СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Русе, за 2016 г.

 

 Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.

 Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

 

 СПИСЪК

 

 на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Русе, за 2016 г.

 

І. Клас „Криминалистични експертизи“

 

 1.1. Криминалистични експертизи за писмени доказателства

 Николай Йорданов Москов, криминалист.

 Недялко Георгиев Йорданов, експерт-криминалист.

 1.2. Трасологични експертизи

 Иван Йорданов Петров, криминалист.

 Недялко Георгиев Йорданов, експерт-криминалист.

 1.3. Съдебно-балистични експертизи

 Иван Йорданов Петров, криминалист.

 Недялко Георгиев Йорданов, експерт-криминалист.

 1.4. Дактилоскопични експертизи

 1.5. Биометрични криминалистични експертизи

 Николай Йорданов Москов, почеркови експертизи.

 Недялко Георгиев Йорданов, експерт-криминалист.

 ІІ. Клас „Съдебномедицински експертизи“

 

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп

 Иван Христов Стоянов, съдебномедицински експерт.

 Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.

 2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди

 Иван Христов Стоянов, съдебномедицински експерт.

 Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.

2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

 Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.

 Иван Христов Стоянов, съдебномедицински експерт.

 Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик.

 Николай Гинчев Тюфекчиев, микробиология и биохимия.

 Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.

 2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

 Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.

 Иван Христов Стоянов, съдебномедицински експерт.

 Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик.

 Николай Гинчев Тюфекчиев, микробиология и биохимия.

 Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.

 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

 Иван Христов Стоянов, съдебномедицински експерт.

 Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.

 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

 Ервин Арманд Чакърян, стоматолог.

 Иван Христов Стоянов, съдебномедицински експерт.

 Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.

 Юлия Борисова Георгиева, стоматолог.

 ІІІ. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

 

 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

 Людмил Борисов Георгиев, психиатър.

 Любка Цонева Мандева-Милчева, психиатър.

 Марийка Михайлова Димитрова, психиатър.

Николина Станчева Ангелова-Барболова, психиатър.

 Росица Кръстева Церовска, психиатър.

 Стела Николаева Дянкова, психиатър.

 Соня Василева Трубачова-Георгиева, психиатър.

 3.2. Съдебно-психологична експертиза

 Ана Йорданова Анчева, психолог.

 Ивелина Людмилова Механджиева, психолог.

Ивелина Любомирова Димитрова, психолог.

 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

 Ваня Маркова Динева, психолог.

Ивелина Людмилова Механджиева, психолог.

 Ивелина Любомирова Димитрова, психолог.

 Станислав Иванов Иванов, психиатър.

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

 ІV. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

 

 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

 Аделина Костова Атанасова, икономист-счетоводител.

Албена Младенова Илиева, счетоводство и контрол.

 Александър Минчев Цонев, икономист-счетоводител.

Андрей Стефанов Стефанов, икономист-счетоводител.

Боряна Петрова Джумалийски, икономист.

 Васил Тодоров Петров, икономист-счетоводител.

Валентина Иванова Калева, икономист-счетоводител.

Ваня Донева Цветанова, икономист-счетоводител.

Галина Атанасова Ангелов, икономист-счетоводител.

Гергана Стефанова Йовчева, икономист-счетоводител.

Детелина Иванова Ачева, икономист-счетоводител.

Десислава Тодорова Георгиева, икономист-счетоводител.

Десислава Сашева Моллова, икономист-счетоводител.

Димитър Неделчев Костадинов, икономист-счетоводител.

Димитринка Стоянова Минева – аграрикономист.

 Елена Николаевна Постникова-Върбанова, икономист.

 Евгений Минчев Маринов, икономист-счетоводител, застраховател.

Жулиета Йорданова Тодорова, икономист-счетоводител.

Здравка Иванова Борисова- Андреева, икономист-счетоводител.

Ирена Николова Колева, счетоводна отчетност.

 Ира Иванова Александрова, икономист.

Йорданка Добрева Метева, счетоводител-икономист.

 Красимир Тодоров Григоров, икономист-финансист.

 Любка Димова Симеонова, икономист-счетоводител.

Любомир Цветков Йотов, икономист – международни икономически отношения.

Мадлена Любомирова Минчева, икономист по счетоводство и финанси.

 Мариана Димитрова Петрова, икономист.

 Мариана Йорданова Ангелова, икономист.

 Мартин Иванов Маринов, счетоводител.

Недка Минчева Белева, икономист-счетоводител.

Николай Станимиров Боляров, икономист-счетоводител.

Петър Йорданов Маринов, счетоводство и контрол.

Пенка Тодорова Димитрова, икономист-счетоводител.

Пенчо Ганев Пенев, икономист-счетоводител.

Рени Ботева Крумова, икономист-счетоводител.

Рафаил Антонов Арабаджийски, икономист – застраховател обществено осигуряване.

 Румен Чиприянов Януаров, икономист.

 Ралица Минчева Дионисиева, икономист-финансист.

 Стефанка Илиева Копанкова, икономист-счетоводител.

Стефана Лазарова Кючукова, икономист-счетоводител.

Стефка Маргаритова Илиева, икономист-счетоводител.

Стефан Тодоров Кожухаров, икономист по аграрно-промишлено производство.

 Силвия Новкова Андреева, икономист-счетоводител.

Стефанка Тодорова Николова, икономист.

 Снежа Кирилова Сотирова, икономист-осигурител, оценител на недвижими имоти.

 Светла Стоянова Николаева, икономист-счетоводител.

Светлана Тодорова Христозова, икономист.

 Татяна Димитрова Стефанова, икономист.

 Таня Иванова Стоянова, икономист-счетоводител.

Юлия Радкова Тодорова, икономист-счетоводител.

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

 Ангел Иванов Порожанов, икономист-счетоводител.

Андрей Стефанов Стефанов, икономист-счетоводител.

Боряна Петрова Джумалийски, икономист.

 Венелин Димитров Неделчев, икономист.

 Десислава Тодорова Георгиева, икономист-счетоводител.

Детелина Иванова Ачева, икономист-счетоводител.

Евгени Йорданов Бончев, икономист – икономика на туризма.

 Елена Николаевна Постникова-Върбанова, икономист.

 Евгений Минчев Маринов, икономист-счетоводител, застраховател.

Жулиета Йорданова Тодорова, икономист-счетоводител.

Здравка Иванова Борисова-Андреева, икономист-счетоводител.

Ира Иванова Александрова, икономист.

 Красимир Тодоров Григоров, икономист-финансист.

 Красимира Николова Мицова, икономист.

Любка Димова Симеонова, икономист-счетоводител.

Любомир Цветков Йотов, икономист – международни икономически отношения.

 Марийка Василева Атанасова, икономист-счетоводител.

Мариана Йорданова Ангелова, икономист.

 Мартин Иванов Маринов, счетоводител.

Недка Минчева Белева, икономист-счетоводител.

Никола Михайлов Николов, икономист.

 Нено Ананиев Бончев, инженер-електромеханик, оценител на недвижими имоти.

 Нела Пенчева Стойчева, икономист-счетоводител.

Петър Йорданов Маринов, счетоводство и контрол.

Павлина Савова Йончина, финанси.

 Пенка Тодорова Димитрова, икономист-счетоводител.

Пенчо Ганев Пенев, икономист-счетоводител.

Румен Чиприянов Януаров, икономист.

 Ралица Минчева Дионисиева, икономист-финансист.

 Снежана Гецова Атанасова, икономист-счетоводител, машинен инженер.

 Стефана Лазарова Кючукова, икономист-счетоводител.

Стефан Тодоров Кожухаров, икономист по аграрно-промишлено производство.

 Силвия Новкова Андреева, икономист-счетоводител.

Стефанка Тодорова Николова, икономист.

 Снежа Кирилова Сотирова, оценител недвижими имоти.

 Светла Стоянова Николаева, икономист-счетоводител.

Татяна Димитрова Стефанова, икономист.

Тодор Трифонов Трифонов, икономист-застраховател.

Таня Иванова Стоянова, икономист-счетоводител.

4.3. Съдебно-стокова експертиза

 Боряна Петрова Джумалийски, икономист.

 Гицка Стоилова Гецова, стоковед-икономист.

 Десислава Тодорова Георгиева, икономист-счетоводител.

Детелина Иванова Ачева, икономист-счетоводител.

Красимир Тодоров Григоров, икономист-финансист.

Лиляна Миткова Димитрова, икономист – стокознание, качество и експертиза на стоките.

 Любомир Цветков Йотов, икономист – международни икономически отношения.

 Мариана Йорданова Ангелова, икономист.

 Мартин Иванов Маринов, счетоводител.

Никола Михайлов Николов, икономист.

 Петър Йорданов Маринов, счетоводство и контрол.

Ралица Минчева Дионисиева, икономист-финансист.

 Светла Стоянова Николаева, икономист-счетоводител.

V. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

 

 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

 Бисерка Кирилова Стефанова, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.

 Борислав Борисов Сакакушев, машинен инженер.

 Васко Минков Христов, машинен инженер.

 Вася Йорданова Коцева, машинен инженер.

 Григор Христов Александров, инженер по електроника и автоматика.

Гинка Илиева Филева, геодезия и земеразделяне.

 Даниел Ликаса Бокана, селскостопански машинен инженер.

 Емилия Иванова Мицова, строителен инженер.

 Златина Нейчева Йорданова, архитект.

 Иван Стайков Лазаров, инженер-геодезист, оценител на недвижими имоти.

 Иван Гергов Петков, инженер – корабен механик.

 Красимира Иванова Петкова, оценител на недвижими имоти.

 Кремена Величкова Ковачева, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.

Катя Енчева Енева, инженер-химик.

 Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.

Михаил Николаев Михайлов, машинен инженер.

 Митко Аврамов Василев, машинен инженер.

 Минко Калчев Червенков, инженер по геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения.

 Никола Михайлов Николов, инженер.

 Николай Георгиев Найденов, машинен инженер, пътнотранспортна техника.

 Нено Ананиев Бончев, инженер-електромеханик, оценител на недвижими имоти.

 Огнян Георгиев Николаев, машинен инженер.

 Радослав Иванов Кючуков, електроинженер.

 Ради Христов Ганев, инженер-химик.

 Росен Йорданов Радков, инженер по свързочна техника.

 Стефан Тодоров Денев, електроинженер.

 Симеон Христов Григоров, машинен инженер.

 Стоян Гроздев Гроздев, електроинженер.

 Светлин Веселинов Абаджиев, електроинженер.

 Снежана Крумова Кожухарова, инженер.

 Стефан Тодоров Доневски, инженер-геодезист.

 Станимир Владимиров Коцев, машинен инженер.

 Снежа Кирилова Сотирова, икономист-осигурител, оценител на недвижими имоти.

 Тошо Йорданов Станчев, инженер.

 Цветомир Бенев Върбанов, машинен инженер.

 5.2. Съдебна автотехническа експертиза

 Дончо Минчев Цочев, машинен инженер.

 Евгени Иванов Димитров, радиофизика и електроника.

 Живко Русинов Гелков, машинен инженер.

 Йордан Димитров Колицов, машинен инженер.

 Младен Богданов Младенов, машинен инженер.

 Михаил Трифонов Михайлов, машинен инженер.

 Николай Георгиев Найденов, машинен инженер, пътнотранспортна техника.

 Орлин Емануилов Дюлгеров, машинен инженер – технология и организация на автомобилния транспорт.

 Огнян Георгиев Николаев, машинен инженер.

 Петко Петков Чешмеджиев, машинен инженер.

 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

 Катя Енчева Енева, инженер-химик.

 Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.

 Мариана Цветанова Атанасова, електроинженер-технолог.

Никола Михайлов Николов, инженер.

 Николай Георгиев Найденов, машинен инженер, пътнотранспортна техника.

Наталия Христова Колева, инженер-химик.

 Снежана Крумова Кожухарова, инженер.

 Стефан Тодоров Доневски, инженер-геодезист.

 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

 Александър Иванов Евтимов, инженер – компютърни системи.

 Георги Ивайлов Кьостебеков, инженер – комуникационна техника и технологии.

 Росен Христов Динков, комуникационна техника и технологии.

 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

 Ана Стефанова Маджарова-Шопова, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.

 Атанас Великов Митев, строителен техник.

 Валентин Йорданов Велизаров, оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения.

 Виолетка Станкова Кулева – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

 Емилия Иванова Мицова, строителен инженер.

 Йордан Иванов Велизаров, строителен техник.

 Красимира Иванова Петкова, оценител на недвижими имоти.

 Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.

 Катя Ралева Павлова, строителен инженер.

 Пенка Борисова Папова, архитект.

 Снежа Кирилова Сотирова, икономист-осигурител, оценител на недвижими имоти.

 5.6. Съдебна пожаротехническа ексепертиза

 Атанас Василев Минчев, инженер – пожарна техника и безопасност.

 Георги Петков Георгиев, противопожарна техника и безопасност.

 Димитър Йорданов Петров, противопожарна техника и безопасност.

 Димитър Иванов Димитров, противопожарна техника и безопасност.

 Емил Василев Желев, противопожарна техника и безопасност.

 Красимир Петков Владов, противопожарна техника и безопасност.

 Красимир Цветанов Цветанов, противопожарна техника и безопасност.

 Костадин Георгиев Гешев, противопожарна техника и безопасност.

 Николай Димитров Попов, противопожарна техника и безопасност.

 Начо Начев Начев, противопожарна техника и безопасност.

 Ради Христов Ганев, инженер-химик.

 Светлозар Петков Петков, противопожарна техника и безопасност.

 5.7. Съдебно-енергийна експертиза

 Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.

 VІ. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

 

 6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

 Иван Йорданов Петров, аграрен инженер, агроном.

 Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик.

 Тодор Георгиев Дечев, биолог.

 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

 Иван Йорданов Петров, аграрен инженер, агроном.

 Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик.

 Радослав Йорданов Петков, агроном-животновъд.

 Тодор Георгиев Дечев, биолог.

 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

 Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик.

 Тодор Георгиев Дечев, биолог.

 6.4. Съдебно-ентомологична експертиза

 Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик.

 Тодор Георгиев Дечев, биолог.

 6.5. Съдебно-екологична експертиза

 VІІ. Клас „Експертизи за материали, вещества и изделия“

 

 7.1. Съдебно-химическа експертиза

 Катя Енчева Енева, инженер-химик.

 Мария Георгиева Рачева, инженер-химик.

 Ради Христов Ганев, инженер-химик.

 7.2. Съдебно-физическа експертиза

 Капка Стефанова Антонова, инженер-физик, ядрена техника.

 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

 Катя Енчева Енева, инженер-химик.

 Ради Христов Ганев, инженер-химик.

 VІІІ. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

 

 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

 Катерина Красимирова Маркова, ветеринарен лекар.

 8.2. Съдебна агротехническа експертиза

 Желю Василев Денев, агроном.

 Иван Йорданов Петров, аграрен инженер, агроном.

 Лина Иванова Блъскова, агроном.

 Марийка Георгиева Казасова, агроном.

 Райна Иванова Ковачева, аграрикономист.

 Радослав Йорданов Петков, агроном-животновъд.

 ІХ. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

 

 Х. Клас „Оценителни експертизи“

 

 Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.

 Минко Калчев Червенков, инженер по геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения.

 ХІ. Клас „Други съдебни експертизи“

 

 Гарабед Саркис Саркисян, оценител на благородни метали.

 Иван Николов Иванов, съдебно-маркови и оценителски експертизи.

 Кадер Хайрединова Хасанова, преводач – турски език.

 Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.

 Лора Георгиева Драганова, преводач – английски език.

 Марийка Петрова Чолакова, преводач – румънски език.

 Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик.

 Минко Калчев Червенков, делби на недвижими имоти и земеделски земи.

 Нели Димитрова Кунева, преводач – гръцки език.

 Осман Наимов Мехмедов, преводач – турски език.

 Пламен Кънчев Станев, оценка на злато и скъпоценни камъни.

 Павлина Савова Йончина, оперативни програми на Европейския съюз.

 Павлина Радкова Тодорова, рентгенов лаборант.

 Съткъ Муталибов Ириев, преводач – турски език.

 Сафуан А И Каршоли, преводач – арабски език.

 Снежа Кирилова Сотирова, подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ЕС.

 Светлана Георгиева Сярова-Фучеджиева, преводач – гръцки език.

 Хюлия Сабриева Маджирова, преводач – турски език.

 Цветелина Богомилова Богданова, преводач – френски и английски език.