинженер.

Сребрина Василева Тотева, образование висше, специалност: икономика и управление на селското стопанство.

 Веска Петрова Стойчева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

 Пламен Маринов Вълев, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.

 Мария Бончева Йорданова, образование висше, специалност: аграрна икономика.

Анита Мирославова Денчева, образование висше, специалност: финанси.

 Иван Николов Николов, образование висше, специалност: икономика на промишлеността.

 Цветомира Иванова Иванова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

 Стелиан Пенчев Шамов, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

 Боряна Стоянова Ботева, образование висше, специалност: финанси и полевъдство – инженер-агроном.

Димитър Георгиев Прокопиев, образование висше; специалност: финанси.

 Милена Петкова Иванова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, банки и банково дело.

 Христина Христова Димитрова, образование висше, специалност: финанси и кредит.

 Румяна Трифонова Христова, образование висше, специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.

 Росица Николаева Ангелова, образование висше, специалност: финанси.

 Петя Велева Данаилова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.

 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

 

 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

 Инж. Евгения Гатева Минкова, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти.

 Инж. Костадин Тодоров Костадинов, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.

 Инж. Мария Тодорова Коларова-Пърликова, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.

 Инж. Невена Борисова Йотова, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.

 Инж. Стефан Луканов Големански, образование висше, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.

 Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.

 Инж. Антоанета Иванова Хинова, образование висше, специалност: електронна техника.

 Инж. Николай Събев Колев, образование висше, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.

 Инж. Веско Христов Ангелов, образование висше, специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.

 Инж. Иван Георгиев Цанков, образование висше, специалност: транспортна техника и технологии; оценител на машини, съоръжения и недвижими имоти.

 Инж. Жени Георгиева Йочкова, образование висше, специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.

 Инж. Румен Митков Минчев, образование висше, специалност: машинен инженер; оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.

 Инж. Енчо Тодоров Енев, образование висше, специалност: двигатели с вътрешно горене.

 Инж. Евелина Василева Петрова, образование висше, специалност: хидравлика и пневматика; квалификация: обекти и съоръжения за природен газ.

 Инж. Стефан Денчев Попов, образование висше, специалност: машинен инженер и оценител на машини и съоръжения.

 Инж. Стефан Маринов Биков, образование висше, специалност: електрификация на селското стопанство; оценител на машини и съоръжения.

 Инж. Боряна Величкова Василева, образование висше, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.

 Инж. Спаска Тодорова Ангелова, образование висше, специалност: В и К, екология.

 Инж. Вълко Василев Присадашки, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.

 Инж. Павлин Иванов Мошев, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.

 Инж. Данаил Михов Димовски, образование висше, специалност: транспортна техника и технологии.

 Арх. Даринка Иванова Костадинова, образование висше, специалност: архитектура.

 Инж. Ангелинка Иванова Събева, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.

 Инж. Детелин Димитров Събев, образование висше; специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.

 5.2. Съдебна автотехническа експертиза

 Инж. Николай Събев Колев, образование висше, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.

 Инж. Веско Христов Ангелов, образование висше, специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.

 Инж. Иван Георгиев Цанков, образование висше, специалност: транспортна техника и технологии; оценител на машини, съоръжения и недвижими имоти.

 Инж. Румен Митков Минчев, образование висше, специалност: машинен инженер; оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.

 Инж. Енчо Тодоров Енев, образование висше, специалност: двигатели с вътрешно горене.

 Инж. Владимир Николаев Бочев, образование висше, специалност: ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, технология и управление на транспорта.

 Инж. Данаил Михов Димовски, образование висше, специалност: транспортна техника и технологии.

 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

 Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.

 Инж. Евелина Василева Петрова, образование висше, специалност: хидравлика и пневматика; квалификация: обекти и съоръжения за природен газ.

 Инж. Данаил Митев Ампов, образование висше, специалност: механична технология на дървесината.

 Инж. Кръстю Иванов Стефанов, образование висше, специалност: горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд.

 Инж. Илиян Вълчев Хинков, образование висше, специалност: горско стопанство.

 Инж. Данаил Михов Димовски, образование висше, специалност: транспортна техника и технологии.

 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

 Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.

 Данаил Райков Данов, образование висше, специалност: информатика.

 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

 Арх. Цветана Димитрова Ковачева, образование висше, специалност: архитектура.

 Арх. Юлияна Иванова Агушува, образование висше, специалност: архитектура.

 Инж. Евгения Гатева Минкова, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти.

 Инж. Спаска Тодорова Ангелова, образование висше, специалност: В и К, екология.

 Инж. Костадин Тодоров Костадинов, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.

 Инж. Мария Тодорова Коларова-Пърликова, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.

 Инж. Невена Борисова Йотова, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.

 Инж. Стефан Луканов Големански, образование висше, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.

 Веселина Атанасова Милева, образование средно специално, специалност: строителство и архитектура.

 Афродита Иванова Доневска, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.

 Инж. Атанас Иванов Атанасов, образование висше, специалност: пътно строителство.

 Инж. Жени Георгиева Йочкова, образование висше, специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.

 Инж. Венцислав Христов Йотов, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство; квалификация: организация и планиране на инвестиционния процес.

 Инж. Пенка Ангелова Василева, образование висше, специалност: земеустройство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

 Инж. Ерма Зашева Северинова, образование висше, специалност: маркшайдерство и геодезия.

 Инж. Боряна Величкова Василева, образование висше, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.

 Инж. Вълко Василев Присадашки, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.

 Инж. Павлин Иванов Мошев, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.

 Арх. Камелия Николаева Кънчева-Георгиева, образование висше, специалност: архитектура.

 Арх. Даринка Иванова Костадинова, образование висше; специалност: архитектура.

 Инж. Ангелинка Иванова Събева, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.

 Инж. Детелин Димитров Събев, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.

 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза

 Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.

 Инж. Антоанета Иванова Хинова, образование висше, специалност: електронна техника.

 6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

 

 6.1. Съдебно-зоологическа експертиза

 Георги Тодоров Тотев, образование висше, специалност: зооинженерство.

 7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

 

 7.1. Съдебно-химическа експертиза

 Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше; специалност: химични технологии.

 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

 Васко Христов Наков, образование висше, специалност: фармация.

 Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше, специалност: химични технологии.

 8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

 

 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

 Д-р Росен Стефанов Федерчев, образование висше, специалност: ветеринарна медицина.

 Д-р Феодор Стефанов Вацов, образование висше, специалност: ветеринарна медицина.

 8.2. Съдебна агротехническа експертиза

 Милена Стоянова Йорданова, образование висше, специалност: агроном-полевъд, оценител на селскостопански земи и горски масиви.

 Миглена Цанева Хаджийска, образование висше, специалност: зооинженер.

 Боряна Стоянова Ботева, образование висше, специалност: финанси и полевъдство – инженер-агроном.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

 

 Тодор Колев Иванов, образование попувисше, специалност: трудово обучение и рисуване.

 10. Клас „Оценителни експертизи“

 

 Инж. Йоана Гергова Хинкова, образование висше, специалност: горско стопанство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; маркиране на подлежащи на сеч дървета, събиране и добив на семена, изработване на задания и лесоустройствени проекти, оценка на гори и земи от горския фонд.

 Инж. Жени Георгиева Йочкова, образование висше, специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.

 Инж. Румен Митков Минчев, образование висше, специалност: машинен инженер; оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.

 Петко Николов Радев, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.

 Инж. Пенка Ангелова Василева, образование висше, специалност: земеустройство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

 Цанко Найденов Спасовски, образование висше, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.

 Инж. Стефан Денчев Попов, образование висше, специалност: машинен инженер и оценител на машини и съоръжения.

 Наталия Пенкова Христова, образование висше, специалност: българска филология.

 Васил Георгиев Стефанов, образование висше, специалност: икономист; оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

Инж. Павлин Иванов Мошев, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.

 Милена Стоянова Йорданова, образование висше, специалност: агроном-полевъд, оценител на селскостопански земи и горски масиви.

 Инж. Стефан Маринов Биков, образование висше, специалност: електрификация на селското стопанство; оценител на машини и съоръжения.

 Инж. Кръстю Иванов Стефанов, образование висше, специалност: горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд.

 Инж. Веско Христов Ангелов, образование висше, специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.

 Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше, специалност: социално и застрахователно дело; химични технологии; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.